JUDr. Rastislav Remeta, PhD.

Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.

Prokurátora evidujeme v pozícii krajský prokurátor na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt zmluva o nadstavbe bytového domu 21.03.2011 130.000,-€
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 14.10.2009 70,-€
záhrady osvedčenie o dedičstve 14.10.2009 920,-€
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 14.10.2009 444,-€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 31.01.2008 31.962,50€ 31.962,50€
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 03.10.2014 28.900,-€ 28.900,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory príjem z platu 31.12.2022 10.000,-€ 10.000,-€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 22.12.2011
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
Pedagogická činnosť pre Justičnú akadémiu SR 250 EUR
Pedagogická činnosť pre Slovenskú advokátsku komoru 165, 97 EUR
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt zmluva o nadstavbe bytového domu 21.03.2011 130.000,-€
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 14.10.2009 70,-€
záhrady osvedčenie o dedičstve 14.10.2009 920,-€
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 14.10.2009 444,-€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 31.01.2008 31.962,50€ 31.962,50€
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 03.10.2014 28.900,-€ 28.900,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory príjem z platu 31.12.2021 10.000,-€ 10.000,-€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 22.12.2011
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
Pedagogická a lektorská činnosť pre Justičnú akadémiu SR 890 EUR
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt zmluva o nadstavbe bytového domu 21.03.2011 130.000,-€
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 14.10.2009 70,-€
záhrady osvedčenie o dedičstve 14.10.2009 920,-€
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 14.10.2009 444,-€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 31.01.2008 31.962,50€ 31.962,50€
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 03.10.2014 28.900,-€ 28.900,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory príjem z platu 31.12.2020 10.000,-€ 10.000,-€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 22.12.2011
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (2)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/9/12/2016 28.12.2016 Kv 49/16/6600 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Krajská prokuratúra Banská Bystrica BB/6600/11/12/2014 19.11.2014 Kv 26/14/6600 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.