JUDr. Ivana Klorusová, PhD.

Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt+ pozemok pod bytovým domom zmluva o výstavbe 21.10.2004 cca. 120.000 cca. 120.000
garáž zmluva o výstavbe 25.06.2005 cca. 15.000 cca. 15.000
byt + pozemok bod bytovým domom kúpna zmluva 26.07.2019 320.000 320.000
rodinný dom + pozemky dedenie 28.04.2021 - cca. 40.000
pozemky dedenie 28.04.2021 - zahrnuté v cene RD
pozemky dedenie 28.04.2021 - zahrnuté v cene RD
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
šperk dar 2010 0
finančné porstriedky predaj bytu 2011 115.000 115.000
auto leasing+kúpa 2017 29.775 29.775
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pôžička zmluva o pôžičke 05.10.2021 200.000 200.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 01.11.2019
pôžička júl 2019
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt+ pozemok pod bytovým domom zmluva o výstavbe 21.10.2004 cca. 120.000 cca. 120.000
garáž zmluva o výstavbe 25.06.2005 cca. 15.000 cca. 15.000
byt + pozemok bod bytovým domom kúpna zmluva 26.07.2019 320.000 320.000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
šperk dar 2010 0
finančné porstriedky predaj bytu 2011 115.000 115.000
auto leasing+kúpa 2017 29.775 29.775
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 01.11.2019
pôžička júl 2019
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.