JUDr. Ivana Klorusová, PhD.

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava II.

Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt+ pozemok pod bytovým domom zmluva o výstavbe 21.10.2004 cca. 120.000 cca. 120.000
garáž zmluva o výstavbe 25.06.2005 cca. 15.000 cca. 15.000
byt + pozemok bod bytovým domom kúpna zmluva 26.07.2019 320.000 320.000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
šperk dar 2010 0
finančné porstriedky predaj bytu 2011 115.000 115.000
auto leasing+kúpa 2017 29.775 29.775
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 01.11.2019
pôžička júl 2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt zmluva o výstavbe 21.10.2004
garáž zmluva o výstavbe 25.06.2005
byt kúpna zmluva 26.07.2019 320.000 320.000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
šperk dar 2010 0
hotovosť predaj bytu 2011 115.000 115.000
úspory mzda 2017 10.000 10.000
auto kúpa 2017 29.775 29.775
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
finančné aktíva dar jeseň 2017 0 100.000
úspory mzda 2018 10.000 10.000
finančné aktíva dar júl 2019 0 100.000
finančné aktíva hypotekárny úver 01.11.2019 95.500 95.500
úspory mzda 2019 5.500 5.500
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 01.11.2019
pôžička júl 2019
dlh júl 2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt zmluva o výstavbe 21.10.2004
garáž zmluva o výstavbe 25.06.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
šperk dar 2010 0
hotovosť predaj bytu 2011 115.000 115.000
úspory mzda 2017 10.000 10.000
auto kúpa 2017 29.775 29.775
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
finančné aktíva dar jeseň 2017 0 100.000
úspory mzda 2018 10.000 10.000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt zmluva o výstavbe 21.10.2004
garáž zmluva o výstavbe 25.06.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
šperk dar 2010
hotovosť predaj bytu 2011 115.000
úspory mzda 2017 10.000
auto kúpa 2017 29.775
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
finančné aktíva dar jeseň 2017 0 100.000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
VW Tiguan kúpa 13.10.2016 25.000 25.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
hotovosť úspory 31.12.2016 5.000 5.000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt zmluva o výstavbe 21.10.2004
garáž zmluva o výstavbe 25.06.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
prsteň dar rok 2010
hotovosť predaj bytu jeseň 2011
úspory mzda 2013
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
obrazy rok 2010
vybavenie bytu - kuchyňa rok 2008
vybavenie bytu - obývačka rok 2008
vybavenie bytu - spálňa rok 2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt zmluva o výstavbe 21.10.2004
garáž zmluva o výstavbe 25.06.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
prsteň dar rok 2010
hotovosť predaj bytu jeseň 2011
úspory mzda 2013
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
obrazy rok 2010
vybavenie bytu - kuchyňa rok 2008
vybavenie bytu - obývačka rok 2008
vybavenie bytu - spálňa rok 2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt zmluva o výstavbe 21.10.2004
garáž zmluva o výstavbe 25.06.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
prsteň dar rok 2010
hotovosť predaj bytu jeseň 2011
úspory mzda 2013
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
obrazy rok 2010
vybavenie bytu - kuchyňa rok 2008
vybavenie bytu - obývačka rok 2008
vybavenie bytu - spálňa rok 2008
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
Trnavská univerzita v Trnave - Právnická fakulta 3292,17
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt zmluva o výstavbe 21.10.2004
garáž zmluva o výstavbe 25.06.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
prsteň dar rok 2010
hotovsť predaj bytu jeseň 2011
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
obrazy rok 2010
vybavenie bytu - kuchyňa rok 2008
vybavenie bytu - obývačka rok 2008
vybavenie bytu - spálňa rok 2008
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
Trnavská univerzita v Trnave - Právnická fakulta 700
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.