JUDr. Adriana Jesztrebiová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Bratislava III.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky and Okresná prokuratúra Pezinok.

We register the prosecutor as okresná prokurátorka at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Bratislava III.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2005-09-13 403,96 €
zastavené plochy a nádvoria kúpa 2005-09-13 578,23 €
ostatné plochy kúpa 2009-07-07 98 367,00 €
rodinný dom dedenie 2006-05-09 49 000,00 €
záhrady, zastavané plochy a nádvoria dedenie 2006-05-09 790,00 €
ostatné plochy kúpa 2013-03-21 340,00 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-02-01 18 500 €
financie úspory, investície, poistenie, sporenie 1991-2023 35 000 €
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-12-01 26 999 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
G&S&P Metal trade, spoločnosť s r. o. založenie spoločnosti 2007 5 000 € 5 000 €
SAN fitness, spoločnosť s r. o. založenie spoločnosti 2010 5 000 € 5 000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
bytové zariadenie, bytové doplnky, vybavenie domácnosti 1996-2023 30 000,- €
veci a predmety osobnej povahy 1991-2023 20 000,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2020-07-01
úver 2015-06-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2005-09-13 403,96 €
zastavené plochy a nádvoria kúpa 2005-09-13 578,23 €
ostatné plochy kúpa 2009-07-07 98 367,00 €
rodinný dom dedenie 2006-05-09 49 000,00 €
záhrady, zastavané plochy a nádvoria dedenie 2006-05-09 790,00 €
ostatné plochy kúpa 2013-03-21 340,00 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-02-01 18 500,-€
financie úspory, investície, poistenie, sporenie 1991-2022 35 000,- €
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-12-01 26 999,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
G&S&P Metal trade, spoločnosť s r. o. založenie spoločnosti 2007 5 000 € 5 000 €
SAN fitness, spoločnosť s r. o. založenie spoločnosti 2010 5 000 € 5 000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
bytové zariadenie, bytové doplnky, vybavenie domácnosti 1996-2022 30 000,- €
veci a predmety osobnej povahy 1991-2022 20 000,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2020-07-01
úver 2015-06-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2005-09-13 403,96 €
zastavené plochy a nádvoria kúpa 2005-09-13 578,23 €
ostatné plochy kúpa 2009-07-07 98 367,00 €
rodinný dom dedenie 2006-05-09 49 000,00 €
záhrady, zastavané plochy a nádvoria dedenie 2006-05-09 790,00 €
ostatné plochy kúpa 2013-03-21 340,00 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2007-09-01 12 200,- €
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-02-01 18 500,-€
financie úspory, investície, poistenie, sporenie 1991-2021 35 000,- €
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-12-01 26 999,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
G&S&P Metal trade, spoločnosť s r. o. založenie spoločnosti 2007 5 000 € 5 000 €
SAN fitness, spoločnosť s r. o. založenie spoločnosti 2010 5 000 € 5 000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
bytové zariadenie, bytové doplnky, vybavenie domácnosti 1996-2021 30 000,- €
veci a predmety osobnej povahy 1991-2021 20 000,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2020-07-01
úver 2015-06-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2005-09-13 403,96 €
zastavené plochy a nádvoria kúpa 2005-09-13 578,23 €
ostatné plochy kúpa 2009-07-07 98 367,00 €
rodinný dom dedenie 2006-05-09 49 000,00 €
záhrady, zastavané plochy a nádvoria dedenie 2006-05-09 790,00 €
ostatné plochy kúpa 2013-03-21 340,00 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2007-09-01 12 200,- €
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-02-01 18 500,-€
financie úspory, investície, poistenie, sporenie 1991-2020 35 000,- €
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-12-01 26 999,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
G&S&P Metal trade, spoločnosť s r. o. založenie spoločnosti 2007 5 000 € 5 000 €
SAN fitness, spoločnosť s r. o. založenie spoločnosti 2010 5 000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
bytové zariadenie, bytové doplnky, vybavenie domácnosti 1996-2020 30 000,- €
veci a predmety osobnej povahy 1991-2020 20 000,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2020-07-01
úver 2015-06-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2005-09-13 403,96 €
zastavené plochy a nádvoria kúpa 2005-09-13 578,23 €
ostatné plochy kúpa 2009-07-07 98 367,00 €
rodinný dom dedenie 2006-05-09 49 000,00 €
záhrady, zastavané plochy a nádvoria dedenie 2006-05-09 790,00 €
