Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt zmluva o prevode vl.bytu 20.07.1998
zastavané plochy a nádvoria zmluva o prevode 20.07.1998
garáž kúpa 12.07.2000
garáž kúpa 28.12.2007
ostatné plochy kúpa 05.11.2009
ostatne plochy kúpa 26.07.2011
trvale travne porasty zast,plocha darovacia zmluva 12.02.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úspory v banke plat uspory 31.12.2012
osobné motorové vozidlo kúpa 19.02.2009
osobné motorové vozidlo kúpa 26.06.2009
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.