JUDr. Rastislav Remeta, PhD.

The prosecutor is temporarily appointed to Krajská prokuratúra Bratislava.

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Bratislava.

We register the prosecutor as krajský prokurátor at the prosecutors' office Krajská prokuratúra Bratislava.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt zmluva o nadstavbe bytového domu 2011-03-21 130.000,-€
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 2009-10-14 70,-€
záhrady osvedčenie o dedičstve 2009-10-14 920,-€
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 2009-10-14 444,-€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-01-31 31.962,50€ 31.962,50€
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2014-10-03 28.900,-€ 28.900,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory príjem z platu 2022-12-31 10.000,-€ 10.000,-€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2011-12-22
Incomes and Other Benefits
Name/Description Income (in €)
Pedagogická činnosť pre Justičnú akadémiu SR 250 EUR
Pedagogická činnosť pre Slovenskú advokátsku komoru 165, 97 EUR
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt zmluva o nadstavbe bytového domu 2011-03-21 130.000,-€
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 2009-10-14 70,-€
záhrady osvedčenie o dedičstve 2009-10-14 920,-€
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 2009-10-14 444,-€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-01-31 31.962,50€ 31.962,50€
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2014-10-03 28.900,-€ 28.900,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory príjem z platu 2021-12-31 10.000,-€ 10.000,-€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2011-12-22
Incomes and Other Benefits
Name/Description Income (in €)
Pedagogická a lektorská činnosť pre Justičnú akadémiu SR 890 EUR
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt zmluva o nadstavbe bytového domu 2011-03-21 130.000,-€
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 2009-10-14 70,-€
záhrady osvedčenie o dedičstve 2009-10-14 920,-€
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 2009-10-14 444,-€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-01-31 31.962,50€ 31.962,50€
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2014-10-03 28.900,-€ 28.900,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory príjem z platu 2020-12-31 10.000,-€ 10.000,-€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2011-12-22
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (2)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/9/12/2016 2016-12-28 Kv 49/16/6600 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/11/12/2014 2014-11-19 Kv 26/14/6600 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.