Mgr. Miloš Textoris

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Bratislava IV.

We register the prosecutor as námestník okresnej prokurátorky at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Bratislava IV.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt darovacia zmluva 2014-11-25 107.000,- eur
nebytový priestor - garáž darovacia zmluva 2014-11-25 10.000,- eur
pozemok- trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2014-11-04 27,12 eura
pozemok- ostatné plochy darovacia zmluva 2014-11-04 51,93 eura
byt kúpna zmluva 2021-03-22 145.000,- eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave úspory rok 2021 16.198,- eur 16.198,- eur
vklad v peňažnom ústave úspory rok 2021 264,63 eura 264,63 eura
zariadenie bytu rok 2021 35.000,- eur 35.000,- eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2020-12-15
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
byt darovacia zmluva 2014-11-25 107.000,- eur
nebytový priestor - garáž darovacia zmluva 2014-11-25 10.000,- eur
pozemok- trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2014-11-04 27,12 eura
pozemok- ostatné plochy darovacia zmluva 2014-11-04 51,93 eura
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave príjem z výkonu funkcie prokurátora 2020-12-31 24.634,08 eura 24.634,08 eura
vklad v peňažnom ústave príjem z výkonu funkcie prokurátora 2020-12-31 205,- eur 205,- eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2020-12-15
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
byt darovacia zmluva 2014-11-25 63.000,- eur
nebytový priestor - garáž darovacia zmluva 2014-11-25 15.000,- eur
pozemok- trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2014-11-04 27,12 eura
pozemok- ostatné plochy darovacia zmluva 2014-11-04 51,93 eura
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave príjem z výkonu funkcie prokurátora 2019-12-31 36.042,- eur 36.042,- eur
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt darovacia zmluva 2014-11-25
nebytový priestor - garáž darovacia zmluva 2014-11-25
pozemok- trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2014-11-04
pozemok- ostatné plochy darovacia zmluva 2014-11-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave príjem z výkonu funkcie prokurátora 2018-12-31 13.914,04 eura 13.914,04 eura
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt darovacia zmluva 2014-11-25
nebytový priestor- garáž darovacia zmluva 2014-11-25
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2014-11-04
ostatné plochy darovacia zmluva 2014-11-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobný automobil darovacia zmluva 2014-03-15 7.000,- eur
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.