JUDr. Zsolt Száraz

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom s garážou darovacia zmluva 10.12.2009 62.216,40 Eur
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 10.12.2009 547,52 Eur
bazén svojpomocná stavba 01.06.2015 12.000,00 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 13.11.2017 16.347,40 Eur -
finančné prostriedky na účte v banke úspory dieťaťa 31.12.2021 27.642,45 Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 15.04.2020 39.900,00 Eur -
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spotrebiteľský úver vo forme leasingu 15.04.2020
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom s garážou darovacia zmluva 10.12.2009 62.216,40 Eur
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 10.12.2009 547,52 Eur
bazén svojpomocná stavba 01.06.2015 12.000,00 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 13.11.2017 16.347,40 Eur -
finančné prostriedky na účte v banke úspory dieťaťa 31.12.2020 20.012,90 Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 15.04.2020 39.900,00 Eur -
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spotrebiteľský úver vo forme leasingu 15.04.2020
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom s garážou darovacia zmluva 10.12.2009 62.216,40 Eur
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 10.12.2009 547,52 Eur
bazén svojpomocná stavba 01.06.2015 12.000,00 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 21.12.2012 17.800 Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 13.11.2017 16.347,40 Eur -
finančné prostriedky na účte v banke úspory dieťaťa 31.12.2019 22.484,99 Eur
finančné prostriedky na účtoch v bankách úspory 31.12.2019 10.166,47 Eur -
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.