JUDr. Miroslava Jahnátková

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a Okresná prokuratúra Nitra.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrady kúpna zmluva 19.09.2008 63.259,-€
zastavané plochy kúpna zmluva 20.11.2012 súčasť ceny bytu
byt kúpna zmluva 20.11.2012 120.000,-€
záhrady kúpna zmluva 12.10.2015 33.040,-€
garáž kúpna zmluva 20.11.2012 súčasť ceny bytu
garáž kúpna zmluva 20.11.2012 súčasť ceny bytu
záhrada darovacia zmluva 27.11.2020 131.460,-€
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 27.11.2020 18.360,-€
ostatná plocha darovacia zmluva 27.11.2020 6.180,-€
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 27.11.2020 4.620,-€
rodinný dom darovacia zmluva 27.11.2020 330.000,-€
garáž darovacia zmluva 27.11.2020 súčasť domu
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 24.07.2008 19.275,70€ 3.200,-€
vklad v peňažnom ústave úspory 31.12.2022 252.045,18€ 252.045,18€
vklad v peňažnom ústave úspory 31.12.2022 116.702,36€ 116.702,36€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zariadenie domu 27.11.2020 16.601,-€
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrady kúpna zmluva 19.09.2008 63.259,-€
zastavané plochy kúpna zmluva 20.11.2012 súčasť ceny bytu
byt kúpna zmluva 20.11.2012 120.000,-€
záhrady kúpna zmluva 12.10.2015 33.040,-€
garáž kúpna zmluva 20.11.2012 súčasť ceny bytu
garáž kúpna zmluva 20.11.2012 súčasť ceny bytu
záhrada darovacia zmluva 27.11.2020 131.460,-€
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 27.11.2020 18.360,-€
ostatná plocha darovacia zmluva 27.11.2020 6.180,-€
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 27.11.2020 4.620,-€
rodinný dom darovacia zmluva 27.11.2020 330.000,-€
garáž darovacia zmluva 27.11.2020 súčasť domu
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 24.07.2008 19.275,70€ 3.200,-€
vklad v peňažnom ústave úspory 31.12.2021 215.089,37€ 215.089,37€
vklad v peňažnom ústave úspory 31.12.2020 116.735,36€ 116.735,36€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zariadenie domu 27.11.2020 16.601,-€
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrady kúpna zmluva 19.09.2008 63.259,-€
zastavané plochy kúpna zmluva 20.11.2012 súčasť ceny bytu
byt kúpna zmluva 20.11.2012 120.000,-€
záhrady kúpna zmluva 12.10.2015 33.040,-€
garáž kúpna zmluva 20.11.2012 súčasť ceny bytu
garáž kúpna zmluva 20.11.2012 súčasť ceny bytu
záhrada darovacia zmluva 27.11.2020 131.460,-€
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 27.11.2020 18.360,-€
ostatná plocha darovacia zmluva 27.11.2020 6.180,-€
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 27.11.2020 4.620,-€
rodinný dom darovacia zmluva 27.11.2020 330.000,-€
garáž darovacia zmluva 27.11.2020 súčasť domu
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 24.07.2008 19.275,70€ 3.500,-€
vklad v peňažnom ústave úspory 31.12.2020 195.436,63€ 195.436,63€
vklad v peňažnom ústave úspory 31.12.2020 116.774,36€ 116.774,36€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zariadenie domu darovacia zmluva 27.11.2020 16.601,-€
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
záhrady kúpna zmluva 19.09.2008 63.259,-€
zastavané plochy kúpna zmluva 20.11.2012 súčasť ceny bytu
byt kúpna zmluva 20.11.2012 120.000,-€
záhrady kúpna zmluva 12.10.2015 33.040,-€
garáž kúpna zmluva 20.11.2012 súčasť ceny bytu
garáž kúpna zmluva 20.11.2012 súčasť ceny bytu
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 24.07.2008 19.275,70€ 3.500,-€
vklad v peňažnom ústave úspory 31.12.2019 191.904,20€ 191.904,20-€
vklad v peňažnom ústave úspory 31.12.2019 116.850,86€ 116.850,86€
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrady kúpna zmluva 19.09.2008
zastavané plochy kúpna zmluva 20.11.2012
byt kúpna zmluva 20.11.2012
záhrady kúpna zmluva 12.10.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 24.07.2008 19.275,70€ 3.500,-€
vklad v peňažnom ústave úspory 31.12.2018 197.552,-€ 197.552,-€
vklad v peňažnom ústave úspory 31.12.2018 119.936,-€ 119.936,-€
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrady kúpna zmluva 19.09.2008
