Mgr. Jana Janovcová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Banská Bystrica.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Potraviny, bistro výstavba 21.05.2002 36.992,--
garáž s pozemkom zámenná zmluva 02.11.2011 6.900,--
garáž s pozemkom 24D/77/2014 08.04.2014 4.500,--
garáž s pozemkom 24D/77/2014 08.04.2014 2.400,--
trojizbový byt 24D/77/2014 08.04.2014 44.000,--
pozemok 24D/77/2014 08.04.2014 100,--
podiel na pozemku a spoločných častiach a zariadeniach 24D/77/2014 08.04.2014 1.000,--
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Golf Highline 2.0TDI6G kúpa 25.11.2011 20.299.99
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
účet č. 1040847930/6500 24D/77/2014 08.04.2014 35.680,53
účet č. SK2611000000004819002037 darovacia zmluva 10.09.2014 16.402,--
účet č. 0032328123/6500 24D/77/2014 08.04.2014 53.982,86
účet č. 0304413525/0900 úspory 2.616,83
SK2702000000000004548858 investičné sporenie 18.03.2020 1.616,18
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na bývanie č. 5067595865 18.02.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Potraviny, bistro výstavba 21.05.2002 36.992,--
garáž s pozemkom zámenná zmluva 02.11.2011 6.900,--
garáž s pozemkom 24D/77/2014 08.04.2014 4.500,--
garáž s pozemkom 24D/77/2014 08.04.2014 2.400,--
trojizbový byt 24D/77/2014 08.04.2014 44.000,--
pozemok 24D/77/2014 08.04.2014 100,--
podiel na pozemku a spoločných častiach a zariadeniach 24D/77/2014 08.04.2014 1.000,--
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Golf Highline 2.0TDI6G kúpa 25.11.2011 20.299.99
účet č. 1040847930/6500 24D/77/2014 08.04.2014 34.824,79
účet č. SK2611000000004819002037 darovacia zmluva 10.09.2014 7.912,--
účet č. 0032328123/6500 24D/77/2014 08.04.2014 50.341,25
0304413525/0900 úspory 3.224,74
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na bývanie č. 5067595865 18.02.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Potraviny, bistro výstavba 21.05.2002
garáž s pozemkom zámenná zmluva 02.11.2011
garáž s pozemkom 24D/77/2014 08.04.2014
garáž s pozemkom 24D/77/2014 08.04.2014
trojizbový byt 24D/77/2014 08.04.2014
pozemok 24D/77/2014 08.04.2014
podiel na pozemku a spoločných častiach a zariadeniach 24D/77/2014 08.04.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Golf Highline 2.0TDI6G kúpa 25.11.2011 20.299.99
účet č. 1040847930/6500 24D/77/2014 08.04.2014 33.863,40
účet č. SK2611000000004819002037 darovacia zmluva 10.09.2014 7.911,38
účet č. 0032328123/6500 24D/77/2014 08.04.2014 46.652,71
0304413525/0900 úspory 4.305,45
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na bývanie č. 5067595865 18.02.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Potraviny, bistro výstavba 21.05.2002
garáž s pozemkom zámenná zmluva 02.11.2011
garáž s pozemkom 24D/77/2014 08.04.2014
garáž s pozemkom 24D/77/2014 08.04.2014
trojizbový byt 24D/77/2014 08.04.2014
pozemok 24D/77/2014 08.04.2014
podiel na pozemku a spoločných častiach a zariadeniach 24D/77/2014 08.04.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Golf Highline 2.0TDI6G kúpa 25.11.2011 20.299.99
účet č. 1040847930/6500 24D/77/2014 08.04.2014 32.217,06
účet č. SK2611000000004819002037 darovacia zmluva 10.09.2014 7.911,38
účet č. 0032328123/6500 24D/77/2014 08.04.2014 49.554,78
0304413525/0900 úspory 6.138,79
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na bývanie č. 5067595865 18.02.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
 • Orientátori finišovali v Čermeli · SME
  KOŠICE. Tohtoročný seriál pretekov orientačných bežcov s názvom "Oblastný rebríček Východ 2007 v orientačnom behu" ukončili 11. kolom, ktoré
 • Orientátori mali čipovú premiéru · SME
  Košice - Piate kolo pretekov Oblastného rebríčka Východ v orientačnom behu, ktoré usporiadali členovia Klubu TJ Čingov Spišská Nová Ves pri sedle
 • Kysackí dorastenci sa rehabilitovali v štafete · SME
  Košice - Na medzinárodných majstrovstvách Slovenska v orientačnom behu pri obci Herľany sa výrazne presadili aj východoslovenskí pretekári. V

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.