JUDr. Ľubomíra Jakúbková

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Galanta.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt číslo 5 darovacia zmluva 04.10.2019 0,00 Eur 85500 Eur
byt číslo 5, spoluvlastnícky podiel na zastavanej ploche a nádvoriach kúpna zmluva 23.01.2020 125000 Eur 0,00 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo VW Golf variant, 1.6 TDI, rok výroby 2014 kúpna zmluva 03.01.2019 7300 Eur 0,00 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory na účtoch v banke príjem zo zamestnania, príjem z nájmu 31.12.2020 0,00 Eur 8631,85 Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na bývanie 29.11.2019
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt číslo 5 darovacia zmluva 04.10.2019 0,00 Eur 85500 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave plnenie zo zmluvy o úvere 31.12.2019 20054,18 Eur 20054,18 Eur
osobné motorové vozidlo VW Golf variant, 1.6 TDI, rok výroby 2014 kúpna zmluva 03.01.2019 7300 Eur 7300 Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na bývanie 29.11.2019
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
vklad v peňažnom ústave plnenie z poistnej zmluvy 19.09.2018 6.700,- Eur
vklad v peňažnom ústave plnenie zo spotrebného úveru a úspory 08.06.2018 14.109,03 Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spotrebný úver 08.06.2018
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.