Mgr. Silvia Stružová

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt zmluva o prevode bytu 05.09.2002 1.669
pozemok - ostatné plochy zmluva o prevode 05.09.2002 400
rodinný dom výstavba/hypotéka 21.04.2010 300.000
pozemok - záhrady, zastavané plochy kúpa/stav. sporenie úver 14.01.2003 21.580
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady v peňažnom ústave a peniaze v hotovosti úspory 2012 - 2020 100000 100000
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt zmluva o prevode bytu 05.09.2002 1.669
pozemok - ostatné plochy zmluva o prevode 05.09.2002 400
rodinný dom výstavba/hypotéka 21.04.2010 300.000
pozemok - záhrady, zastavané plochy kúpa/stav. sporenie úver 14.01.2003 21.580
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady v peňažnom ústave a peniaze v hotovosti úspory 2012 - 2019 75000 75000
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.