zastavané plochy kúpna zmluva 20.11.2012
byt kúpna zmluva 20.11.2012
záhrady kúpna zmluva 12.10.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 24.07.2008 19.275,70€ 4.000,-€
vklad v peňažnom ústave úspory 31.12.2017 173.069,-€ 173.069,-€
vklad v peňažnom ústave úspory 31.12.2017 120.028,-€ 120.028,-€
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrady kúpna zmluva 19.09.2008
zastavané plochy kúpna zmluva 20.11.2012
byt kúpna zmluva 20.11.2012
záhrady kúpna zmluva 12.10.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV kúpna zmluva 24.07.2008 19.275,70€ 4.000,-€
peniaze úspory 31.12.2016 147.768,25€ 147.768,25€
peniaze úspory 31.12.2016 120.093,36€ 120.093,36€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
OMV 24.07.2008 4.000,-€
peniaze 31.12.2016 267.861,61€
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrady kúpna zmluva 19.09.2008
zastavané plochy kúpna zmluva 20.11.2012
byt kúpna zmluva 20.11.2012
záhrady kúpna zmluva 12.10.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV kúpna zmluva 24.07.2008
peniaze úspory 31.12.2015
peniaze úspory 31.12.2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV 24.07.2008
peniaze 31.12.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Záhrady kúpna zmluva 19.09.2008
zastavané plochy kúpna zmluva 20.11.2012
byt kúpna zmluva 20.11.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV kúpna zmluva 24.07.2008
peniaze úspory 31.12.2014
peniaze predaj pozemku 25.04.2014
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV 24.07.2008
peniaze 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Ostatné plochy kúpna zmluva 26.09.2003
Záhrady kúpna zmluva 19.09.2008
Zastavané plochy kúpna zmluva 20.11.2012
Byt kúpna zmluva 20.11.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV kúpna zmluva 24.07.2008
peniaze úspory 31.12.2013
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV 24.07.2008
peniaze 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Ostatné plochy kúpna zmluva 2003
Záhrady kúpna zmluva 2008
zastavané plochy kúpna zmluva 2012
byt kúpna zmluva 2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV kúpna zmluva 24.07.2008
peniaze úspory 31.12.2012
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV 24.07.2008
peniaze 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (18)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/200/12/2015 01.03.2016 3 Pv 521/13/4403 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/194/11/2015 27.11.2015 2 Pv 292/15/4403 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/189/11/2015 23.11.2015 2 Pv 761/14/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/173/10/2015 15.10.2015 4 Pv 345/15/4403 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 15 - zastavil - § 215/1g (§ 172/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/162/09/2015 15.09.2015 2 Pv 116/15/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/151/08/2015 01.10.2015 2 Pv 699/14/4403 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/123/08/2015 28.07.2015 2 Pv 135/15/4403 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/115/07/2015 18.07.2015 3 Pv 662/14/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/108/07/2015 17.07.2015 4 Pv 703/14/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/102/06/2015 18.12.2015 2 Pv 67/15/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/101/06/2015 29.07.2015 1 Pv 655/14/4403 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/73/08/2015 22.05.2015 1 Pv 340/13/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/272/12/2014 07.12.2014 3 Pv 224/14/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/250/10/2014 24.10.2014 1 Pv 270/14/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/266/11/2013 19.11.2013 2 Pv 522/07/4403 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/132/08/2013 26.07.2013 3 Pv 435/12/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/110/07/2013 02.07.2013 1 Pv 427/11/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/112/07/2013 02.07.2013 1 Pv 640/11/4403 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.