JUDr. Iveta Pšeničková

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Košice II.

Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Opel Astra kúpna zmluva 01.07.2016 1.000,- EUR 6.600,- EUR
osobné motorové vozidlo BMW 520d kúpna zmluva 07.06.2018 13.300,- EUR 14.000,- EUR
peniaze vo výške 12.606,12 EUR dar od rodičov 22.06.2015
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze vo výške 12.798,14 EUR úspory na účte č.: SK28 0200 0000 0037 1356 rok 2020
peniaze vo výške 19.800,81 EUR úspory na účte č.: SK92 0200 0000 0036 7901 rok 2020
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver č. 001/392604/20-001/000 08.12.2020
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze vo výške 12.606,12 EUR dar od rodičov 22.06.2015 0 12.606,12
osobné motorové vozidlo Opel Astra kúpna zmluva 01.07.2016 1.000,- EUR 6.600,- EUR
osobné motorové vozidlo BMW 520d kúpna zmluva 07.06.2018 13.300,- EUR 14.000,- EUR
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo zn. Opel Astra kúpna zmluva 01.07.2016 1 000,- EUR 6 600,- EUR
Osobné motorové vozidlo zn. BMW 520d kúpna zmluva 07.06.2018 13 300,- EUR 14 000,- EUR
peňažné prostriedky vo výške 12 606,12EUR dar 22.06.2015 0,- EUR 12 606,12 EUR
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.