Pôsobisko: Okresná prokuratúra Rimavská Sobota
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kupa 1994 871 eur
pozemok k bytu kupa 1994 38 eur
chalupa kupa 1998 3.000 eur
pozemok k chalupe kupa 1998 348 eur
garaž vystavba 1996 3.333 eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Skoda Rapid kupa 2013 13.888 eur 4.629 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Stavebne sporenie PSS a.s 2004 8.009 eur
Stavebne sporenie PSS a.s. 2010 2.496
SLSP osobny učet 1996 9.401 eur
SLSP sporenie 2011 10.110 eur
Kooperativa životne poistenie 2018 3.034 eur
Alianz životne poistenie 2018 682 eur
Alianz životne poistenie 2018 1.136 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Rimavská Sobota
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kupa 1994 871 eur 60.000eur
pozemok k bytu kupa 1994 38 eur 100eur
chalupa kupa 1998 3.000 eur 20.000eur
pozemok k chalupe kupa 1998 348 eur 500 eur
garaž vystavba 1996 3.333 eur 6.000 eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Skoda Rapid kupa 2013 13.888 eur 4.629 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Stavebne sporenie PSS a.s 2004 7.957 eur
Stavebne sporenie PSS a.s. 2010 2.489 eur
SLSP osobny učet 1996 20.998 eur
SLSP sporenie 2011 24.104 eur
AXA DSS druhy pilier 2006 38.810 eur
Kooperativa životne poistenie 2018 30.000 eur
Alianz životne poistenie 2018 6.000 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Rimavská Sobota
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kupa 1994 871 eur 40.000eur
pozemok k bytu kupa 1994 38 eur
chalupa kupa 1998 3.000 eur 18.000eu
pozemok k chalupe kupa 1998 348 eur
garaž vystavba 1996 3.333 eur 4.000eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Skoda Rapid kupa 2013 13.888 eur 4.629 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Stavebne sporenie PSS a.s 2004 7.906 eur
Stavebne sporenie PSS a.s. 2010 2.482 eur
SLSP osobny učet 1996 10.066 eur
SLSP sporenie 2011 18.085 eur
AXA DSS druhy pilier 2006 36.363 eur
Kooperativa životne poistenie 2018 30.000 eur
Alianz životne poistenie 2018 6.000 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Rimavská Sobota
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kupa 1994 871 eur
pozemok k bytu kupa 1994 38 eur
chalupa kupa 1998 3.000 eur
pozemok k chalupe kupa 1998 348 eur
garaž vystavba 1996 3.333 eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Skoda Rapid kupa 2013 13.888 eur 4.629 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Stavebne sporenie PSS a.s 2004 7.856 eur
Stavebne sporenie PSS a.s. 2010 2.445 eur
SLSP osobny učet 1996 1.820 eur
SLSP sporenie 2011 28.861 eur
AXA DSS druhy pilier 2006 33.616 eur
Kooperativa životne poistenie 2018 30.000 eur
Alianz životne poistenie 2018 6.000 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Rimavská Sobota
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kupa 1994
pozemok k bytu kupa 1994
chalupa kupa 1998
pozemok k chalupe kupa 1998
garaž vystavba 1996
zastavana plocha dedičstvo 1984
zastavana plocha dedičstvo 1984
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Skoda Rapid kupa 2013 13.888 eur 4.629 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Stavebne sporenie PSS a.s 2004 7.739 eur
Stavebne sporenie PSS a.s. 2010 2.340 eur
Alianz ZP životné poistenie vyplata 1998 6.338 eur
SLSP osobny učet 1996 5.396 eur
SLSP sporenie 2011 23.796
životna poistkaWiena insurance vyplata 2001 8.069 eur
AXA DSS druhy pilier 2006 30.494 eur
Kooperativa životne poistenie 2018 30.000 eur
Alianz životne poistenie 2018 6.000 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Rimavská Sobota
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kupa 1994
pozemok k bytu kupa 1994
chalupa kupa 1998
pozemok k chalupe kupa 1998
garaž vystavba 1996
zastavana plocha dedičstvo 1984
zastavana plocha dedičstvo 1984
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Skoda Rapid kupa 2013 13.888 eur 4.629 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Stavebne sporenie PSS a.s 2004 5.650 eur
Stavebne sporenie PSS a.s. 2010 839 eur
Alianz ZP životné poistenie 1998 5.311 eur
SLSP osobny učet 1996 3.340 eur
SLSP sporenie 2011 17.730 eur
Nahrada škody Ing.Zapletal 2017 13.667,92 eur
životna poiatkaWiena insurance 2001 12.143 eur
AXA DSS druhy pilier 2006 27.742 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Rimavská Sobota
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kupa 1994
pozemok k bytu kupa 1994
chalupa kupa 1998
pozemok k chalupe kupa 1998
garaž vystavba 1996
zastavana plocha dedičstvo 1984
zastavana plocha dedičstvo 1984
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Skoda Rapid kupa 2015 13.888 eur 13.888 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Stavebne sporenie PSS a.s 2004 5.533 eur
Stavebne sporenie PSS a.s. 2010 836 eur
Alianz ZP životné poistenie 1998 4.000 eur
SLSP osobny učet 1996 1.676 eur
SLSP sporenie 2011 5.053 eur
Kartovy učet 5056439269/0900 2013 1.500 eur
Kartovy učet5056244592/0900 2013 1.500 eur
životna poistka Wiena insurance 2001 11.985 eur
AXA DSS druhy pilier 2006 25.649 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
uver bezučelový 2011
stavebny medziuverPSS a.s. 2007
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Veľký Krtíš