ostatné plochy kúpa 2013-03-21 340,00 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2007-09-01 12 200,- €
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-02-01 18 500,-€
financie úspory, investície, poistenie, sporenie 1991-2018 50 000,- €
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-12-01 26 999,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
G&S&P Metal trade, spoločnosť s r. o. založenie spoločnosti 2007 5 000 €
SAN fitness, spoločnosť s r. o. založenie spoločnosti 2010 5 000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
bytové zariadenie, bytové doplnky, vybavenie domácnosti 1996-2011 30 000,- €
veci a predmety osobnej povahy 1991-2011 20 000,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2014-06-23
úver 2015-06-25
úver 2017-12-19
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-09-13
zastavené plochy a nádvoria kúpa 2005-09-13
ostatné plochy kúpa 2009-07-07
rodinný dom dedenie 2006-05-09
záhrady, zastavané plochy a nádvoria dedenie 2006-05-09
ostatné plochy kúpa 2013-03-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2007-09-01 12 200,- €
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-02-01 18 500,-€
financie úspory, investície, poistenie, sporenie 1991-2011 50 000,- €
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-12-01 26 999,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
G&S&P Metal trade, spoločnosť s r. o. založenie spoločnosti 2007
SAN fitness, spoločnosť s r. o. založenie spoločnosti 2010
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
bytové zariadenie, bytové doplnky, vybavenie domácnosti 1996-2011 30 000,- €
veci a predmety osobnej povahy 1991-2011 20 000,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2014-06-23
úver 2015-06-25
úver 2017-12-19
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-09-13
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2005-09-13
rodinný dom dedenie 2006-05-09
záhrady, zastavané plochy a nádvoria dedenie 2006-05-09
ostatné plochy kúpa 2013-03-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2007-09-01 12 200,- €
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-02-01 18 500,- €
financie úspory, investície, poistenie, sporenie 1991-2011 50 000,- €
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-12-01 26 999,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
G&S&P Metal trade, spoločnosť s.r.o., založenie spoločnosti 2007
SAN fitness, spoločnosť s.r.o., založenie spoločnosti 2010
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
bytové zariadenie, bytové doplnky, vybavenie domácnosti 1996-2011 30 000,- €
veci a predmety osobnej povahy 1996-2011 20 000,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2014-06-23
úver 2015-06-25
úver 2017-12-19
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-09-13
zastavené plochy a nádvoria kúpa 2005-09-13
ostatné plochy kúpa 2009-07-07
rodinný dom dedenie 2006-05-09
záhrady, zastavané plochy a nádvoria dedenie 2006-05-09
ostatné plochy kúpa 2013-03-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2007-09-01 12 200,- €
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-02-01 18 500,-€
financie úspory, investície, poistenie, sporenie 1991-2011 50 000,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
G&S&P Metal trade, spoločnosť s r. o. založenie spoločnosti 2007
SAN fitness, spoločnosť s r. o. založenie spoločnosti 2010
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
bytové zariadenie, bytové doplnky, vybavenie domácnosti 1996-2011 30 000,- €
veci a predmety osobnej povahy 1991-2011 20 000,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2014-06-23
úver 2015-06-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-09-13
zastavené plochy a nádvoria kúpa 2005-09-13
ostatné plochy kúpa 2009-07-07
rodinný dom dedenie 2006-05-09
záhrady, zastavané plochy a nádvoria dedenie 2006-05-09
ostatné plochy kúpa 2013-03-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2007-09-01
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-02-01
financie úspory, investície, poistenie, sporenie 1991-2011
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
G&S&P Metal trade, spoločnosť s r. o. založenie spoločnosti 2007
SAN fitness, spoločnosť s r. o. založenie spoločnosti 2010
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bytové zariadenie, bytové doplnky, vybavenie domácnosti 1996-2011
veci a predmety osobnej povahy 1991-2011
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2014-06-23
úver 2015-06-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-09-13
zastavené plochy a nádvoria kúpa 2005-09-13
ostatné plochy kúpa 2009-07-07
rodinný dom dedenie 2006-05-09
záhrady, zastavané plochy a nádvoria dedenie 2006-05-09
