Mgr. Martin Sýkora

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava I.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Trnava a Okresná prokuratúra Piešťany.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Trvalé trávnaté porasty dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Trvalé trávnaté porasty dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Trvalé trávnaté porasty dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Trvalé trávnaté porasty dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Byt kúpa 04.07.2014 118.514,- € 118.514,- €
Garaž kúpa 04.07.2014 8.999,- € 8.999,- €
Pivnica kúpa 04.07.2014 3.650,- € 3.650,- €
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 482,10
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 107,80
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 373,80
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 21,80
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 269,00
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 88,70
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 87,00
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 110,00
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 100,00
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 175,00
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 10,00
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 213,00
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 101,00
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 96,00
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 257,30
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 744,00
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 136,00
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 92,40
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 180,40
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 280,30
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Motorové vozidlo Kúpa 29.12.2017 16.500,00 € 16.500,- €
Finančné prostriedky Predaj nehnuteľnosti, vozidla, vysporiadanie, úspory priebežne cca 25.000,- € cca 25.000,- €
Motorové vozidlo Kúpa 11.09.2020 6.600,- € 6.000,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 23.08.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Trvalé trávnaté porasty dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Trvalé trávnaté porasty dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Trvalé trávnaté porasty dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Trvalé trávnaté porasty dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Byt kúpa 04.07.2014 118.514,- € 118.514,- €
Garaž kúpa 04.07.2014 8.999,- € 8.999,- €
Pivnica kúpa 04.07.2014 3.650,- € 3.650,- €
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 482,10
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 107,80
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 373,80
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 21,80
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 269,00
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 88,70
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 87,00
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 110,00
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 100,00
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 175,00
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 10,00
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 213,00
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 101,00
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 96,00
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 257,30
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 744,00
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 136,00
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 92,40
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 180,40
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 280,30
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Motorové vozidlo Kúpa 29.12.2017 16.500,00 € 16.500,- €
Finančné prostriedky Predaj nehnuteľnosti, vozidla, vysporiadanie, úspory priebežne 43.000,- € 43.000,- €
Motorové vozidlo Kúpa 11.09.2020 6.600,- € 6.000,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 23.08.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Trvalé trávnaté porasty dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Trvalé trávnaté porasty dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Trvalé trávnaté porasty dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Trvalé trávnaté porasty dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Byt kúpa 04.07.2014 118.514,- € 118.514,- €
Garaž kúpa 04.07.2014 8.999,- € 8.999,- €
Pivnica kúpa 04.07.2014 3.650,- € 3.650,- €
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 482,10
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 107,80
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 373,80
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 21,80
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 269,00
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 88,70
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 87,00
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 110,00
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 100,00
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 175,00
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 10,00
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 213,00
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 101,00
