JUDr. Zuzana Kostiviar Jaňovková

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Banská Bystrica.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
pozemok 24 D 737/2002 04.02.2003 1500 € cena podľa dedičského osvedčenia v súhrne za všetky LV k.ú. Podhoroď
pozemok 24 D 737/2002 04.02.2003
pozemok 24 D 737/2002 04.02.2003
pozemok 24 D 737/2002 04.02.2003
pozemok 24 D 737/2002 04.02.2003
pozemok 24 D 737/2002 04.02.2003
pozemok 24 D 737/2002 04.02.2003
pozemok 24 D 737/2002 04.02.2003
pozemok 24 D 737/2002 04.02.2003
pozemok 24 D 737/2002 04.02.2003
pozemok 24 D 737/2002 04.02.2003
rodinný dom 24 D 737/2002 04.02.2003 1000 €
rekreačný dom 24 D 737/2002 04.02.2003 10000 €
rodinný dom 24 D 737/2002 04.02.2003 12000€
zastavaná plocha 24 D 737/2002 04.02.2003 3000 €
zastavaná plocha dar 27.03.2019 20000 € za celý majetok na LV 136
ostatná plocha dar 27.03.2019 20000 € za celé LV 136
rekreačná chata dar 27.03.2019 20000 € za celé LV 136
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory priebežne 20000 20000
peniaze úspory , stavebné sporenie priebežne 10000 10000
peniaze úspory, poistenia, detské účty priebežne 40000 40000
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
pozemok 24 D 737/2002 04.02.2003 1500 € cena podľa dedičského osvedčenia v súhrne za všetky LV k.ú. Podhoroď
pozemok 24 D 737/2002 04.02.2003
pozemok 24 D 737/2002 04.02.2003
pozemok 24 D 737/2002 04.02.2003
pozemok 24 D 737/2002 04.02.2003
pozemok 24 D 737/2002 04.02.2003
pozemok 24 D 737/2002 04.02.2003
pozemok 24 D 737/2002 04.02.2003
pozemok 24 D 737/2002 04.02.2003
pozemok 24 D 737/2002 04.02.2003
pozemok 24 D 737/2002 04.02.2003
rodinný dom 24 D 737/2002 04.02.2003 1000 €
rekreačný dom 24 D 737/2002 04.02.2003 10000 €
rodinný dom 24 D 737/2002 04.02.2003 12000€
zastavaná plocha 24 D 737/2002 04.02.2003 3000 €
zastavaná plocha dar 27.03.2019 20000 € za celý majetok na LV 136
ostatná plocha dar 27.03.2019 20000 € za celé LV 136
rekreačná chata dar 27.03.2019 20000 € za celé LV 136
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory priebežne 8000 €
peniaze stavebné sporenie priebežne 10000 €
peniaze úspory priebežne 30000
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.