ostatné plochy kúpa 2013-03-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2007-09-01
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-02-01
financie úspory, investície, poistenie, sporenie 1991-2011
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
G&S&P Metal trade, spoločnosť s r. o. založenie spoločnosti 2007
SAN fitness, spoločnosť s r. o. založenie spoločnosti 2010
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bytové zariadenie, bytové doplnky, vybavenie domácnosti 1996-2011
veci a predmety osobnej povahy 1991-2011
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-09-13
zastavené plochy a nádvoria kúpa 2005-09-13
ostatné plochy kúpa 2009-07-07
rodinný dom dedenie 2006-05-09
záhrady, zastavané plochy a nádvoria dedenie 2006-05-09
ostatné plochy kúpa 2013-03-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2007-09-01
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-02-01
financie úspory, investície, poistenie, sporenie 1991-2011
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
G&S&P Metal trade, spoločnosť s r. o. založenie spoločnosti 2007
SAN fitness, spoločnosť s r. o. založenie spoločnosti 2010
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bytové zariadenie, bytové doplnky, vybavenie domácnosti 1996-2011
veci a predmety osobnej povahy 1991-2011
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-09-13
zastavené plochy a nádvoria kúpa 2005-09-13
ostatné plochy kúpa 2009-07-07
rodinný dom dedenie 2006-05-09
záhrady, zastavané plochy a nádvoria dedenie 2006-05-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2007-09-01
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-02-01
financie úspory, investície, poistenie, sporenie 1991-2011
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
G&S&P Metal trade, spoločnosť s r. o. založenie spoločnosti 2007
SAN fitness, spoločnosť s r. o. založenie spoločnosti 2010
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bytové zariadenie, bytové doplnky, vybavenie domácnosti 1996-2011
veci a predmety osobnej povahy 1991-2011
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-09-13
zastavené plochy a nádvoria kúpa 2005-09-13
byt kúpa 2001-04-20
zastavené plochy a nádvoria kúpa 2001-04-20
ostatné plochy kúpa 2009-07-07
rodinný dom dedenie 2006-05-09
záhrady, zastavané plochy a nádvoria dedenie 2006-05-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2007-09-01
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-02-01
financie úspory, investície, poistenie, sporenie 1991-2011
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
G&S&P Metal trade, spoločnosť s r. o. založenie spoločnosti 2007
SAN fitness, spoločnosť s r. o. založenie spoločnosti 2010
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bytové zariadenie, bytové doplnky, vybavenie domácnosti 1996-2011
veci a predmety osobnej povahy 1991-2011
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (54)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/13/03/2016 2016-04-28 1 Pv 139/14/1107 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/10/03/2016 2016-03-12 Pv 525/15/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/42/07/2015 (rtf, 43 KB) 2015-06-16 Pv 247/15/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/20/04/2015 (rtf, 45 KB) 2015-04-13 3 Pv 304/11/1107 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/11/05/2015 (rtf, 42 KB) 2015-04-30 1 Pv 374/11/1107 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/155/12/2013 (rtf, 44 KB) 2013-11-12 2 Pv 481/11/1107 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/152/12/2013 (rtf, 53 KB) 2013-11-26 1 Pv 157/13/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/106/06/2014 (rtf, 98 KB) 2014-05-16 2 Pv 30/08/1107 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/86/06/2013 (rtf, 44 KB) 2013-05-28 1 Pv 407/12/1107 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/62/04/2013 (rtf, 48 KB) 2013-04-09 1 Pv 2/08/1107 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/41/03/2013 (rtf, 50 KB) 2013-03-12 2 Pv 608/12/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/136/01/2013 (rtf, 47 KB) 2012-12-22 2 Pv 526/12/1107 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/77/08/2012 (rtf, 80 KB) 2012-08-25 1 Pv 946/09/1107 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/83/09/2012 (rtf, 45 KB) 2012-08-10 1 Pv 182/12/1107 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/684/09/2022 2022-11-29 1 Pv 363/21/1103 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/69/07/2012 (rtf, 48 KB) 2012-07-27 2 Pv 481/11/1107 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/70/09/2012 (rtf, 49 KB) 2012-09-04 3 Pv 540/11/1107 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/594/08/2022 2022-09-09 3 Pv 39/21/1103 