JUDr. Slavomír Filipčík

The prosecutor is appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Bratislava and Okresná prokuratúra Bratislava II.

We register the prosecutor as zástupca riaditeľa netrestného odboru at the prosecutors' office Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2025-11-16 108.500 217.000
gar. statie kúpa 2025-11-16 1250 2500
pivnica kúpa 2025-11-16 1250 2500
pivnica kúpa 2025-11-16 1250 2500
gar. statie kúpa 2025-11-16 1250 2500
pozemky k bytu a gar statiu kúpa 2025-11-16 0 0
byt kúpa 2017-02-20 65.000 65.000
pozemok kúpa 2023-09-20 23.000 46.000
byt kúpa 2021-10-08 65.000 130.000
NP č. 2 kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
NP č. 3 kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
NP č. 4 kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
NP č. 5 kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
NP č. 6 kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
NP č. 7 kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
NP č. 8 kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
NP č. 9 kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
NP č. 1 kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
NP č. 10 kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
NP č. 11 kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
pozemky k bytu a NP kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
lodenica kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
pozemok k lodenici kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
byt kúpa 2022-07-14 75.500 151.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2015-08-25
úver 2022-04-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2025-11-16 108.500 217.000
gar. statie kúpa 2025-11-16 1250 2500
pivnica kúpa 2025-11-16 1250 2500
pivnica kúpa 2025-11-16 1250 2500
gar. statie kúpa 2025-11-16 1250 2500
pozemky k bytu a gar statiu kúpa 2025-11-16 0 0
byt kúpa 2017-02-20 65.000 65.000
pozemok kúpa 2023-09-20 23.000 46.000
byt kúpa 2021-10-08 65.000 130.000
NP č. 2 kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
NP č. 3 kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
NP č. 4 kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
NP č. 5 kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
NP č. 6 kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
NP č. 7 kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
NP č. 8 kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
NP č. 9 kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
NP č. 1 kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
NP č. 10 kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
NP č. 11 kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
pozemky k bytu a NP kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
lodenica kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
pozemok k lodenici kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
byt kúpa bytu 2022-07-14 75.5000 151.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2015-08-25
úver 2022-04-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2025-11-16 108.500 217.000
gar. statie kúpa 2025-11-16 1250 2500
pivnica kúpa 2025-11-16 1250 2500
pivnica kúpa 2025-11-16 1250 2500
gar. statie kúpa 2025-11-16 1250 2500
pozemky k bytu a gar statiu kúpa 2025-11-16 0 0
byt kúpa 2017-02-20 65.000 65.000
pozemok kúpa 2023-09-20 23.000 46.000
byt kúpa 2021-10-08 65.000 130.000
NP č. 2 kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
NP č. 3 kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
NP č. 4 kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
NP č. 5 kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
NP č. 6 kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
NP č. 7 kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
NP č. 8 kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
NP č. 9 kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
NP č. 1 kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
NP č. 10 kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
NP č. 11 kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
pozemky k bytu a NP kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
lodenica kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
pozemok k lodenici kúpa k bytu 2021-10-08 0 0
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2015-08-25
zapožičanie 2021-10-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2025-11-16 108.500 217.000
gar. statie kúpa 2025-11-16 1250 2500
pivnica kúpa 2025-11-16 1250 2500
pivnica kúpa 2025-11-16 1250 2500
gar. statie kúpa 2025-11-16 1250 2500
pozemky k bytu a gar statiu kúpa 2025-11-16 0 0
byt kúpa 2017-02-20 65.000 65.000
pozemok kúpa 2023-09-20 23.000 46.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze v eurach prostriedky z predaja bytu a garaze 2017 32000 32000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2015-08-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2025-11-16 108.500 217.000
gar. statie kúpa 2025-11-16 1250 2500
pivnica kúpa 2025-11-16 1250 2500
pivnica kúpa 2025-11-16 1250 2500
gar. statie kúpa 2025-11-16 1250 2500
pozemky k bytu a gar statiu kúpa 2025-11-16 0 0
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze v eurach prostriedky z predaja bytu a garaze 2017 47000 47000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2015-08-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2025-11-16
gar. statie kúpa 2025-11-16
pivnica kúpa 2025-11-16
pivnica kúpa 2025-11-16
gar. statie kúpa 2025-11-16
pozemky k bytu a gar statiu kúpa 2025-11-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze v eurach prostriedky z predaja bytu a garaze 2017 105.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2015-08-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2025-11-16
gar. statie kúpa 2025-11-16
pivnica kúpa 2025-11-16
pivnica kúpa 2025-11-16
gar. statie kúpa 2025-11-16
pozemky k bytu a gar statiu kúpa 2025-11-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze v eurach prostriedky z predaja bytu a garaze 2017 100.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2015-08-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o výstavbe 2005-08-16
garáž zmluva o výstavbe 2005-08-16
pozemok/zast. plocha pod bytovým domom kúpna zmluva 2005-09-02
pozemok/záhrada prislúchajúca k bytovému domu kúpna zmluva 2005-09-02
byt kúpa 2025-11-16
gar. statie kúpa 2025-11-16
pivnica kúpa 2025-11-16
pivnica kúpa 2025-11-16
gar. statie kúpa 2025-11-16
pozemky k bytu a gar statiu kúpa 2025-11-16
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2015-08-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o výstavbe 2005-08-16
garáž zmluva o výstavbe 2005-08-16
pozemok/zast. plocha pod bytovým domom kúpna zmluva 2005-09-02
pozemok/záhrada prislúchajúca k bytovému domu kúpna zmluva 2005-09-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze v eurách prostriedky ušetrené z platu
peniaze v eurách prostriedky ušetrené z platu
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2015-08-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o výstavbe 2005-08-16
garáž zmluva o výstavbe 2005-08-16
pozemok/zast. plocha pod bytovým domom kúpna zmluva 2005-09-02
pozemok/záhrada prislúchajúca k bytovému domu kúpna zmluva 2005-09-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze v eurách prostriedky ušetrené z platu
peniaze v eurách prostriedky ušetrené z platu
peniaze v eurách prostriedky ušetrené z platu
peniaze v eurách prostriedky ušetrené z platu
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o výstavbe 2005-08-16
garáž zmluva o výstavbe 2005-08-16
pozemok/zast. plocha pod bytovým domom kúpna zmluva 2005-09-02
pozemok/záhrada prislúchajúca k bytovému domu kúpna zmluva 2005-09-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze v eurách prostriedky ušetrené z platu
peniaze v eurách prostriedky ušetrené z platu
peniaze v eurách prostriedky ušetrené z platu
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o výstavbe 2005-08-16
garáž zmluva o výstavbe 2005-08-16
pozemok/zast. plocha pod bytovým domom kúpna zmluva 2005-09-02
pozemok/záhrada prislúchajúca k bytovému domu kúpna zmluva 2005-09-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze v eurách prostriedky ušetrené z platu
peniaze v eurách prostriedky ušetrené z platu
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o výstavbe 2005-08-16
garáž zmluva o výstavbe 2005-08-16
pozemok/zast. plocha pod bytovým domom kúpna zmluva 2005-09-02
pozemok/záhrada prislúchajúca k bytovému domu kúpna zmluva 2005-09-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze v eurách vo výške 8.000 prostriedky ušetrené z platu
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.