JUDr. Karolína Staroňová

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt Zmluva o postúpení práv a povinností vedená vo V-2168/05 zo dňa 11.04.05 11.04.2005 4100000 SK
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobný automobil Toyota YARIS 1,00 Kúpna zmluva 02.05.2002 344.000 Sk
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peňažné prostriedky úspory priebežne
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom Darovacia zmluva 26.09.1996
pozemok Darovacia zmluva 26.09.1996
pozemok Darovacia zmluva 26.09.1996
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
obchodný podiel v 4TV, s.r.o. vklad zakladateľa 24.06.2004 50 000 Sk
obchodný podiel v 4TV, s.r.o. prevod dielu obchodného podielu 01.08.2007 16 000 Sk
obchodný podiel v 4TV, s.r.o. vklad spoločníka 01.08.2007 1000 Sk
obchodný podiel v NEXT LIGHT, s.r.o. vklad zakladateľa 06.04.2011 5000EUR
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt Zmluva o postúpení práv a povinností vedená vo V-2168/05 zo dňa 11.04.05 11.04.2005 4100000 SK
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobný automobil Toyota YARIS 1,00 Kúpna zmluva 02.05.2002 344.000 Sk
peňažné prostriedky úspory priebežne 47 000 EUR
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom Darovacia zmluva 26.09.1996
pozemok Darovacia zmluva 26.09.1996
pozemok Darovacia zmluva 26.09.1996
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
obchodný podiel v 4TV, s.r.o. vklad zakladateľa 24.06.2004 50 000 Sk
obchodný podiel v 4TV, s.r.o. prevod dielu obchodného podielu 01.08.2007 16 000 Sk
obchodný podiel v 4TV, s.r.o. vklad spoločníka 01.08.2007 1000 Sk
obchodný podiel v NEXT LIGHT, s.r.o. vklad zakladateľa 06.04.2011 5000EUR
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.