Mgr. Silvia Stružová

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Bratislava.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Bratislava III.

We register the prosecutor as námestníčka krajského prokurátora pre trestný úsek at the prosecutors' office Krajská prokuratúra Bratislava.

Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt zmluva o prevode bytu 2002-09-05 1.669
pozemok - ostatné plochy zmluva o prevode 2002-09-05 400
rodinný dom výstavba/hypotéka 2010-04-21 300.000
pozemok - záhrady, zastavané plochy kúpa/stav. sporenie úver 2003-01-14 21.580
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
mototové vozidlo zn. Volvo kúpa 2021-01-26 28.698 28.698
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažnom ústave úspory, príjmy z nájmu 2012-2023 138.000 138.000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt zmluva o prevode bytu 2002-09-05 1.669
pozemok - ostatné plochy zmluva o prevode 2002-09-05 400
rodinný dom výstavba/hypotéka 2010-04-21 300.000
pozemok - záhrady, zastavané plochy kúpa/stav. sporenie úver 2003-01-14 21.580
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažnom ústave a peniaze v hotovosti úspory 2012 - 2022 116.000 116.000
mototové vozidlo zn. Volvo kúpa 2021-01-26 28.698 28.698
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt zmluva o prevode bytu 2002-09-05 1.669
pozemok - ostatné plochy zmluva o prevode 2002-09-05 400
rodinný dom výstavba/hypotéka 2010-04-21 300.000
pozemok - záhrady, zastavané plochy kúpa/stav. sporenie úver 2003-01-14 21.580
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažnom ústave a peniaze v hotovosti úspory 2012 - 2021 94.000 94.000
mototové vozidlo zn. Volvo kúpa 2021-01-26 28.698 28.698
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt zmluva o prevode bytu 2002-09-05 1.669
pozemok - ostatné plochy zmluva o prevode 2002-09-05 400
rodinný dom výstavba/hypotéka 2010-04-21 300.000
pozemok - záhrady, zastavané plochy kúpa/stav. sporenie úver 2003-01-14 21.580
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažnom ústave a peniaze v hotovosti úspory 2012 - 2020 100000 100000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt zmluva o prevode bytu 2002-09-05 1.669
pozemok - ostatné plochy zmluva o prevode 2002-09-05 400
rodinný dom výstavba/hypotéka 2010-04-21 300.000
pozemok - záhrady, zastavané plochy kúpa/stav. sporenie úver 2003-01-14 21.580
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažnom ústave a peniaze v hotovosti úspory 2012 - 2019 75000 75000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o prevode bytu 2002-09-05
pozemok - ostatné plochy zmluva o prevode 2002-09-05
rodinný dom výstavba/hypotéka 2010-04-21
pozemok - záhrady, zastavané plochy kúpa 2003-01-14
byt kúpa 2018-02-08
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažnom ústave a peniaze v hotovosti úspory 2012 - 2018 60000 60000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2018-01-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o prevode bytu 2002-09-05
pozemok - ostatné plochy zmluva o prevode 2002-09-05
rodinný dom výstavba/hypotéka 2010-04-21
pozemok - záhrady, zastavané plochy kúpa 2003-01-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažnom ústave a peniaze v hotovosti úspory 2012 - 2017 37000 37000
osobné motorové vozidlo kúpa 2013-05-15 25805
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o prevode bytu 2002-09-05
pozemok - ostatné plochy zmluva o prevode 2002-09-05
rodinný dom výstavba/hypotéka 2010-04-21
pozemok - záhrady kúpa 2003-01-14
pozemok - zastavané plochy kúpa 2003-01-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažnom ústave a peniaze v hotovosti úspory 2012 - 2016 294000 eur
osobné motorové vozidlo kúpa 2013-05-15 25805
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2008-11-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o prevode bytu 2002-09-05
pozemok - ostatné plochy zmluva o prevode 2002-09-05
rodinný dom výstavba/hypotéka 2010-04-21
pozemok - záhrady kúpa 2003-01-14
pozemok - zastavané plochy kúpa 2003-01-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave a peniaze v hotovosti úspory 2012 - 2015
osobné motorové vozidlo kúpa 2013-05-15
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2008-11-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o prevode bytu 2002-09-05
pozemok - ostatné plochy zmluva o prevode 2002-09-05
rodinný dom výstavba 2010-04-21
pozemok - záhrady kúpa 2003-01-14
pozemok - zastavané plochy kúpa 2003-01-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave úspory 2012
osobné motorové vozidlo TOYOTA RAV4 XA3(a) kúpa 2013-05-15
vklady v peňažnom ústave úspory 2014
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o prevode bytu 2002-09-05
pozemok - ostatné plochy zmluva o prevode 2002-09-05
rodinný dom výstavba 2010-04-21
pozemok - záhrady kúpa 2003-01-14
pozemok - zastavané plochy kúpa 2003-01-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave úspory 2012
osobné motorové vozidlo TOYOTA RAV4 XA3(a) kúpa 2013-05-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o prevode bytu 2002-09-05
pozemok - ostatné plochy zmluva o prevode 2002-09-05
rodinný dom výstavba 2010-04-21
pozemok - záhrady kúpa 2003-01-14
pozemok - zastavané plochy kúpa 2003-01-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave úspory 2012
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt zmluva o prevode bytu 2002-09-05
