JUDr. Lucia Pavlaninová

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Martin a Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpna zmluva 20.06.2007 43.152 € 150.000€
byt kúpna zmluva 18.01.2011 21.576 € 60.000€
garáž kúpna zmluva 21.10.2010 3.651 € 16.000€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
automobil kúpna zmluva 02.10.2009 26.549,99 8.000 €
automobil kúpna zmluva 08.09.2021 36.612 € 30.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
vybavenie bytov počas bývania cca. 10.000 €
životné poistky 31.12.2022 cca. 19.300 €
finančné prostriedky 31.12.2022 cca. 105.000 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpna zmluva 20.06.2007 43.152 € 150.000€
byt kúpna zmluva 18.01.2011 21.576 € 60.000€
garáž kúpna zmluva 21.10.2010 3.651 € 12.000€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
automobil kúpna zmluva 02.10.2009 26.549,99 8.000 €
finančné prostriedky plat 31.12.2021 cca 90.000€ cca 90.000 €
automobil kúpna zmluva 08.09.2021 36.612 € 36.612 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
vybavenie bytov počas bývania cca. 10.000 €
životné poistky 31.12.2021 cca. 17.150 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpna zmluva 20.06.2007 43.152 € 94.000€
byt kúpna zmluva 18.01.2011 21.576 € 50.000€
garáž kúpna zmluva 21.10.2010 3.651 € 10.000€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
automobil kúpna zmluva 02.10.2009 26.549,99 8.000 €
finančné prostriedky plat 31.12.2020 cca 120.000€ cca 120.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
vybavenie bytov počas bývania cca. 10.000 €
životné poistky 31.12.2020 cca. 15.000 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpna zmluva 20.06.2007 43.152 € 94.000€
byt kúpna zmluva 18.01.2011 21.576 € 40.000€
garáž kúpna zmluva 21.10.2010 3.651 € 4.000€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
automobil kúpna zmluva 02.10.2009 26.549,99 8.500 €
finančné prostriedky plat 31.12.2019 cca 90.000€ cca 90.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
vybavenie bytov počas bývania cca. 10.000 €
životné poistky 31.12.2019 cca. 13.000 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 20.06.2007
garsónka kúpna zmluva 18.01.2011
garáž kúpna zmluva 21.10.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
automobil kúpna zmluva 02.10.2009 26.549,99 € 9.000 €
finančné prostriedky plat 31.12.2018 70.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
vybavenie bytu počas bývania cca. 10.000€
životné poistky 31.12.2018 10.850 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 20.06.2007
garsónka kúpna zmluva 18.01.2011
garáž kúpna zmluva 21.10.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
automobil kúpna zmluva 02.10.2009 26.549,99 € 10.000 €
peniaze plat 31.12.2017 57.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
vybavenie bytu počas bývania cca. 10.000€
životné poistky 31.12.2017 10.050 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 20.06.2007
garsónka kúpna zmluva 18.01.2011
garáž kúpna zmluva 21.10.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
automobil kúpna zmluva 02.10.2009 26549,99 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
vybavenie bytu počas bývania cca. 10.000€
úspory stavebného sporenia-celá rodina 31.12.2016 24327,66 €
životné poistky 31.12.2016 9260 €
úspory na účtoch v bankách 31.12.2016 18013,55 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 20.06.2007
garsónka kúpna zmluva 18.01.2011
garáž kúpna zmluva 21.10.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
automobil kúpna zmluva 02.10.2009
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vybavenie bytu počas bývania
rodinné stavebné sporenie 31.12.2014
životné poistky 31.12.2014
účty v banke 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 20.06.2007
garsónka kúpna zmluva 18.01.2011
garáž kúpna zmluva 21.10.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
automobil kúpna zmluva 02.10.2009
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vybavenie bytu počas bývania
rodinné stavebné sporenie 31.12.2014
životné poistky 31.12.2014
účty v banke 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 20.06.2007
garsónka kúpna zmluva 18.01.2011
garáž kúpna zmluva 21.10.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
automobil kúpna zmluva 02.10.2009
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vybavenie bytu počas bývania
rodinné stavebné sporenie 31.12.2013
životné poistky 31.12.2013
účty v banke 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 20.06.2007
garsónka kúpna zmluva 18.01.2011
garáž kúpna zmluva 21.10.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
automobil kúpna zmluva 02.10.2009
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vybavenie bytu kúpa počas bývania
rodinné stavebné sporenie úspory 31.12.2012
životné poistky zmluvy 31.12.2012
účty v banke zmluvy, rodinné úspory 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva - úspory z platu 20.06.2007
byt kúpna zmluva - úspory z platu 18.01.2011
garáž kúpna zmluva - úspory z platu 21.10.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
automobil kúpna zmluva - úspory z platu 02.10.2009
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vybavenie bytu
rodinné stavebné sporenie 31.12.2011
životné poistky 31.12.2011
účet v banke 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (11)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/51/02/2017 13.02.2017 3 Pv 276/16/5506 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/170/11/2016 15.11.2016 3 Pv 195/09/5506 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/265/12/2015 01.01.2016 2 Pv 183/15/5506 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/336/01/2015 12.12.2014 1 Pv 311/13/5506 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/117/06/2017 23.06.2017 2 Pv 234/17/5506 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/115/06/2017 01.07.2017 2 Pv 32/15/5506 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/117/06/2017 23.06.2017 2 Pv 234/17/5506 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/115/06/2017 01.07.2017 2 Pv 32/15/5506 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/51/02/2017 13.02.2017 3 Pv 276/16/5506 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/170/11/2016 15.11.2016 3 Pv 195/09/5506 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/265/12/2015 01.01.2016 2 Pv 183/15/5506 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.