JUDr. Erika Filičková

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Košice - okolie.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
radová garáž kúpna zmluva 13.07.2015 5.200
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 13.07.2015
rodinný dom kúpna zmluva 24.11.2017 303.000
dvojgaráž kúpna zmluva 24.11.2017
Zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 24.11.2017
záhrady kúpna zmluva 24.11.2017
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 24.11.2017
byt kúpna zmluva 22.09.2020 128.000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo Volvo V90 kúpna zmluva 02.06.2020
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory a vklady na účtoch v peňažných ústavoch dar od rodičov, úspory, mzda, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z nájmu nehnuteľnosti od roku 2012 do 2020 146.000 146.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 30.10.2017
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpna zmluva 22.10.2008 127.000
radová garáž kúpna zmluva 13.07.2015 5.200
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 13.07.2015
rodinný dom kúpna zmluva 24.11.2017 303.000
dvojgaráž kúpna zmluva 24.11.2017
Zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 24.11.2017
záhrady kúpna zmluva 24.11.2017
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 24.11.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 14.06.2012 22.300,-
vklady na účtoch v peňažnom ústave dar od rodičov, úspory od roku 2012-2019 98.000,- EUR 98.000,- EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 30.10.2017
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 22.10.2008
radová garáž kúpna zmluva 13.07.2015
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 13.07.2015
rodinný dom kúpna zmluva 24.11.2017
dvojgaráž kúpna zmluva 24.11.2017
Zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 24.11.2017
záhrady kúpna zmluva 24.11.2017
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 24.11.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady na účtoch v peňažnom ústave dar od rodičov 01.12.2021 15.279,20,-
vklady na účtoch v peňažnom ústave úspory 01.12.2021 3.000,-
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 14.06.2012 22.300,-
vklady na účtoch v peňažnom ústave dar od rodičov počas roka 2017 165000 Eur 165000,- Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 30.10.2017
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.