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kupa 1994
pozemok k bytu kupa 1994
chalupa kupa 1998
pozemok k chalupe kupa 1998
garaž vystavba 1996
zastavana plocha dedičstvo 1984
zastavana plocha dedičstvo 1984
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Skoda Rapid kupa 2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
CDCPc.u. 9701402852645 2011
Stavebne sporenie PSS a.s 2004
Stavebne sporenie PSS a.s. 2010
Alianz ZP životné poistenie 1998
SLSP osobny učet 1996
SLSP sporenie 2011
Kartovy učet 5040125521/0900 2013
Kartovy učet 5042587367/0900 2013
AXA a Alianz plnenie z urazu 2015
životna poistka Wiena insurance 2001
AXA DSS druhy pilier 2006
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
uver bezučelový 2011
stavebny medziuverPSS a.s. 2007
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kupa 1994
pozemok k bytu kupa 1994
chalupa kupa 1998
pozemok k chalupe kupa 1998
garaž vystavba 1996
zastavana plocha dedičstvo 1984
zastavana plocha dedičstvo 1984
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Skoda Rapid kupa 2013
Zivotna poistka poistenie 2001
AXA DSS a.s druhy pilier 2006
uver bezučelovy rekonštrukcia 2011
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
CDCPc.u. 9701402852645 2011
Stavebne sporenie PSS a.s 2004
Stavebne sporenie PSS a.s. 2010
stavebny medziuverPSS a.s. 2007
Alianz ZP životné poistenie 1998
AXA IZP životna poistka 2005
SLSP osobny učet 1996
SLSP sporenie 2011
Kartovy učet 5040125521/0900 2013
Kartovy učet 5042587367/0900 2013
AXA a Alianz plnenie z urazu 2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Veľký Krtíš
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kupa 1994
Pozemok k bytu kupa 1994
Chalupa kupa 1998
Pozemok k chalupe kupa 1998
Garaz vystavba 1996
Zastavana plocha dedicstvo 1984
Zastavana plocha dedicstvo 1984
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
skoda Rapid kupa 2013
Zivotna poistka poistenie 2001
AXA DSS a.s druhy pilier 2006
Bezucelovy uver rekonstrukcia 22.07.2011
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
CDCP c.u.9701402852645 2011
Stavebne sporenie PSS a,s 2004
Stavebne sporenie PSS a.s 2010
Stavebny medzi uver PSS a,s 2007
Alianz ZP zivotne poistenia 1998
A.X.A IZP zivotna poistka 2005
Slovenska sporitelna o0sobny ucet 1996
Slovenska sporitelna sporenie 2011
KARTOVY ucet 5040125521/0900 2013
Kartovy ucet 5042587367/0900 2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Veľký Krtíš
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kupa 1994
Pozemok k bytu kupa 1994
Chalupa kupa 1998
Pozemok k chalupe kupa 1998
Garaz vystavba 1996
Zastavana plocha dedicstvo 1984
Zastavana plocha dedicstvo 1984
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV Fabia Combi kupa 2001
Zivotna poistka poistenie 2001
AXA DSS a.s druhy pilier 2006
Zivotna poistka ING a.s poistenie 1998
Bezucelovy uver rekonstrukcia 22.07.2011
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
CDCP c.u.9701402852645 2011
Stavebne sporenie PSS a,s 2004
Stavebne sporenie PSS a.s 2010
Stavebny medzi uver PSS a,s 2007
Alianz ZP zivotne poistenia 1998
A.X.A d.d.s.a.s sporenie dochodok 2001
A.X.A IZP zivotna poistka 2005
Slovenska sporitelna o0sobny ucet 1996
Slovenska sporitelna sporenie 2011
SLSP kartovy ucet 39084036/0900 2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Veľký Krtíš
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kupa 1994
Pozemok k bytu kupa 1994
Chalupa kupa 1998
Pozemok k chalupe kupa 1998
Garaz vystavba 1996
Zastavana plocha dedicstvo 1984
Zastavana plocha dedicstvo 1984
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV Fabia Combi kupa 2001
Bezucelovy uver rekonstrukcia 22.07.2011
Zivotna poistka poistenie 2001
AXA DSS a.s druhy pilier 2006
Zivotna poistka ING.a.s poistenie 1998
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Stavebne sporenie PSS a,s. 01.01.2004
Stavebne sporenie PSS a.s. 01.01.2010
Stavebny medzi uver PSS a.s. 01.01.2007
Alianz ZP zivotne poistenie 01.01.1998
A.X.A. d.d.s.a.s.sporenie dochodkove 01.01.2001
A.X.A. IZP zivotna poistka 01.01.2005
CDCP c.u.9701402852645 01.01.2011
Slovenska sporitelna osobny ucet 01.01.1996
Slovenska sporitelna sporenie 01.01.2011
SLSP kartovy ucet 39084036/0900 01.01.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (66)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/61/03/2017 10.03.2017 2 Pv 567/16/6609 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/128/12/2016 13.12.2016 1 Pv 348/16/6609 § 238 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/11/04/2016 16.04.2016 Pv 10/14/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/8/02/2016 18.02.2016 Pv 506/15/6610 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/6/02/2016 15.02.2016 Pv 490/15/6610 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/4/01/2016 25.01.2016 Pv 26/13/6610 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/57/11/2015 13.11.2015 Pv 401/15/6610 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/38/08/2015 04.08.2015 Pv 189/14/6610 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/674/05/2023 02.06.2023 2 Pv 196/23/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/61/08/2014 05.08.2014 Pv 76/14/6610 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/596/05/2023 