JUDr. Elena Černá

Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Prokurátora evidujeme v pozícii vedúca oddelenia dozoru orgánov verejnej správy netrestného odboru na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpa 17.05.1999 664 Eur
byt kúpa 08.03.2011 106 500 Eur
zastavané plochy kúpa 08.03.2011 380 Eur
ostatné plochy kúpa 08.03.2011 500 Eur
rodinný dom stavba - určensúpisného čísla a darovanie 28.06.2017 365 000 Eur
garáž stavba - určenie súpisného čísla a darovanie 28.06.2017 30 000 Eur
zastavané plochy kúpa 08.03.2011 500 Eur
záhrada darovacia zmluva 14.01.2022 80 138 Eur
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 14.01.2022 22 406 Eur
záhrada darovacia zmluva 14.01.2022 6 258 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
vozidlo zn. MERCEDES-BENZ ML 420 CDI kúpa 28.02.2012 10.000 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory 31.10.2009 100.000 Eur
sporiace účty úspory z platu 31.12.2022 55.000 Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
splátkový úver na bývanie - refinancovanie 15.08.2017
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
členka skúšobného senátu AK 663,88 Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpa 17.05.1999 664 Eur
byt kúpa 08.03.2011 106 500 Eur
zastavané plochy kúpa 08.03.2011 380 Eur
ostatné plochy kúpa 08.03.2011 500 Eur
rodinný dom stavba - určenie súpisného čísla 28.06.2017 182 500 Eur
garáž stavba - určenie súpisného čísla 28.06.2017 15 000 Eur
zastavané plochy kúpa 08.03.2011 500 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
vozidlo zn. MERCEDES-BENZ ML 420 CDI kúpa 28.02.2012 10.000 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory 31.10.2009 100.000 Eur
sporiace účty úspory z platu 31.12.2021 51.000 Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
splátkový úver na bývanie - refinancovanie 15.08.2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpa 17.05.1999 664 Eur
byt kúpa 08.03.2011 106 500 Eur
zastavané plochy kúpa 08.03.2011 380 Eur
ostatné plochy kúpa 08.03.2011 500 Eur
rodinný dom stavba - určenie súpisného čísla 28.06.2017 182 500 Eur
garáž stavba - určenie súpisného čísla 28.06.2017 15 000 Eur
zastavané plochy kúpa 08.03.2011 500 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
vozidlo zn. MERCEDES-BENZ ML 420 CDI kúpa 28.02.2012 10.000 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory 31.10.2009
sporiace účty úspory z platu 31.12.2020
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
splátkový úver na bývanie - refinancovanie 15.08.2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpa 17.05.1999 664 Eur
byt kúpa 08.03.2011 106 500 Eur
zastavané plochy kúpa 08.03.2011 380 Eur
ostatné plochy kúpa 08.03.2011 500 Eur
rodinný dom stavba - určenie súpisného čísla 28.06.2017 182 500 Eur
garáž stavba - určenie súpisného čísla 28.06.2017 15 000 Eur
zastavané plochy kúpa 08.03.2011 500 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory 31.10.2009 100.000 Eur
vozidlo zn. MERCEDES-BENZ ML 420 CDI kúpa 28.02.2012 10.000 Eur
peniaze úspory z platu 31.12.2017 40.000 Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
splátkový úver na bývanie - refinancovanie 15.08.2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 17.05.1999
byt kúpa 08.03.2011
zastavané plochy kúpa 08.03.2011
ostatné plochy kúpa 08.03.2011
rodinný dom stavba - určenie súpisného čísla 28.06.2017
garáž stavba - určenie súpisného čísla 28.06.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory 31.10.2009 132.000 Eur
vozidlo zn. MERCEDES-BENZ ML 420 CDI kúpa 28.02.2012 10.000 Eur
peniaze úspory z platu 31.12.2017 38.000 Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
splátkový úver na bývanie - refinancovanie 15.08.2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 17.05.1999
byt kúpa 08.03.2011
zastavané plochy kúpa 08.03.2011
ostatné plochy kúpa 08.03.2011
rodinný dom stavba - určenie súpisného čísla 28.06.2017
garáž stavba - určenie súpisného čísla 28.06.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory 31.10.2009 132.000 Eur
vozidlo zn. MERCEDES-BENZ ML 420 CDI kúpa 28.02.2012 10.000 Eur
peniaze úspory z platu 31.12.2017 35.000 Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
splátkový úver na bývanie - refinancovanie 15.08.2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.