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 96,00
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 257,30
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 744,00
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 136,00
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 92,40
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 180,40
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 280,30
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Motorové vozidlo Kúpa 29.12.2017 16.500,00 € 16.500,- €
Finančné prostriedky Predaj nehnuteľnosti, vozidla, vysporiadanie, úspory priebežne 50.000,- € 50.000,- €
Motorové vozidlo Kúpa 11.09.2020 6.600,- € 6.000,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 23.08.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Trvalé trávnaté porasty dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Trvalé trávnaté porasty dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Trvalé trávnaté porasty dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Trvalé trávnaté porasty dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Byt kúpa 04.07.2014 118.514,- € 118.514,- €
Garaž kúpa 04.07.2014 8.999,- € 8.999,- €
Pivnica kúpa 04.07.2014 3.650,- € 3.650,- €
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 482,10
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 107,80
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 373,80
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 21,80
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 269,00
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 88,70
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 87,00
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 110,00
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 100,00
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 175,00
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 10,00
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 213,00
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 101,00
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 96,00
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 257,30
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 744,00
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 136,00
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 92,40
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 180,40
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 280,30
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Motorové vozidlo Kúpa 29.12.2017 16.500,00 € 16.500,- €
Finančné prostriedky Predaj nehnuteľnosti, vozidla, vysporiadanie, úspory priebežne 42.000,- € 42.000,- €
Motorové vozidlo Kúpa 11.09.2020 6.600,- € 6.000,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 23.08.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Trvalé trávnaté porasty dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Trvalé trávnaté porasty dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Trvalé trávnaté porasty dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Trvalé trávnaté porasty dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Orná pôda dedenie 16.03.2010 1.693,- € súhrnne 1.693,- € súhrnne
Byt kúpa 04.07.2014 118.514,- € 118.514,- €
Garaž kúpa 04.07.2014 8.999,- € 8.999,- €
Pivnica kúpa 04.07.2014 3.650,- € 3.650,- €
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 482,10
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 107,80
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 373,80
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 21,80
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 269,00
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 88,70
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 87,00
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 110,00
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 100,00
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 175,00
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 10,00
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 213,00
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 101,00
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 96,00
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 257,30
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 744,00
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 136,00
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 92,40
Trvalý trávnatý porast dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 180,40
Orná pôda dedenie 15.05.2019 906,00 súhrnne 280,30
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Motorové vozidlo Kúpa 29.12.2017 16.500,00 € 16.500,- €
Finančné prostriedky Predaj nehnuteľnosti 09.11.2017 29.917,45 € 29.917,45 €
Finančné prostriedky Predaj vozidla 25.07.2018 8.000,00 € 8.000,00 €
Finančné prostriedky Vysporiadanie dedičstva 15.05.2019 27.500,00 € 27.500,-00 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 23.08.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda dedenie
Trvalé trávnaté porasty dedenie
Orná pôda dedenie
Orná pôda dedenie
Trvalé trávnaté porasty dedenie
Orná pôda dedenie
Orná pôda dedenie
Orná pôda dedenie
Trvalé trávnaté porasty dedenie
Trvalé trávnaté porasty dedenie
Orná pôda dedenie
Byt kúpa 04.07.2014
Garaž kúpa 04.07.2014
Pivnica kúpa 04.07.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Motorové vozidlo Kúpa 29.12.2017 16.500,00 €
Finančné prostriedky Predaj nehnuteľnosti 09.11.2017 29.917,45 € 29.917,45 €
