JUDr. Michal Andrýsek

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Bratislava III.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2020-10-07 280 000 Eur
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, príslušenstve a pozemku (k bytu) kúpna zmluva 2020-10-07 v cene bytu
nebytový priestor (garáž) kúpna zmluva 2020-10-07 v cene bytu
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, príslušenstve a pozemku (ku garáži) kúpna zmluva 2020-10-07 v cene bytu
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peňažné prostriedky v peňažnom ústave úspory 2011-02-25 33 279,51 Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2023-07-28 55 000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2020-08-25
spotrebiteľský úver 2023-07-06
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2020-10-07 280 000 Eur
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, príslušenstve a pozemku (k bytu) kúpna zmluva 2020-10-07 v cene bytu
nebytový priestor (garáž) kúpna zmluva 2020-10-07 v cene bytu
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, príslušenstve a pozemku (ku garáži) kúpna zmluva 2020-10-07 v cene bytu
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peňažné prostriedky v peňažnom ústave úspory 2011-02-25 41051,90 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2020-08-25
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2020-10-07 280 000 Eur
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, príslušenstve a pozemku (k bytu) kúpna zmluva 2020-10-07 v cene bytu
nebytový priestor (garáž) kúpna zmluva 2020-10-07 v cene bytu
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, príslušenstve a pozemku (ku garáži) kúpna zmluva 2020-10-07 v cene bytu
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peňažné prostriedky v peňažnom ústave úspory 2011-02-25 26 988,33 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2020-08-25
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2020-10-07 280000 €
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, príslušenstve a pozemku (k bytu) kúpna zmluva 2020-10-07 v cene bytu
nebytový priestor (garáž) kúpna zmluva 2020-10-07 v cene bytu
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, príslušenstve a pozemku (ku garáži) kúpna zmluva 2020-10-07 v cene bytu
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peňažné prostriedky v peňažnom ústave úspory 2011-02-25 23674,96 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2020-08-25
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (12)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/486/08/2023 2023-08-31 4 Pv 467/21/1103 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/331/05/2022 2022-05-14 3 Pv 460/20/1103 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/89/02/2022 2022-05-13 3 Pv 478/19/1103 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/699/10/2021 2022-02-10 3 Pv 230/21/1103 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/634/09/2021 2021-10-01 1 Pv 506/19/1103 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/548/08/2021 2021-09-29 2 Pv 58/19/1103 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/486/08/2023 (pdf, 94 KB) 2023-08-31 4 Pv 467/21/1103 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/331/05/2022 (pdf, 110 KB) 2022-05-14 3 Pv 460/20/1103 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/89/02/2022 (pdf, 88 KB) 2022-05-13 3 Pv 478/19/1103 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/699/10/2021 (pdf, 118 KB) 2022-02-10 3 Pv 230/21/1103 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/634/09/2021 (pdf, 88 KB) 2021-10-01 1 Pv 506/19/1103 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/548/08/2021 (pdf, 127 KB) 2021-09-29 2 Pv 58/19/1103 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.

No relevant news articles found.