JUDr. Iveta Pšeničková

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Košice II.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Rodinný dom kúpna zmluva 07.01.2021 325.000,-eur 325.000,- eur
Zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 07.01.2021
Zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 07.01.2021
Zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 07.01.2021
Záhrada kúpna zmluva 07.01.2021
Zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 07.01.2021
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo BMW 520d kúpna zmluva 07.06.2017 13.000,- eur 13.300,- eur
osobné motorové vozidlo Opel Astra kúpna zmluva 01.07.2016 1.000,- eur 6.600,- eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver č. 001/392604/20-001/000 08.12.2020
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Rozostavaný rodinný dom kúpna zmluva 07.01.2021 325.000,-
Zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 07.01.2021
Zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 07.01.2021
Zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 07.01.2021
Záhrada kúpna zmluva 07.01.2021
Zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 07.01.2021
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Osobné motorové vozidlo Opel Astra kúpna zmluva 01.07.2016 1.000,-
Osobné motorové vozidlo BMW 520d kúpna zmluva 07.06.2018 13.300,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver č. 001/392604/20-001/000 08.12.2020
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Košice II
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Opel Astra kúpna zmluva 01.07.2016 1.000,- EUR 6.600,- EUR
osobné motorové vozidlo BMW 520d kúpna zmluva 07.06.2018 13.300,- EUR 14.000,- EUR
peniaze vo výške 12.606,12 EUR dar od rodičov 22.06.2015
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze vo výške 12.798,14 EUR úspory na účte č.: SK28 0200 0000 0037 1356 rok 2020
peniaze vo výške 19.800,81 EUR úspory na účte č.: SK92 0200 0000 0036 7901 rok 2020
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver č. 001/392604/20-001/000 08.12.2020
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Košice II
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze vo výške 12.606,12 EUR dar od rodičov 22.06.2015 0 12.606,12
osobné motorové vozidlo Opel Astra kúpna zmluva 01.07.2016 1.000,- EUR 6.600,- EUR
osobné motorové vozidlo BMW 520d kúpna zmluva 07.06.2018 13.300,- EUR 14.000,- EUR
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Košice II
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo zn. Opel Astra kúpna zmluva 01.07.2016 1 000,- EUR 6 600,- EUR
Osobné motorové vozidlo zn. BMW 520d kúpna zmluva 07.06.2018 13 300,- EUR 14 000,- EUR
peňažné prostriedky vo výške 12 606,12EUR dar 22.06.2015 0,- EUR 12 606,12 EUR
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (4)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/892/10/2020 12.11.2020 4 Pv 271/20/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/656/07/2020 17.08.2020 1 Pv 600/15/8803 § 201 – Sexuálne zneužívanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/892/10/2020 12.11.2020 4 Pv 271/20/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/656/07/2020 17.08.2020 1 Pv 600/15/8803 § 201 – Sexuálne zneužívanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.