JUDr. Anna Čabáková

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Košice II.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt č. 20 Kúpna zmluva 14.07.2014 127000
nebytový priestor Kúpna zmluva 14.07.2014 11 000
ostatné a zastavané plochy Kúpna zmluva 14.07.2014 v cene bytu
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 08.09.2015 5000
byt č. 7 Kúpna zmluva 28.08.2009 66 000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
finančné prostriedky úspory 31.12.2020 76000
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt č. 20 Kúpna zmluva 14.07.2014 127000
nebytový priestor Kúpna zmluva 14.07.2014 11 000
ostatné a zastavané plochy Kúpna zmluva 14.07.2014 v cene bytu
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 08.09.2015 5000
byt č. 7 Kúpna zmluva 28.08.2009 66 000
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt č. 20 Kúpna zmluva 14.07.2014
nebytový priestor Kúpna zmluva 14.07.2014
ostatné a zastavané plochy Kúpna zmluva 14.07.2014
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 08.09.2015
byt č. 7 Kúpna zmluva 28.08.2009
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt č. 20 Kúpna zmluva 14.07.2014
nebytový priestor Kúpna zmluva 14.07.2014
ostatné a zastavané plochy Kúpna zmluva 14.07.2014
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 08.09.2015
byt č. 7 Kúpna zmluva 28.08.2009
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt č. 20 Kúpna zmluva 14.07.2014
nebytový priestor Kúpna zmluva 14.07.2014
ostatné a zastavané plochy Kúpna zmluva 14.07.2014
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 08.09.2015
byt č. 7 Kúpna zmluva 28.08.2009
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.