30.05.2023 1 Pv 129/23/6609 § 147 – Zabitie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/54/07/2014 05.07.2014 Pv 519/12/6610 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/1/03/2014 28.02.2014 Pv 487/13/6610 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/62/09/2013 16.09.2013 Pv 361/13/6610 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/58/08/2013 13.08.2013 Pv 66/12/6610 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/57/08/2013 03.08.2013 Pv 391/11/6610 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/50/07/2013 09.07.2013 Pv 77/12/6610 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/24/04/2013 25.03.2013 Pv 553/12/6610 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/14/02/2013 18.02.2013 Pv 140/12/6610 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/7/02/2013 22.01.2013 Pv 22/13/6610 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/3/01/2013 14.01.2013 Pv 599/12/6610 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/84/12/2012 11.12.2012 Pv 511/12/6610 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1201/11/2022 01.02.2023 1 Pv 118/20/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/897/08/2022 12.09.2022 1 Pv 204/22/6609 § 270 – Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/44/06/2012 12.06.2012 Pv 671/11/6610 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/52/06/2012 05.06.2012 Pv 77/12/6610 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/31/05/2012 15.05.2012 Pv 391/11/6610 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/30/05/2012 15.05.2012 Pv 117/12/6610 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/711/07/2022 14.07.2022 2 Pv 167/22/6609 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/693/06/2022 12.07.2022 2 Pv 321/21/6609 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/14/04/2012 20.03.2012 Pv 136/12/6610 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/13/03/2012 13.03.2012 Pv 132/11/6610 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/7/03/2012 21.02.2012 Pv 1/12/6610 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/310/03/2022 30.03.2022 2 Pv 424/21/6609 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/262/03/2022 15.03.2022 2 Pv 373/21/6609 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/111/01/2022 25.01.2022 1 Pv 329/21/6609 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/112/01/2022 25.01.2022 1 Pv 327/21/6609 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/113/01/2022 25.01.2022 2 Pv 327/21/6609 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/925/10/2021 06.11.2021 1 Pv 239/21/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/849/10/2021 12.10.2021 2 Pv 302/20/6609 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/783/08/2021 30.08.2021 2 Pv 50/21/6609 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/708/07/2021 26.08.2021 2 Pv 68/20/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/705/07/2021 24.07.2021 1 Pv 439/19/6609 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1383/11/2020 15.12.2020 1 Pv 447/20/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1271/10/2020 29.10.2020 2 Pv 325/20/6609 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1018/08/2020 04.09.2020 1 Pv 429/18/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/92/01/2020 06.02.2020 2 Pv 150/18/6609 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/914/10/2019 08.11.2019 2 Pv 228/18/6609 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/593/08/2019 22.08.2019 2 Pv 172/18/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/482/07/2019 31.07.2019 2 Pv 128/17/6609 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/378/09/2018 30.10.2018 1 Pv 201/17/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/163/06/2018 13.06.2018 2 Pv 129/18/6609 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/158/06/2018 14.06.2018 2 Pv 405/17/6609 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por., 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/155/06/2018 11.06.2018 2 Pv 89/18/6609 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/127/05/2018 05.06.2018 1 Pv 68/17/6609 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/87/04/2018 28.04.2018 1 Pv 410/16/6609 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/61/02/2018 01.03.2018 2 Pv 425/16/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/58/02/2018 13.03.2018 1 Pv 53/15/6609 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/51/01/2018 29.01.2018 2 Pv 309/16/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/250/10/2017 09.11.2017 2 Pv 132/16/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/234/10/2017 28.10.2017 2 Pv 166/17/6609 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/221/09/2017 10.10.2017 2 Pv 183/17/6609 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/155/07/2017 01.08.2017 1 Pv 201/17/6609 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/154/07/2017 12.07.2017 1 Pv 185/17/6609 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/129/06/2017 26.06.2017 2 Pv 411/16/6609 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1453/12/2023 03.01.2024 1 Pv 199/22/6609 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.