JUDr. Gabriel Geško

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Rimavská Sobota.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kupa 1994 871 eur 40.000eur
pozemok k bytu kupa 1994 38 eur
chalupa kupa 1998 3.000 eur 18.000eu
pozemok k chalupe kupa 1998 348 eur
garaž vystavba 1996 3.333 eur 4.000eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Skoda Rapid kupa 2013 13.888 eur 4.629 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Stavebne sporenie PSS a.s 2004 7.906 eur
Stavebne sporenie PSS a.s. 2010 2.482 eur
SLSP osobny učet 1996 10.066 eur
SLSP sporenie 2011 18.085 eur
AXA DSS druhy pilier 2006 36.363 eur
Kooperativa životne poistenie 2018 30.000 eur
Alianz životne poistenie 2018 6.000 eur
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kupa 1994 871 eur
pozemok k bytu kupa 1994 38 eur
chalupa kupa 1998 3.000 eur
pozemok k chalupe kupa 1998 348 eur
garaž vystavba 1996 3.333 eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Skoda Rapid kupa 2013 13.888 eur 4.629 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Stavebne sporenie PSS a.s 2004 7.856 eur
Stavebne sporenie PSS a.s. 2010 2.445 eur
SLSP osobny učet 1996 1.820 eur
SLSP sporenie 2011 28.861 eur
AXA DSS druhy pilier 2006 33.616 eur
Kooperativa životne poistenie 2018 30.000 eur
Alianz životne poistenie 2018 6.000 eur
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kupa 1994
pozemok k bytu kupa 1994
chalupa kupa 1998
pozemok k chalupe kupa 1998
garaž vystavba 1996
zastavana plocha dedičstvo 1984
zastavana plocha dedičstvo 1984
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Skoda Rapid kupa 2013 13.888 eur 4.629 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Stavebne sporenie PSS a.s 2004 7.739 eur
Stavebne sporenie PSS a.s. 2010 2.340 eur
Alianz ZP životné poistenie vyplata 1998 6.338 eur
SLSP osobny učet 1996 5.396 eur
SLSP sporenie 2011 23.796
životna poistkaWiena insurance vyplata 2001 8.069 eur
AXA DSS druhy pilier 2006 30.494 eur
Kooperativa životne poistenie 2018 30.000 eur
Alianz životne poistenie 2018 6.000 eur
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kupa 1994
pozemok k bytu kupa 1994
chalupa kupa 1998
pozemok k chalupe kupa 1998
garaž vystavba 1996
zastavana plocha dedičstvo 1984
zastavana plocha dedičstvo 1984
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Skoda Rapid kupa 2013 13.888 eur 4.629 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Stavebne sporenie PSS a.s 2004 5.650 eur
Stavebne sporenie PSS a.s. 2010 839 eur
Alianz ZP životné poistenie 1998 5.311 eur
SLSP osobny učet 1996 3.340 eur
SLSP sporenie 2011 17.730 eur
Nahrada škody Ing.Zapletal 2017 13.667,92 eur
životna poiatkaWiena insurance 2001 12.143 eur
AXA DSS druhy pilier 2006 27.742 eur
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kupa 1994
pozemok k bytu kupa 1994
chalupa kupa 1998
pozemok k chalupe kupa 1998
garaž vystavba 1996
zastavana plocha dedičstvo 1984
zastavana plocha dedičstvo 1984
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Skoda Rapid kupa 2015 13.888 eur 13.888 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Stavebne sporenie PSS a.s 2004 5.533 eur
Stavebne sporenie PSS a.s. 2010 836 eur
Alianz ZP životné poistenie 1998 4.000 eur
SLSP osobny učet 1996 1.676 eur
SLSP sporenie 2011 5.053 eur
Kartovy učet 5056439269/0900 2013 1.500 eur
Kartovy učet5056244592/0900 2013 1.500 eur
životna poistka Wiena insurance 2001 11.985 eur
AXA DSS druhy pilier 2006 25.649 eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
uver bezučelový 2011
stavebny medziuverPSS a.s. 2007
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.