JUDr. Zsolt Száraz

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Nitra.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Nitra and Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom s garážou darovacia zmluva 2009-12-10 62.216,40 Eur
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2009-12-10 547,52 Eur
bazén svojpomocná stavba 2015-06-01 12.000,00 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2017-11-13 16.347,40 Eur -
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2020-04-15 39.900,00 Eur -
peňažné prostriedky na účtoch v banke a doplnkovom dôchodkovom sporení úspory 2023-12-31 20.474,15 Eur -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peňažné prostriedky na sporiacom účte v banke a termínovaný vklad úspory 2023-12-31 38.008,31 Eur -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver vo forme leasingu 2020-04-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom s garážou darovacia zmluva 2009-12-10 62.216,40 Eur
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2009-12-10 547,52 Eur
bazén svojpomocná stavba 2015-06-01 12.000,00 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2017-11-13 16.347,40 Eur -
peňažné prostriedky na účte v banke úspory dieťaťa 2022-12-31 32.260,10 Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2020-04-15 39.900,00 Eur -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peňažné prostriedky na účte v banke úspory z príjmov 2022-12-31 8.723,18 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver vo forme leasingu 2020-04-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom s garážou darovacia zmluva 2009-12-10 62.216,40 Eur
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2009-12-10 547,52 Eur
bazén svojpomocná stavba 2015-06-01 12.000,00 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2017-11-13 16.347,40 Eur -
finančné prostriedky na účte v banke úspory dieťaťa 2021-12-31 27.642,45 Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2020-04-15 39.900,00 Eur -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver vo forme leasingu 2020-04-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom s garážou darovacia zmluva 2009-12-10 62.216,40 Eur
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2009-12-10 547,52 Eur
bazén svojpomocná stavba 2015-06-01 12.000,00 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2017-11-13 16.347,40 Eur -
finančné prostriedky na účte v banke úspory dieťaťa 2020-12-31 20.012,90 Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2020-04-15 39.900,00 Eur -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver vo forme leasingu 2020-04-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom s garážou darovacia zmluva 2009-12-10 62.216,40 Eur
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2009-12-10 547,52 Eur
bazén svojpomocná stavba 2015-06-01 12.000,00 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-12-21 17.800 Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2017-11-13 16.347,40 Eur -
finančné prostriedky na účte v banke úspory dieťaťa 2019-12-31 22.484,99 Eur
finančné prostriedky na účtoch v bankách úspory 2019-12-31 10.166,47 Eur -
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom s garážou darovacia zmluva 2009-12-10
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2009-12-10
bazén svojpomocná stavba 2015-06-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-12-21 17.800 Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2017-11-13 16.347,40 Eur 17.390 Eur
peniaze úspory 2018-12-31 19.924,54 Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom s garážou darovacia zmluva 2009-12-10
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2009-12-10
bazén svojpomocná stavba 2015-06-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-12-21 17.800 Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2017-11-13 16.347,40 Eur 17.390 Eur
peniaze úspory 2017-12-31 17.765,09 Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom s garážou darovacia zmluva 2009-12-10
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2009-12-10
bazén svojpomocná stavba 2015-06-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-12-21 17.800 Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom s garážou darovacia zmluva 2009-12-10
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2009-12-10
bazén svojpomocná stavba 2015-06-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-12-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom s garážou darovacia zmluva 2009-12-10
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2009-12-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-12-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom s garážou darovacia zmluva 2009-12-10
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2009-12-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-12-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (66)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/37/04/2017 2017-04-11 4 Pv 331/15/4403 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/193/12/2016 2017-01-24 2 Pv 665/14/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/90/06/2016 2016-07-01 2 Pv 709/13/4403 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/74/05/2016 2016-06-10 3 Pv 433/15/4403 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/60/04/2016 2016-04-26 2 Pv 46/16/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/37/03/2016 2016-03-30 2 Pv 69/15/4403 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/211/12/2015 2016-01-01 1 Pv 274/15/4403 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/195/11/2015 2015-11-27 1 Pv 375/14/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/192/11/2015 2015-11-17 1 Pv 561/15/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/187/10/2015 2015-10-30 1 Pv 535/15/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/181/09/2015 