JUDr. Michal Andrýsek

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava III.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpna zmluva 07.10.2020 280 000 Eur
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, príslušenstve a pozemku (k bytu) kúpna zmluva 07.10.2020 v cene bytu
nebytový priestor (garáž) kúpna zmluva 07.10.2020 v cene bytu
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, príslušenstve a pozemku (ku garáži) kúpna zmluva 07.10.2020 v cene bytu
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peňažné prostriedky v peňažnom ústave úspory 25.02.2011
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na bývanie 25.08.2020
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpna zmluva 07.10.2020 280000 €
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, príslušenstve a pozemku (k bytu) kúpna zmluva 07.10.2020 v cene bytu
nebytový priestor (garáž) kúpna zmluva 07.10.2020 v cene bytu
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, príslušenstve a pozemku (ku garáži) kúpna zmluva 07.10.2020 v cene bytu
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peňažné prostriedky v peňažnom ústave úspory 25.02.2011
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na bývanie 25.08.2020
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.