Okresná prokuratúra Brezno Boženy Němcovej 3, 977 31 Brezno

District Attorney General is JUDr. Ľuboslav Čižmár.

At the prosecutor's office we register 7 prosecutors, 3 leading employees, and 1111 decrees.

We register 496.69 convited people per year on avarage. District yearly average is 623.86.

Average incoming cases for prosecutor is 219.3 yearly. District yearly average is 258.26.

Average amount of filed prosecutions is 199.78 yearly. District yearly average is 49.85.

Average amount of rest cases from previous period is 285.86 yearly, which is 27.37% of all cases in the registry. District yearly average is 622.95 (37.08%).

Aggregation is perfomed only on the data from the ‘V’ register

Contant

Phone Number:
El. Registry:

Address

Okresná prokuratúra Brezno
Boženy Němcovej 3
977 31 Brezno
Slovak Republic

Registry

Phone Number
Note
Čas vymedzený pre prijímanie ústne urobených podaní do zápisnice na Krajskej prokuratúre Banská Bystrica a okresných prokuratúrach v obvode jej pôsobnosti od 9:00 h do 11:00 h a od 13:00 h do 14:30 h.
Business Hours
Monday: 7:00 – 15:00
Tuesday: 7:00 – 15:00
Wednesday: 7:00 – 15:00
Thursday: 7:00 – 15:00
Friday: 7:00 – 15:00

Prosecutors

List of prosecutors currently appointed at the Prosecutors' Office

Leading Employees

List of leading employees we currently register at the attorney general's office

Name Position
JUDr. Lukáš Horváth námestník okresného prokurátora
JUDr. Ľuboslav Čižmár okresný prokurátor
Mgr. Oľga Janegová vedúca správy registratúry

List of Decrees (1111)

Prosecutor Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution

No relevant news articles found.