JUDr. Marian Vagač

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš.

Prokurátora evidujeme v pozícii okresný prokurátor na prokuratúre Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
trvaly trávnatý porast podnájomná zmluva 30.06.2014 21 100
rodinný dom Z 2643/2017-zápis skolaudovanej stavby 17.07.2017 150 000
ostatné plochy podnájomná zmluva 30.06.2017 súvisí s parc.č. 2338/54
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpna zmluva 08.11.2012 15 500 15 500
zariadenie domácnosti kúpna zmluva 01.01.2001 15 000 15 000
motorové vozidlo kúpna zmluva 09.04.2018 10600 10600
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady na účtoch sporenie-vklad 31.12.2020 63510 63510
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 14.07.2016
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
trvaly trávnatý porast podnájomná zmluva 30.06.2014 21 100
rodinný dom Z 2643/2017-zápis skolaudovanej stavby 17.07.2017 150 000
ostatné plochy podnájomná zmluva 30.06.2017 súvisí s parc.č. 2338/54
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpna zmluva 08.11.2012 15 500 15 500
zariadenie domácnosti kúpna zmluva 01.01.2001 15 000 15 000
motorové vozidlo kúpna zmluva 09.04.2018 10600 10600
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady na účtoch sporenie-vklad 31.12.2020 41747 41747
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 14.07.2016
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
trvaly trávnatý porast podnájomná zmluva 30.06.2014 21 100
rodinný dom Z 2643/2017-zápis skolaudovanej stavby 17.07.2017 150 000
ostatné plochy podnájomná zmluva 30.06.2017 súvisí s parc.č. 2338/54
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady na účtoch sporenie-vklad 31.12.2019 23 600 23 600
motorové vozidlo kúpna zmluva 08.11.2012 15 500 15 500
zariadenie domácnosti kúpna zmluva 01.01.2001 15 000 15 000
motorové vozidlo kúpna zmluva 09.04.2018 10600 10600
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 14.07.2016
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda kúpna zmluva 24.08.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
stavebné sporenie sporenie-vklad 31.12.2011
vklady na účtoch sporenie-vklad 31.12.2011
motorové vozidlo kúpna zmluva 23.05.2006
zariadenie domácnosti kúpna zmluva 01.01.2001
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.