pozemok - ostatné plochy zmluva o prevode 2002-09-05
rodinný dom výstavba 2010-04-21
pozemok - záhrady kúpa 2003-01-14
pozemok - zastavané plochy kúpa 2003-01-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave úspory 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (100)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/130/03/2017 2017-03-14 4 Pv 224/15/1103 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/55/01/2017 2017-02-14 2 Pv 662/16/1103 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/36/01/2017 2017-01-18 2 Pv 484/15/1103 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/298/11/2016 2016-11-26 3 Pv 252/16/1103 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/296/11/2016 2016-11-26 1 Pv 186/15/1103 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/287/11/2016 2016-11-19 3 Pv 614/16/1103 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/224/09/2016 2016-10-08 4 Pv 822/13/1103 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/204/08/2016 2016-09-20 2 Pv 230/15/1103 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/168/07/2016 2016-08-02 1 Pv 193/16/1103 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/128/06/2016 2016-07-29 1 Pv 175/16/1103 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/117/05/2016 2016-05-24 2 Pv 73/16/1103 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/99/05/2016 2016-05-24 1 Pv 195/16/1103 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/96/05/2016 2016-05-31 3 Pv 93/16/1103 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/89/04/2016 2016-04-15 1 Pv 598/15/1103 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/83/03/2016 2016-04-15 2 Pv 625/15/1103 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/14/01/2016 2016-05-07 4 Pv 786/15/1103 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/288/12/2015 2015-12-22 1 Pv 300/14/1103 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/258/11/2015 2015-12-01 2 Pv 689/12/1103 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/236/09/2015 2015-09-22 4 Pv 155/13/1103 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/232/09/2015 2015-09-22 2 Pv 484/15/1103 § 236 – Zatajenie veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/247/08/2015 (rtf, 60 KB) 2015-08-22 3 Pv 103/15/1103 § 286 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/200/07/2015 (rtf, 53 KB) 2015-08-07 1 Pv 186/15/1103 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/163/07/2015 (rtf, 50 KB) 2015-06-30 2 Pv 230/15/1103 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/208/08/2015 (rtf, 46 KB) 2015-06-30 2 Pv 206/14/1103 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/147/06/2015 (rtf, 50 KB) 2015-05-29 3 Pv 137/15/1103 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/193/08/2015 (rtf, 52 KB) 2015-08-04 4 Pv 822/13/1103 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/84/04/2015 (rtf, 41 KB) 2015-04-21 4 Pv 5/12/1103 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/351/01/2015 (rtf, 46 KB) 2015-01-20 2 Pv 596/13/1103 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/7/01/2015 (rtf, 66 KB) 2015-01-03 3 Pv 1086/13/1103 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/10/01/2015 (rtf, 66 KB) 2014-12-23 3 Pv 634/13/1103 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/306/11/2014 (rtf, 48 KB) 2014-11-04 1 Pv 479/13/1103 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/271/10/2014 (rtf, 52 KB) 2014-10-07 1 Pv 300/14/1103 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/235/08/2014 (rtf, 105 KB) 2014-08-12 4 Pv 6/14/1103 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/193/07/2014 (rtf, 48 KB) 2014-07-08 4 Pv 155/13/1103 § 222 – Úverový podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/226/08/2014 (rtf, 60 KB) 2014-07-29 1 Pv 142/14/1103 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/190/07/2014 (rtf, 54 KB) 2014-07-08 2 Pv 689/12/1103 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/139/05/2014 (rtf, 50 KB) 2014-05-13 2 Pv 206/14/1103 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/179/07/2014 (rtf, 53 KB) 2014-06-21 4 Pv 465/12/1103 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/70/03/2014 (rtf, 50 KB) 2014-01-24 2 Pv 1/14/1103 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/198/11/2013 (rtf, 51 KB) 2013-11-15 2 Pv 596/13/1103 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/190/11/2013 (rtf, 49 KB) 2013-11-12 2 Pv 862/13/1103 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/89/06/2013 (rtf, 46 KB) 2013-06-18 2 Pv 641/11/1103 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/119/08/2013 (rtf, 63 KB) 2013-07-23 2 Pv 61/13/1103 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/68/05/2013 (rtf, 44 KB) 2013-05-13 2 Pv 522/11/1103 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/71/05/2013 (rtf, 59 KB) 2013-05-07 3 Pv 232/12/1103 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/59/04/2013 (rtf, 50 KB) 2013-04-16 4 Pv 5/12/1103 § 221 – Podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/150/10/2012 (rtf, 50 KB) 2012-10-23 2 Pv 393/12/1103 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/7/01/2013 (rtf, 48 KB) 2013-01-03 2 Pv 365/12/1103 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/147/10/2012 (rtf, 45 KB) 2012-10-16 1 Pv 339/12/1103 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/82/07/2012 (rtf, 205 KB) 2012-07-07 2 Pv 30/12/1103 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/83/07/2012 (rtf, 204 KB) 2012-06-30 4 Pv 635/11/1103 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/12/03/2012 (rtf, 214 KB) 2012-03-12 2 Pv 641/11/1103 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/6/03/2012 (rtf, 205 KB) 2012-02-21 2 Pv 689/11/1103 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/7/03/2012 (rtf, 212 KB) 2012-02-21 2 Pv 522/11/1103 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/873/11/2018 2018-11-20 4 Pv 224/15/1103 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/675/09/2018 2018-09-19 2 Pv 790/16/1103 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/343/05/2018 2018-05-29 4 Pv 203/18/1103 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/241/04/2018 2018-04-27 2 Pv 662/16/1103 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/128/02/2018 2018-03-02 1 Pv 455/16/1103 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/757/10/2017 2017-10-31 1 Pv 193/16/1103 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/684/09/2017 2017-09-26 1 Pv 175/16/1103 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/549/07/2017 2017-08-22 3 Pv 722/15/1103 § 201 – Sexuálne zneužívanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/521/07/2017 2017-07-13 2 Pv 592/16/1103 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/495/07/2017 2017-07-18 1 Pv 510/13/1103 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/431/06/2017 2017-06-27 1 Pv 543/16/1103 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/385/06/2017 2017-06-30 4 Pv 786/15/1103 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/539/07/2018 2018-09-05 2 Pv 694/16/1103 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/873/11/2018 (pdf, 96 KB) 2018-11-20 4 Pv 224/15/1103 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/675/09/2018 (pdf, 87 KB) 2018-09-19 2 Pv 790/16/1103 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/539/07/2018 (pdf, 88 KB) 2018-09-05 2 Pv 694/16/1103 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/343/05/2018 (pdf, 106 KB) 2018-05-29 4 Pv 203/18/1103 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/241/04/2018 (pdf, 91 KB) 2018-04-27 2 Pv 662/16/1103 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/128/02/2018 (pdf, 132 KB) 2018-03-02 1 Pv 455/16/1103 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/757/10/2017 (pdf, 87 KB) 2017-10-31 1 Pv 193/16/1103 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/684/09/2017 (pdf, 87 KB) 2017-09-26 1 Pv 175/16/1103 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/549/07/2017 (pdf, 145 KB) 2017-08-22 3 Pv 722/15/1103 § 201 – Sexuálne zneužívanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/521/07/2017 (pdf, 112 KB) 2017-07-13 2 Pv 592/16/1103 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/495/07/2017 (pdf, 127 KB) 2017-07-18 1 Pv 510/13/1103 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/431/06/2017 (pdf, 103 KB) 2017-06-27 1 Pv 543/16/1103 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/385/06/2017 (pdf, 101 KB) 2017-06-30 4 Pv 786/15/1103 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/130/03/2017 (pdf, 98 KB) 2017-03-14 4 Pv 224/15/1103 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/55/01/2017 (pdf, 103 KB) 2017-02-14 2 Pv 662/16/1103 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/36/01/2017 (pdf, 90 KB) 2017-01-18 2 Pv 484/15/1103 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/298/11/2016 (pdf, 95 KB) 2016-11-26 3 Pv 252/16/1103 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/296/11/2016 (pdf, 92 KB) 2016-11-26 1 Pv 186/15/1103 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/287/11/2016 (pdf, 94 KB) 2016-11-19 3 Pv 614/16/1103 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/224/09/2016 (pdf, 89 KB) 2016-10-08 4 Pv 822/13/1103 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/204/08/2016 (pdf, 88 KB) 2016-09-20 2 Pv 230/15/1103 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/168/07/2016 (pdf, 95 KB) 2016-08-02 1 Pv 193/16/1103 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/128/06/2016 (pdf, 93 KB) 2016-07-29 1 Pv 175/16/1103 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/117/05/2016 (pdf, 96 KB) 2016-05-24 2 Pv 73/16/1103 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/99/05/2016 (pdf, 85 KB) 2016-05-24 1 Pv 195/16/1103 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/96/05/2016 (pdf, 91 KB) 2016-05-31 3 Pv 93/16/1103 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/89/04/2016 (pdf, 152 KB) 2016-04-15 1 Pv 598/15/1103 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/83/03/2016 (pdf, 103 KB) 2016-04-15 2 Pv 625/15/1103 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/14/01/2016 (pdf, 109 KB) 2016-05-07 4 Pv 786/15/1103 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/288/12/2015 (pdf, 93 KB) 2015-12-22 1 Pv 300/14/1103 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/258/11/2015 (pdf, 100 KB) 2015-12-01 2 Pv 689/12/1103 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/236/09/2015 (pdf, 90 KB) 2015-09-22 4 Pv 155/13/1103 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/232/09/2015 (pdf, 92 KB) 2015-09-22 2 Pv 484/15/1103 § 236 – Zatajenie veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.