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/550/07/2022 2022-08-09 2 Pv 61/20/1103 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/76/08/2012 (rtf, 43 KB) 2012-06-12 3 Pv 197/11/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/14/03/2012 (rtf, 207 KB) 2012-03-20 2 Pv 39/12/1107 § 234 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/252/04/2022 2022-04-14 2 Pv 237/19/1103 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/246/04/2022 2022-04-15 4 Pv 449/20/1103 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/872/12/2021 2021-12-30 4 Pv 60/20/1103 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/376/06/2021 2021-06-29 2 Pv 459/19/1103 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/918/12/2020 2021-01-23 1 Pv 140/20/1103 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/820/11/2020 2021-01-09 2 Pv 555/18/1103 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/149/02/2020 2020-03-31 3 Pv 113/18/1103 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/100/01/2020 2020-02-06 1 Pv 560/19/1103 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/99/01/2020 2020-02-12 1 Pv 516/19/1103 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/491/07/2019 2019-07-31 3 Pv 281/17/1103 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/993/12/2018 2019-01-22 2 Pv 699/16/1103 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/620/08/2018 2018-09-07 1 Pv 806/16/1103 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/477/06/2017 2017-08-06 4 Pv 338/17/1103 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/252/04/2017 2017-06-16 3 Pv 13/17/1103 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/684/09/2022 (pdf, 94 KB) 2022-11-29 1 Pv 363/21/1103 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/594/08/2022 (pdf, 92 KB) 2022-09-09 3 Pv 39/21/1103 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/550/07/2022 (pdf, 87 KB) 2022-08-09 2 Pv 61/20/1103 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/252/04/2022 (pdf, 84 KB) 2022-04-14 2 Pv 237/19/1103 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/246/04/2022 (pdf, 86 KB) 2022-04-15 4 Pv 449/20/1103 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/872/12/2021 (pdf, 86 KB) 2021-12-30 4 Pv 60/20/1103 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/376/06/2021 (pdf, 93 KB) 2021-06-29 2 Pv 459/19/1103 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/918/12/2020 (pdf, 112 KB) 2021-01-23 1 Pv 140/20/1103 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/820/11/2020 (pdf, 86 KB) 2021-01-09 2 Pv 555/18/1103 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/149/02/2020 (pdf, 93 KB) 2020-03-31 3 Pv 113/18/1103 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/99/01/2020 (pdf, 114 KB) 2020-02-12 1 Pv 516/19/1103 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/100/01/2020 (pdf, 116 KB) 2020-02-06 1 Pv 560/19/1103 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/491/07/2019 (pdf, 88 KB) 2019-07-31 3 Pv 281/17/1103 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/993/12/2018 (pdf, 88 KB) 2019-01-22 2 Pv 699/16/1103 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/620/08/2018 (pdf, 87 KB) 2018-09-07 1 Pv 806/16/1103 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/477/06/2017 (pdf, 89 KB) 2017-08-06 4 Pv 338/17/1103 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/252/04/2017 (pdf, 124 KB) 2017-06-16 3 Pv 13/17/1103 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/13/03/2016 (pdf, 85 KB) 2016-04-28 1 Pv 139/14/1107 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/10/03/2016 (pdf, 88 KB) 2016-03-12 Pv 525/15/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
 • V Bratislave vyberali šéfov prokuratúr. O miesta nebola bitka · SME
  Zo siedmich sa vymenili piati.
 • Mráz čelí obvineniu z výtržníctva · SME
  BRATISLAVA - Hokejista Zvolena Martin Mráz, ktorý po štvrtom semifinálovom zápase ST extraligy so Slovanom Bratislava (21. marca) inzultoval hlavného rozhodcu Rudolfa Lauffa, už čelí obvineniu z trestného činu výtržníctva. Potvrdila to námestníčka Okresn
 • Mráz čelí obvineniu z výtržníctva · SME
  BRATISLAVA - Hokejista Zvolena Martin Mráz, ktorý po štvrtom semifinálovom zápase ST extraligy so Slovanom Bratislava (21. marca) inzultoval hlavného rozhodcu Rudolfa Lauffa, už čelí obvineniu z trestného činu výtržníctva. Potvrdila to námestníčka Okresn
 • Mráz už čelí obvineniu z výtržníctva · SME
  BRATISLAVA 2. apríla (SITA) - Hokejista HKm Zvolen Martin Mráz, ktorý po štvrtom semifinálovom zápase ST extraligy so Slovanom Bratislava inzultoval hlavného rozhodcu Rudolfa Lauffa, už čelí obvineniu ...

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.