Finančné prostriedky Predaj vozidla 25.07.2018 8.000,00 € 8.000,00 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 23.08.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda dedenie
Trvalé trávnaté porasty dedenie
Orná pôda dedenie
Orná pôda dedenie
Trvalé trávnaté porasty dedenie
Orná pôda dedenie
Orná pôda dedenie
Orná pôda dedenie
Trvalé trávnaté porasty dedenie
Trvalé trávnaté porasty dedenie
Orná pôda dedenie
Byt kúpa 04.07.2014
Garaž kúpa 04.07.2014
Pivnica kúpa 04.07.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Motorové vozidlo Kúpa 06.10.2015 11.750,00 €
Motorové vozidlo Kúpa 29.12.2017 16.500,00 €
Finančné prostriedky Predaj nehnuteľnosti 09.11.2017 29.917,45 € 29.917,45 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 23.08.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda dedenie
Trvalé trávnaté porasty dedenie
Orná pôda dedenie
Orná pôda dedenie
Trvalé trávnaté porasty dedenie
Orná pôda dedenie
Orná pôda dedenie
Orná pôda dedenie
Trvalé trávnaté porasty dedenie
Trvalé trávnaté porasty dedenie
Orná pôda dedenie
Byt kúpa 04.07.2014
Garaž kúpa 04.07.2014
Pivnica kúpa 04.07.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Motorové vozidlo Kúpa 06.10.2015 11.750,00 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 23.08.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda dedenie
Trvalé trávnaté porasty dedenie
Orná pôda dedenie
Orná pôda dedenie
Trvalé trávnaté porasty dedenie
Orná pôda dedenie
Orná pôda dedenie
Orná pôda dedenie
Trvalé trávnaté porasty dedenie
Trvalé trávnaté porasty dedenie
Orná pôda dedenie
Byt kúpa 04.07.2014
Garaž kúpa 04.07.2014
Pivnica kúpa 04.07.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Motorové vozidlo Kúpa 06.10.2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 04.07.2014
Úver 05.10.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda dedenie
Trvalé trávnaté porasty dedenie
Orná pôda dedenie
Orná pôda dedenie
Trvalé trávnaté porasty dedenie
Orná pôda dedenie
Orná pôda dedenie
Orná pôda dedenie
Trvalé trávnaté porasty dedenie
Trvalé trávnaté porasty dedenie
Orná pôda dedenie
Byt kúpa 04.07.2014
Garaž kúpa 04.07.2014
Pivnica kúpa 04.07.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda dedenie
Trvalé trávnaté porasty dedenie
Orná pôda dedenie
Orná pôda dedenie
Trvalé trávnaté porasty dedenie
Orná pôda dedenie
Orná pôda dedenie
Orná pôda dedenie
Trvalé trávnaté porasty dedenie
Trvalé trávnaté porasty dedenie
Orná pôda dedenie
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda dedenie
Trvalé trávnaté porasty dedenie
Orná pôda dedenie
Orná pôda dedenie
Trvalé trávnaté porasty dedenie
Orná pôda dedenie
Orná pôda dedenie
Orná pôda dedenie
Trvalé trávnaté porasty dedenie
Trvalé trávnaté porasty dedenie
Orná pôda dedenie
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda Dedenie 16.03.2010
Trvalé trávnaté porasty Dedenie 16.03.2010
Orná pôda Dedenie 16.03.2010
Orná pôda Dedenie 16.03.2010
Trvalé trávnaté porasty Dedenie 16.03.2010
Orná pôda Dedenie 16.03.2010
Orná pôda Dedenie 16.03.2010
Orná pôda Dedenie 16.03.2010
Trvalé trávnaté porasty Dedenie 16.03.2010
Trvalé trávnaté porasty Dedenie 16.03.2010
Orná pôda Dedenie 16.03.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (78)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/224/12/2016 06.01.2017 2 Pv 121/16/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/192/10/2016 30.10.2016 1 Pv 224/14/1101 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/147/08/2016 23.08.2016 1 Pv 166/16/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/41/05/2016 02.05.2016 3 Pv 169/14/2207 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/24/02/2016 19.02.2016 4 Pv 282/13/2207 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/23/02/2016 15.02.2016 1 Pv 322/14/2207 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/28/01/2016 25.01.2016 2 Pv 644/14/2207 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/144/08/2015 (rtf, 45 KB) 08.09.2015 4 Pv 171/13/2207 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/91/06/2015 (rtf, 53 KB) 07.07.2015 2 Pv 625/14/2207 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/6/01/2015 (rtf, 46 KB) 19.12.2014 4 Pv 286/13/2207 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/239/12/2014 (rtf, 45 KB) 03.10.2014 4 Pv 581/13/2207 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/187/08/2014 (rtf, 48 KB) 16.06.2014 4 Pv 85/14/2207 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/152/06/2014 (rtf, 55 KB) 05.06.2014 4 Pv 58/13/2207 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/153/06/2014 (rtf, 61 KB) 05.06.2014 4 Pv 58/13/2207 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/154/06/2014 (rtf, 51 KB) 05.06.2014 4 Pv 58/13/2207 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/71/03/2014 (rtf, 44 KB) 15.02.2014 4 Pv 580/13/2207 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/73/03/2014 (rtf, 45 KB) 28.01.2014 4 Pv 579/13/2207 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/24/01/2014 (rtf, 46 KB) 21.01.2014 2 Pv 898/13/2207 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/108/04/2014 (rtf, 51 KB) 28.01.2014 1 Pv 915/13/2207 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/10/01/2014 (rtf, 44 KB) 24.12.2013 4 Pv 221/13/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/12/01/2014 (rtf, 46 KB) 03.01.2014 4 Pv 122/13/2207 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/15/01/2023 (pdf, 140 KB) 24.03.2023 3 Pv 239/22/1101 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/104/01/2013 (rtf, 52 KB) 22.12.2012 2 Pv 40/12/2204 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/58/08/2012 (rtf, 57 KB) 17.08.2012 2 Pv 443/11/2204 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/33/06/2012 (rtf, 216 KB) 29.05.2012 2 Pv 159/11/2204 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/32/06/2012 (rtf, 219 KB) 25.05.2012 1 Pv 351/11/2204 § 345 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/12/03/2012 (rtf, 212 KB) 13.03.2012 2 Pv 754/10/2204 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/425/05/2022 21.06.2022 4 Pv 64/20/1101 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/356/04/2022 01.06.2022 1 Pv 296/21/1101 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/570/09/2021 21.01.2022 2 Pv 34/19/1101 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/475/08/2021 04.09.2021 4 Pv 323/19/1101 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/269/05/2021 15.06.2021 1 Pv 135/21/1101 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/216/04/2021 25.05.2021 4 Pv 583/20/1101 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/239/02/2020 12.03.2020 1 Pv 154/17/1101 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/641/12/2019 11.01.2020 2 Pv 543/16/1101 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/633/10/2019 01.11.2019 3 Pv 479/17/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/228/05/2019 29.05.2019 2 Pv 288/17/1101 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/223/05/2019 06.06.2019 1 Pv 62/18/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/227/03/2019 10.04.2019 3 Pv 342/17/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/188/01/2018 03.05.2018 3 Pv 317/13/1101 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/221/12/2017 28.12.2017 2 Pv 338/15/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/225/12/2017 01.05.2018 1 Pv 194/15/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/219/09/2017 23.09.2017 4 Pv 42/17/1101 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/141/09/2017 12.09.2017 3 Pv 811/13/1101 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/227/07/2017 22.08.2017 3 Pv 73/16/1101 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/106/07/2017 28.07.2017 3 Pv 305/15/1101 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/111/03/2017 12.04.2017 4 Pv 361/15/1101 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/140/09/2016 21.03.2017 2 Pv 294/15/1101 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/15/01/2023 24.01.2023 3 Pv 239/22/1101 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/15/01/2023 (pdf, 140 KB) 24.01.2023 3 Pv 239/22/1101 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/425/05/2022 (pdf, 183 KB) 21.06.2022 4 Pv 64/20/1101 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/356/04/2022 (pdf, 137 KB) 01.06.2022 1 Pv 296/21/1101 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/570/09/2021 (pdf, 121 KB) 21.01.2022 2 Pv 34/19/1101 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/475/08/2021 (pdf, 113 KB) 04.09.2021 4 Pv 323/19/1101 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/269/05/2021 (pdf, 136 KB) 15.06.2021 1 Pv 135/21/1101 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/216/04/2021 (pdf, 141 KB) 25.05.2021 4 Pv 583/20/1101 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/239/02/2020 (pdf, 182 KB) 12.03.2020 1 Pv 154/17/1101 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/641/12/2019 (pdf, 188 KB) 11.01.2020 2 Pv 543/16/1101 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/633/10/2019 (pdf, 108 KB) 01.11.2019 3 Pv 479/17/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/228/05/2019 (pdf, 148 KB) 29.05.2019 2 Pv 288/17/1101 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/223/05/2019 (pdf, 124 KB) 06.06.2019 1 Pv 62/18/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/227/03/2019 (pdf, 111 KB) 10.04.2019 3 Pv 342/17/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/188/01/2018 (pdf, 117 KB) 03.05.2018 3 Pv 317/13/1101 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/221/12/2017 (pdf, 112 KB) 28.12.2017 2 Pv 338/15/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/225/12/2017 (pdf, 111 KB) 01.05.2018 1 Pv 194/15/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/219/09/2017 (pdf, 135 KB) 23.09.2017 4 Pv 42/17/1101 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/141/09/2017 (pdf, 90 KB) 12.09.2017 3 Pv 811/13/1101 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/227/07/2017 (pdf, 122 KB) 22.08.2017 3 Pv 73/16/1101 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/106/07/2017 (pdf, 111 KB) 28.07.2017 3 Pv 305/15/1101 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/111/03/2017 (pdf, 110 KB) 12.04.2017 4 Pv 361/15/1101 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/224/12/2016 (pdf, 122 KB) 06.01.2017 2 Pv 121/16/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/192/10/2016 (pdf, 117 KB) 30.10.2016 1 Pv 224/14/1101 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/140/09/2016 (pdf, 123 KB) 21.03.2017 2 Pv 294/15/1101 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/147/08/2016 (pdf, 118 KB) 23.08.2016 1 Pv 166/16/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/41/05/2016 (pdf, 116 KB) 02.05.2016 3 Pv 169/14/2207 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/24/02/2016 (pdf, 87 KB) 19.02.2016 4 Pv 282/13/2207 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/23/02/2016 (pdf, 84 KB) 15.02.2016 1 Pv 322/14/2207 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/28/01/2016 (pdf, 97 KB) 25.01.2016 2 Pv 644/14/2207 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.