2015-10-16 2 Pv 263/15/4403 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/167/08/2015 (rtf, 46 KB) 2015-09-02 3 Pv 810/13/4403 Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/118/07/2015 (rtf, 55 KB) 2015-07-10 1 Pv 197/15/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/30/03/2015 (rtf, 46 KB) 2015-03-05 3 Pv 174/12/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/34/03/2015 (rtf, 52 KB) 2015-02-17 4 Pv 151/13/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/27/02/2015 (rtf, 51 KB) 2015-02-13 3 Pv 503/13/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/305/02/2015 (rtf, 45 KB) 2015-01-27 4 Pv 397/14/4403 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/282/12/2014 (rtf, 49 KB) 2014-11-19 2 Pv 445/14/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/221/07/2014 (rtf, 50 KB) 2014-08-01 1 Pv 375/14/4403 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/270/10/2019 2019-10-23 2 Pv 123/19/4403 § 150 – Porušovanie práv k ochrannej známke, obchodnému menu a chránenému označeniu pôvodu Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/249/09/2019 2019-10-11 3 Pv 110/16/4403 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/227/08/2019 2019-09-05 1 Pv 70/19/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/212/07/2019 2019-08-03 1 Pv 115/19/4403 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/198/06/2019 2019-07-10 2 Pv 420/19/4403 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/178/06/2019 2019-06-21 3 Pv 539/18/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/175/06/2019 2019-06-18 1 Pv 132/19/4403 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/163/05/2019 2019-05-28 1 Pv 103/19/4403 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/157/04/2019 2019-05-08 1 Pv 728/17/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/84/02/2019 2019-02-20 2 Pv 837/17/4403 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/172/10/2018 2018-11-02 1 Pv 758/17/4403 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/155/11/2017 2017-11-28 4 Pv 578/14/4403 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/149/10/2017 2017-10-31 3 Pv 8/17/4403 § 248 – Zneužívanie vlastníctva Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/106/09/2017 2017-10-03 2 Pv 46/16/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/107/08/2017 2017-09-09 2 Pv 839/16/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/87/07/2017 2017-07-21 3 Pv 225/17/4403 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/76/06/2017 2017-06-20 4 Pv 326/15/4403 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/49/01/2017 2017-02-14 2 Pv 318/14/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/270/10/2019 (pdf, 106 KB) 2019-10-23 2 Pv 123/19/4403 § 150 – Porušovanie práv k ochrannej známke, obchodnému menu a chránenému označeniu pôvodu Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/249/09/2019 (pdf, 147 KB) 2019-10-11 3 Pv 110/16/4403 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/227/08/2019 (pdf, 88 KB) 2019-09-05 1 Pv 70/19/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/212/07/2019 (pdf, 120 KB) 2019-08-03 1 Pv 115/19/4403 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/198/06/2019 (pdf, 85 KB) 2019-07-10 2 Pv 420/19/4403 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/178/06/2019 (pdf, 108 KB) 2019-06-21 3 Pv 539/18/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/175/06/2019 (pdf, 90 KB) 2019-06-18 1 Pv 132/19/4403 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/163/05/2019 (pdf, 117 KB) 2019-05-28 1 Pv 103/19/4403 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/157/04/2019 (pdf, 88 KB) 2019-05-08 1 Pv 728/17/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/84/02/2019 (pdf, 117 KB) 2019-02-20 2 Pv 837/17/4403 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/172/10/2018 (pdf, 98 KB) 2018-11-02 1 Pv 758/17/4403 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/155/11/2017 (pdf, 92 KB) 2017-11-28 4 Pv 578/14/4403 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/149/10/2017 (pdf, 115 KB) 2017-10-31 3 Pv 8/17/4403 § 248 – Zneužívanie vlastníctva Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/106/09/2017 (pdf, 90 KB) 2017-10-03 2 Pv 46/16/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/107/08/2017 (pdf, 120 KB) 2017-09-09 2 Pv 839/16/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/87/07/2017 (pdf, 88 KB) 2017-07-21 3 Pv 225/17/4403 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/76/06/2017 (pdf, 86 KB) 2017-06-20 4 Pv 326/15/4403 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/37/04/2017 (pdf, 87 KB) 2017-04-11 4 Pv 331/15/4403 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/49/01/2017 (pdf, 87 KB) 2017-02-14 2 Pv 318/14/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/193/12/2016 (pdf, 90 KB) 2017-01-24 2 Pv 665/14/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/90/06/2016 (pdf, 93 KB) 2016-07-01 2 Pv 709/13/4403 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/74/05/2016 (pdf, 90 KB) 2016-06-10 3 Pv 433/15/4403 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/60/04/2016 (pdf, 98 KB) 2016-04-26 2 Pv 46/16/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/37/03/2016 (pdf, 109 KB) 2016-03-30 2 Pv 69/15/4403 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/211/12/2015 (pdf, 121 KB) 2016-01-01 1 Pv 274/15/4403 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/195/11/2015 (pdf, 88 KB) 2015-11-27 1 Pv 375/14/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/192/11/2015 (pdf, 101 KB) 2015-11-17 1 Pv 561/15/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/187/10/2015 (pdf, 95 KB) 2015-10-30 1 Pv 535/15/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/181/09/2015 (pdf, 97 KB) 2015-10-16 2 Pv 263/15/4403 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.

No relevant news articles found.