JUDr. Miroslava Jahnátková

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrady kúpna zmluva 19.09.2008 63.259,-€
zastavané plochy kúpna zmluva 20.11.2012 súčasť ceny bytu
byt kúpna zmluva 20.11.2012 120.000,-€
záhrady kúpna zmluva 12.10.2015 33.040,-€
garáž kúpna zmluva 20.11.2012 súčasť ceny bytu
garáž kúpna zmluva 20.11.2012 súčasť ceny bytu
záhrada darovacia zmluva 27.11.2020 131.460,-€
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 27.11.2020 18.360,-€
ostatná plocha darovacia zmluva 27.11.2020 6.180,-€
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 27.11.2020 4.620,-€
rodinný dom darovacia zmluva 27.11.2020 330.000,-€
garáž darovacia zmluva 27.11.2020 súčasť domu
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 24.07.2008 19.275,70€ 3.200,-€
vklad v peňažnom ústave úspory 31.12.2021 215.089,37€ 215.089,37€
vklad v peňažnom ústave úspory 31.12.2020 116.735,36€ 116.735,36€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zariadenie domu 27.11.2020 16.601,-€
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrady kúpna zmluva 19.09.2008
zastavané plochy kúpna zmluva 20.11.2012
byt kúpna zmluva 20.11.2012
záhrady kúpna zmluva 12.10.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV kúpna zmluva 24.07.2008 19.275,70€ 4.000,-€
peniaze úspory 31.12.2016 147.768,25€ 147.768,25€
peniaze úspory 31.12.2016 120.093,36€ 120.093,36€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
OMV 24.07.2008 4.000,-€
peniaze 31.12.2016 267.861,61€
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrady kúpna zmluva 19.09.2008
zastavané plochy kúpna zmluva 20.11.2012
byt kúpna zmluva 20.11.2012
záhrady kúpna zmluva 12.10.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV kúpna zmluva 24.07.2008
peniaze úspory 31.12.2015
peniaze úspory 31.12.2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV 24.07.2008
peniaze 31.12.2015
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.