JUDr. Matúš Sarvaš

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Lučenec.

Prokurátora evidujeme v pozícii okresný prokurátor na prokuratúre Okresná prokuratúra Lučenec.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014 1 €
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014 1 €
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014 1 €
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014 1 €
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014 1 €
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014 1 €
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014 1 €
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014 1 €
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014 1 €
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014 1 €
pozemok kúpna zmluva 25.05.2015 1 €
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014 1 €
rodinný dom výstavba 13.07.2017 100.000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 25.10.2019 19.500 20.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
podiel vo fondoch Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. kúpa - investovanie 31.07.2008 119,79 € mesačne
UNIQA podielové fondy Generation X kúpa - investovanie 14.06.2011 50 € mesačne
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 24.02.2017
VÚB pôžička 04.10.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014 1 €
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014 1 €
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014 1 €
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014 1 €
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014 1 €
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014 1 €
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014 1 €
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014 1 €
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014 1 €
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014 1 €
pozemok kúpna zmluva 25.05.2015 1 €
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014 1 €
rodinný dom výstavba 13.07.2017 100.000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 25.10.2019 19.500 20.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
podiel vo fondoch Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. kúpa - investovanie 31.07.2008 119,79 € mesačne
UNIQA podielové fondy Generation X kúpa - investovanie 14.06.2011 50 € mesačne
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 24.02.2017
VÚB pôžička 04.10.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014 1 €
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014 1 €
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014 1 €
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014 1 €
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014 1 €
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014 1 €
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014 1 €
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014 1 €
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014 1 €
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014 1 €
pozemok kúpna zmluva 25.05.2015 1 €
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014 1 €
rodinný dom výstavba 13.07.2017 100.000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 25.10.2019 19.500 20.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
podiel vo fondoch Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. kúpa 31.07.2008
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 24.02.2017
VÚB pôžička 04.10.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 25.05.2015
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
rodinný dom výstavba 13.07.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 27.02.2010 10.500 11.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 24.02.2017
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
publikácia pre Slovenskú poľovnícku komoru: Uznaná zvernica na výcvik poľovne upotrebiteľných psov s chovom diviaka lesného 800 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 25.05.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 27.02.2010 10.500 11.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 12.12.2014
stavebný/spotrebiteľský úver 04.05.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 25.05.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 27.02.2010
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 12.12.2014
stavebný/spotrebiteľský úver 04.05.2015
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
News and Media Holding a.s. 15,88 €
Wolters Kluwer s.r.o. 1568 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 07.07.2011
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
pozemok kúpna zmluva 03.12.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 27.02.2010
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
Slovenská zdravotnícka univerzita 150 €
Spoločnosť 7 PLUS, s.r.o. 75
Ing. Miroslav Mračko - EPOS 67,82 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
 • Drahšie škôlky pre Nebystričanov sú diskrimináciou · SME
  Podľa právneho zástupcu Banskej Bystrice bude mať rozhodnutie v tejto veci dosah aj na ďalšie mestá a obce.
 • Len spomíname... - Renáta Rybanská - (blog.sme.sk) · SME
  Češeme všetky riadkyv tých istých farbách a znova pochybujeme.
 • Pre Sulíka a Schutza: Monetarizujme výkon moci a nie voľby - Jakub Šimek - (blog.sme.sk) · SME
  Richard Sulík prišiel so zaujímavým a kontroverzným návrhom posielať ľudom pred voľbami šeky so 7€, ktoré by mohli odovzdať pri voľbách volenej strane, alebo si ich po voľbách nechať preplatiť. Peter Schutz oponuje a myslí si, že by bolo treba zaviesť predbežnú registráciu voličov. Za chvíľu oslávime dvadsiate výročie Nežnej revolúcie a zároveň vrcholí zhnusenie z politiky a ekonomika sa prepadá. Veľa ľudí má pocit, že ak nechceme stratiť aj poslednú štipku dôstojnosti, tak sú potrebné nejaké radikálne zmeny v spoločnosti a politickom systéme. Ja sa domnievam, že ak chceme zabrániť populizmu, treba začať od politikov a nie voličov. Dobrý nápad by bolo finančne motivovať politikov a to pozitívne a negatívne. Pokúsim sa vysvetliť ako.
 • Strelec z Hurbanova nespáchal podľa súdu úkladnú vraždu · SME
  Špecializovaný trestný súd posúdil vraždu ako obzvlášť závažný trestný čin. Prokurátor podal sťažnosť.
 • O proteste prokurátora k zápisu riaditeľky má rozhodovať ministerstvo · SME
  Generálna prokuratúra SR poskytla stanovisko k informácii, že Ministerstvo vnútra SR zrušilo rozhodnutie Okresného úradu.
 • A dosť, uz stačilo! - Anton Šmotlák - (blog.sme.sk) · SME
  V súčasnosti prebieha opäť veľký zápas o charakter nášho štátu. Pomaly, nenápadne a plíživo strácame svoje slobody na úkor skupín ovládajúcich náš štát, ktoré ho bezostyšne rabujú za aktívnej pomoci komplicov z radov politikov.
