JUDr. Ivana Klorusová, PhD.

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Bratislava II.

The prosecutor is temporarily appointed to Krajská prokuratúra Bratislava.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt+ pozemok pod bytovým domom zmluva o výstavbe 2004-10-21 cca. 120.000 cca. 120.000
garáž zmluva o výstavbe 2005-06-25 cca. 15.000 cca. 15.000
byt + pozemok bod bytovým domom kúpna zmluva 2019-07-26 320.000 320.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
šperk dar 2010 0
finančné porstriedky predaj bytu 2011 115.000 115.000
auto leasing+kúpa 2017 29.775 29.775
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2019-11-01
pôžička júl 2019
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt zmluva o výstavbe 2004-10-21
garáž zmluva o výstavbe 2005-06-25
byt kúpna zmluva 2019-07-26 320.000 320.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
šperk dar 2010 0
hotovosť predaj bytu 2011 115.000 115.000
úspory mzda 2017 10.000 10.000
auto kúpa 2017 29.775 29.775
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné aktíva dar jeseň 2017 0 100.000
úspory mzda 2018 10.000 10.000
finančné aktíva dar júl 2019 0 100.000
finančné aktíva hypotekárny úver 2019-11-01 95.500 95.500
úspory mzda 2019 5.500 5.500
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2019-11-01
pôžička júl 2019
dlh júl 2019
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o výstavbe 2004-10-21
garáž zmluva o výstavbe 2005-06-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
šperk dar 2010 0
hotovosť predaj bytu 2011 115.000 115.000
úspory mzda 2017 10.000 10.000
auto kúpa 2017 29.775 29.775
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné aktíva dar jeseň 2017 0 100.000
úspory mzda 2018 10.000 10.000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o výstavbe 2004-10-21
garáž zmluva o výstavbe 2005-06-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
šperk dar 2010
hotovosť predaj bytu 2011 115.000
úspory mzda 2017 10.000
auto kúpa 2017 29.775
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné aktíva dar jeseň 2017 0 100.000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
VW Tiguan kúpa 2016-10-13 25.000 25.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
hotovosť úspory 2016-12-31 5.000 5.000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o výstavbe 2004-10-21
garáž zmluva o výstavbe 2005-06-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
prsteň dar rok 2010
hotovosť predaj bytu jeseň 2011
úspory mzda 2013
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
obrazy rok 2010
vybavenie bytu - kuchyňa rok 2008
vybavenie bytu - obývačka rok 2008
vybavenie bytu - spálňa rok 2008
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o výstavbe 2004-10-21
garáž zmluva o výstavbe 2005-06-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
prsteň dar rok 2010
hotovosť predaj bytu jeseň 2011
úspory mzda 2013
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
obrazy rok 2010
vybavenie bytu - kuchyňa rok 2008
vybavenie bytu - obývačka rok 2008
vybavenie bytu - spálňa rok 2008
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o výstavbe 2004-10-21
garáž zmluva o výstavbe 2005-06-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
prsteň dar rok 2010
hotovosť predaj bytu jeseň 2011
úspory mzda 2013
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
obrazy rok 2010
vybavenie bytu - kuchyňa rok 2008
vybavenie bytu - obývačka rok 2008
vybavenie bytu - spálňa rok 2008
Incomes and Other Benefits
Name/Description Income (in €)
Trnavská univerzita v Trnave - Právnická fakulta 3292,17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o výstavbe 2004-10-21
garáž zmluva o výstavbe 2005-06-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
prsteň dar rok 2010
hotovsť predaj bytu jeseň 2011
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
obrazy rok 2010
vybavenie bytu - kuchyňa rok 2008
vybavenie bytu - obývačka rok 2008
vybavenie bytu - spálňa rok 2008
Incomes and Other Benefits
Name/Description Income (in €)
Trnavská univerzita v Trnave - Právnická fakulta 700
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.