Mgr. Alexander Kundrát

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.

Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Okresná prokuratúra Košice II.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpna zmluva 09.06.2010 83.360 €
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu kúpna zmluva 09.06.2010
pozemok pri bytovom dome kúpna zmluva 09.06.2010 112.305 €
pozemok pod bytovým domom kúpna zmluva 09.06.2010 50.211 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné vozidlo zmluva o predaji 28.08.2008 23.635 €
peniaze úspory z platu a z predaja bytu 31.12.2020 priblížne 30.000 €
osobné vozidlo kúpna zmluva 29.07.2020 32.990 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
majetkový podiel vo fondoch zmluvy o investovaní 31.12.2020 priblížne 49.000 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 02.02.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpna zmluva 09.06.2010 83.360 €
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu kúpna zmluva 09.06.2010
pozemok pri bytovom dome kúpna zmluva 09.06.2010 112.305 €
pozemok pod bytovým domom kúpna zmluva 09.06.2010 50.211 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné vozidlo zmluva o predaji 28.08.2008 23.635 €
peniaze úspory z platu a z predaja bytu 31.12.2019 priblížne 50.000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
majetkový podiel vo fondoch zmluvy o investovaní 31.12.2019 priblížne 45.000 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 02.02.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 09.06.2010
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu kúpna zmluva 09.06.2010
pozemok pri bytovom dome kúpna zmluva 09.06.2010
pozemok pod bytovým domom kúpna zmluva 09.06.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné vozidlo zmluva o predaji 28.08.2008 23.635 €
peniaze úspory z platu a z predaja bytu 31.12.2018 priblížne 59.140 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
majetkový podiel vo fondoch zmluvy o investovaní 31.12.2018 priblížne 25.000 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 02.02.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 09.06.2010
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu kúpna zmluva 09.06.2010
pozemok pri bytovom dome kúpna zmluva 09.06.2010
pozemok pod bytovým domom kúpna zmluva 09.06.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné vozidlo zmluva o predaji 28.08.2008 23.635€
peniaze úspory z platu a z predaja bytu 31.12.2017 60.623€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
majetkový podiel vo fondoch zmluvy o investovaní 31.12.2017 20.644€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 02.02.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 09.06.2010
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu kúpna zmluva 09.06.2010
pozemok pri bytovom dome kúpna zmluva 09.06.2010
pozemok pod bytovým domom kúpna zmluva 09.06.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné vozidlo zmluva o predaji 28.08.2008
peniaze úspory z platu a z predaja bytu 31.12.2016
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
majetkový podiel vo fondoch zmluvy o investovaní 31.12.2016
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 02.02.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 09.06.2010
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu kúpna zmluva 09.06.2010
pozemok pri bytovom dome kúpna zmluva 09.06.2010
byt zmluva o prevode bytu 02.06.1997
pozemok pod bytovým domom kúpna zmluva 09.06.2010
podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu zmluva o prevode bytu 02.06.1997
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné vozidlo zmluva o predaji 28.08.2008
peniaze úspory z platu 31.12.2015
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
majetkový podiel vo fondoch zmluvy o investovaní 31.12.2015
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 02.02.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 09.06.2010
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu kúpna zmluva 09.06.2010
pozemok pri bytovom dome kúpna zmluva 09.06.2010
byt zmluva o prevode bytu 02.06.1997
pozemok pod bytovým domom kúpna zmluva 09.06.2010
podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu zmluva o prevode bytu 02.06.1997
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné vozidlo zmluva o predaji 28.08.2008
peniaze úspory z platu 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 09.06.2010
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu kúpna zmluva 09.06.2010
pozemok pri bytovom dome kúpna zmluva 09.06.2010
byt zmluva o prevode bytu 02.06.1997
garaž darovacia zmluva 02.08.2004
lesné pozemky darovacia zmluva 01.10.2007
pozemok pod bytovým domom kúpna zmluva 09.06.2010
lesné pozemky darovacia zmluva 01.10.2007
orná pôda darovacia zmluva 01.10.2007
orná pôda darovacia zmluva 01.10.2007
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 01.10.2007
lesné pozemky darovacia zmluva 01.10.2007
záhrady darovacia zmluva 01.10.2007
podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu zmluva o prevode bytu 02.06.1997
orná pôda darovacia zmluva 01.10.2007
orná pôda a trvalé trávne porasty darovacia zmluva 01.10.2007
orná pôda a trvalé trávne porasty darovacia zmluva 01.10.2007
lesné pozemky darovacia zmluva 01.10.2007
lesné pozemky darovacia zmluva 01.10.2007
trvalé travné porasty darovacia zmluva 01.10.2007
orná pôda darovacia zmluva 01.10.2007
orná pôda darovacia zmluva 01.10.2007
orná pôda darovacia zmluva 01.10.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné vozidlo zmluva o predaji 28.08.2008
peniaze úspory z platu 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 09.06.2010
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu kúpna zmluva 09.06.2010
pozemok pri bytovom dome kúpna zmluva 09.06.2010
byt zmluva o prevode bytu 02.06.1997
garaž darovacia zmluva 02.08.2004
lesné pozemky darovacia zmluva 01.10.2007
pozemok pod bytovým domom kúpna zmluva 09.06.2010
lesné pozemky darovacia zmluva 01.10.2007
orná pôda darovacia zmluva 01.10.2007
orná pôda darovacia zmluva 01.10.2007
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 01.10.2007
lesné pozemky darovacia zmluva 01.10.2007
záhrady darovacia zmluva 01.10.2007
podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu zmluva o prevode bytu 02.06.1997
orná pôda darovacia zmluva 01.10.2007
orná pôda a trvalé trávne porasty darovacia zmluva 01.10.2007
orná pôda a trvalé trávne porasty darovacia zmluva 01.10.2007
lesné pozemky darovacia zmluva 01.10.2007
lesné pozemky darovacia zmluva 01.10.2007
trvalé travné porasty darovacia zmluva 01.10.2007
orná pôda darovacia zmluva 01.10.2007
orná pôda darovacia zmluva 01.10.2007
orná pôda darovacia zmluva 01.10.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné vozidlo zmluva o predaji 28.08.2008
peniaze úspory z platu 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 09.06.2010
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu kúpna zmluva 09.06.2010
pozemok pri bytovom dome kúpna zmluva 09.06.2010
byt zmluva o prevode bytu 02.06.1997
garaž darovacia zmluva 02.08.2004
lesné pozemky darovacia zmluva 01.10.2007
pozemok pod bytovým domom kúpna zmluva 09.06.2010
lesné pozemky darovacia zmluva 01.10.2007
orná pôda darovacia zmluva 01.10.2007
orná pôda darovacia zmluva 01.10.2007
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 01.10.2007
lesné pozemky darovacia zmluva 01.10.2007
záhrady darovacia zmluva 01.10.2007
podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu zmluva o prevode bytu 02.06.1997
orná pôda darovacia zmluva 01.10.2007
orná pôda a trvalé trávne porasty darovacia zmluva 01.10.2007
orná pôda a trvalé trávne porasty darovacia zmluva 01.10.2007
lesné pozemky darovacia zmluva 01.10.2007
lesné pozemky darovacia zmluva 01.10.2007
trvalé travné porasty darovacia zmluva 01.10.2007
orná pôda darovacia zmluva 01.10.2007
orná pôda darovacia zmluva 01.10.2007
orná pôda darovacia zmluva 01.10.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné vozidlo zmluva o predaji 28.08.2008
peniaze úspory z platu 20.03.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.