 • Abigail - Jana Shemesh - (blog.sme.sk) · SME
  Abigail sa pred rokmi v Argentíne živila ako kritička reštaurácií. Potom prišla obrovská ekonomická kríza a nikto nechcel čítať recenzie na luxusné reštaurácie. Abigail sa ako mnohí argentínski Židia vysťahovala do Izraela. Ku kritike reštaurácií sa tu ale nedostala.
 • Komunistické zákony - Pavel Pospíšil - (blog.sme.sk) · SME
  Stále rozmýšľam, čo je príčinou myšlienok, že určití politickí reprezentanti, aj v súčasnom súdnictve, prokuratúra a polícii vehementne tvrdia, že výsledky konaní podľa komunistických zákonov sú platné.
 • Šetrenie na železnici: I. diel (doplnenie) - Rastislav Farkaš - (blog.sme.sk) · SME
  Diskusia predošlého článku o rušení osobných vlakov poukázala na viaceré nezodpovedné, resp. nedostatočne vysvetlené problémy, čo mohlo spôsobiť až mylné chápanie niektorých statí textu. Preto sa niektoré problémové body pokúsim vysvetliť presnejšie a jednoznačnejšie.
 • Ruky preč od Kaliňáka! - Ondrej Dostál - (blog.sme.sk) · SME
  "Dobrý deň, pán Gonda, tu je Robert Kaliňák. Je všetko v poriadku?" Takto nejako sa zrejme začínal telefonický rozhovor slovenského ministra vnútra so slovenským občanom zabasnutým v Dubline vďaka ďalšiemu z neuveriteľných kúskov Kaliňákových chlapcov. Poznám. Niečo podobné som zažil v júni minulého roku. Čakajúc na chodbe policajnej stanice po tom, čo ma slovenskí policajti počas protestov za ľudské práva v Číne posadili na chvíľu za mreže policajnej cely.
 • Florbal dostal výnimku, Nižná a Tvrdošín opäť hrali · SME
  Muži odohrali za štyri dni až tri majstrovské zápasy.
 • Prokuratúra vo Frankfurte vyšetruje podplácanie a korupciu vo VW a Faurecii · SME
  Frankfurt nad Mohanom 23. júla (TASR) Prokuratúra vo Frankfurte nad Mohanom vedie vyšetruje proti zamestnancom dodávateľa automobilových súčiastok Faurecia, ...
 • Okresná prokuratúra nezasiahla. Primátorovi plat neznížia · SME
  Otázka, prečo je zníženie platu primátora Daniša pre Nováky nevýhodné, zodpovedaná nebola. Prokuratúre stačí, ak sa to primátor domnieva.
 • Špecializovaný trestný súd oslobodil starostu obce Drienovec · SME
  Prokurátor ho žaloval za zločin poškodzovania finančných záujmov a prečin subvenčného podvodu.
 • Policajt z Topoľčian dostal podmienku za tisícový úplatok · SME
  Prokurátor, ktorý navrhoval nepodmienečný trest, sa vyjadrí v zákonnej lehote.
 • Justičná fraška - Štefan Štefanides - (blog.sme.sk) · SME
  Ponukám Vám možnosť, zahrať sa na sudcu. prokurátora alebo vyšetrovateľa. Nebojte sa, prípad je jednoduchý a na správne vyriešenie prípadu stačí, ak ovládate matematiku zo základnej školy. To iba pre naše súdy. políciu a prokuráturu je to komplikovaný prípad, na ktorom sa poriadne natrápili. Prípadom sa zaoberali až sedem rokov. Sud prvého stupňa pojednával trinásťkrát, odvolací súd dvakrát, dovolací a ústavný súd po jedenkrát. Spolu sa prípadom zaoberalo desať sudcov, štyria vyšetrovatelia a šiesti prokurátori. Prípad som opísal v Sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu v slovenčine. Pretože uradným jazykom súdu nie je slovenčina, potreboval by som ju poslať aj v angličtine, lebo sa môže stať, že ju tam budú prejedávať s iným obsahom.
 • Korytko sa na bicykli mení na živel · SME
  Bicyklový zjazdár Matúš Korytko je aktérom nového slovenského filmu Trail on. Vo filme prezradí viac o sebe, aj o downhille ako netypickom športe.
 • Bývalý riaditeľ Vojenských lesov dostal podmienku · SME
  Za zastrelenie kamaráta do väzenia nepôjde, no pred súdom svoju vinu priznal.
 • Výrub drevín vo Vranove už preveruje prokuratúra · SME
  Existuje podozrenie, že došlo k porušovaniu povinnosti pri správe cudzieho majetku.
 • Úspešný Matúš Frnda reprezentoval mesto Šurany · SME
  Matúš Frnda svojím úspechom príkladne reprezentoval mesto Šurany, svoju vysokú školu aj slovenskýuniverzitný šport.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.