JUDr. Slavomír Filipčík

Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Bratislava a Okresná prokuratúra Bratislava II.

Prokurátora evidujeme v pozícii zástupca riaditeľa netrestného odboru na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 16.11.2025 108.500 217.000
gar. statie kúpa 16.11.2025 1250 2500
pivnica kúpa 16.11.2025 1250 2500
pivnica kúpa 16.11.2025 1250 2500
gar. statie kúpa 16.11.2025 1250 2500
pozemky k bytu a gar statiu kúpa 16.11.2025 0 0
byt kúpa 20.02.2017 65.000 65.000
pozemok kúpa 20.09.2023 23.000 46.000
byt kúpa 08.10.2021 65.000 130.000
NP č. 2 kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
NP č. 3 kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
NP č. 4 kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
NP č. 5 kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
NP č. 6 kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
NP č. 7 kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
NP č. 8 kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
NP č. 9 kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
NP č. 1 kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
NP č. 10 kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
NP č. 11 kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
pozemky k bytu a NP kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
lodenica kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
pozemok k lodenici kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
byt kúpa 14.07.2022 75.500 151.000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 25.08.2015
úver 01.04.2022
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 16.11.2025 108.500 217.000
gar. statie kúpa 16.11.2025 1250 2500
pivnica kúpa 16.11.2025 1250 2500
pivnica kúpa 16.11.2025 1250 2500
gar. statie kúpa 16.11.2025 1250 2500
pozemky k bytu a gar statiu kúpa 16.11.2025 0 0
byt kúpa 20.02.2017 65.000 65.000
pozemok kúpa 20.09.2023 23.000 46.000
byt kúpa 08.10.2021 65.000 130.000
NP č. 2 kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
NP č. 3 kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
NP č. 4 kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
NP č. 5 kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
NP č. 6 kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
NP č. 7 kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
NP č. 8 kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
NP č. 9 kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
NP č. 1 kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
NP č. 10 kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
NP č. 11 kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
pozemky k bytu a NP kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
lodenica kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
pozemok k lodenici kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
byt kúpa bytu 14.07.2022 75.5000 151.000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 25.08.2015
úver 01.04.2022
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 16.11.2025 108.500 217.000
gar. statie kúpa 16.11.2025 1250 2500
pivnica kúpa 16.11.2025 1250 2500
pivnica kúpa 16.11.2025 1250 2500
gar. statie kúpa 16.11.2025 1250 2500
pozemky k bytu a gar statiu kúpa 16.11.2025 0 0
byt kúpa 20.02.2017 65.000 65.000
pozemok kúpa 20.09.2023 23.000 46.000
byt kúpa 08.10.2021 65.000 130.000
NP č. 2 kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
NP č. 3 kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
NP č. 4 kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
NP č. 5 kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
NP č. 6 kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
NP č. 7 kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
NP č. 8 kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
NP č. 9 kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
NP č. 1 kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
NP č. 10 kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
NP č. 11 kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
pozemky k bytu a NP kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
lodenica kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
pozemok k lodenici kúpa k bytu 08.10.2021 0 0
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 25.08.2015
zapožičanie 08.10.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 16.11.2025 108.500 217.000
gar. statie kúpa 16.11.2025 1250 2500
pivnica kúpa 16.11.2025 1250 2500
pivnica kúpa 16.11.2025 1250 2500
gar. statie kúpa 16.11.2025 1250 2500
pozemky k bytu a gar statiu kúpa 16.11.2025 0 0
byt kúpa 20.02.2017 65.000 65.000
pozemok kúpa 20.09.2023 23.000 46.000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze v eurach prostriedky z predaja bytu a garaze 2017 32000 32000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 25.08.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 16.11.2025 108.500 217.000
gar. statie kúpa 16.11.2025 1250 2500
pivnica kúpa 16.11.2025 1250 2500
pivnica kúpa 16.11.2025 1250 2500
gar. statie kúpa 16.11.2025 1250 2500
pozemky k bytu a gar statiu kúpa 16.11.2025 0 0
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze v eurach prostriedky z predaja bytu a garaze 2017 47000 47000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 25.08.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 16.11.2025
gar. statie kúpa 16.11.2025
pivnica kúpa 16.11.2025
pivnica kúpa 16.11.2025
gar. statie kúpa 16.11.2025
pozemky k bytu a gar statiu kúpa 16.11.2025
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze v eurach prostriedky z predaja bytu a garaze 2017 105.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 25.08.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 16.11.2025
gar. statie kúpa 16.11.2025
pivnica kúpa 16.11.2025
pivnica kúpa 16.11.2025
gar. statie kúpa 16.11.2025
pozemky k bytu a gar statiu kúpa 16.11.2025
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze v eurach prostriedky z predaja bytu a garaze 2017 100.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 25.08.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt zmluva o výstavbe 16.08.2005
garáž zmluva o výstavbe 16.08.2005
pozemok/zast. plocha pod bytovým domom kúpna zmluva 02.09.2005
pozemok/záhrada prislúchajúca k bytovému domu kúpna zmluva 02.09.2005
byt kúpa 16.11.2025
gar. statie kúpa 16.11.2025
pivnica kúpa 16.11.2025
pivnica kúpa 16.11.2025
gar. statie kúpa 16.11.2025
pozemky k bytu a gar statiu kúpa 16.11.2025
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 25.08.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt zmluva o výstavbe 16.08.2005
garáž zmluva o výstavbe 16.08.2005
pozemok/zast. plocha pod bytovým domom kúpna zmluva 02.09.2005
pozemok/záhrada prislúchajúca k bytovému domu kúpna zmluva 02.09.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze v eurách prostriedky ušetrené z platu
peniaze v eurách prostriedky ušetrené z platu
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 25.08.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt zmluva o výstavbe 16.08.2005
garáž zmluva o výstavbe 16.08.2005
pozemok/zast. plocha pod bytovým domom kúpna zmluva 02.09.2005
pozemok/záhrada prislúchajúca k bytovému domu kúpna zmluva 02.09.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze v eurách prostriedky ušetrené z platu
peniaze v eurách prostriedky ušetrené z platu
peniaze v eurách prostriedky ušetrené z platu
peniaze v eurách prostriedky ušetrené z platu
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt zmluva o výstavbe 16.08.2005
garáž zmluva o výstavbe 16.08.2005
pozemok/zast. plocha pod bytovým domom kúpna zmluva 02.09.2005
pozemok/záhrada prislúchajúca k bytovému domu kúpna zmluva 02.09.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze v eurách prostriedky ušetrené z platu
peniaze v eurách prostriedky ušetrené z platu
peniaze v eurách prostriedky ušetrené z platu
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt zmluva o výstavbe 16.08.2005
garáž zmluva o výstavbe 16.08.2005
pozemok/zast. plocha pod bytovým domom kúpna zmluva 02.09.2005
pozemok/záhrada prislúchajúca k bytovému domu kúpna zmluva 02.09.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze v eurách prostriedky ušetrené z platu
peniaze v eurách prostriedky ušetrené z platu
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt zmluva o výstavbe 16.08.2005
garáž zmluva o výstavbe 16.08.2005
pozemok/zast. plocha pod bytovým domom kúpna zmluva 02.09.2005
pozemok/záhrada prislúchajúca k bytovému domu kúpna zmluva 02.09.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze v eurách vo výške 8.000 prostriedky ušetrené z platu
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.