Mgr. Miloš Textoris

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava IV.

Prokurátora evidujeme v pozícii námestník okresnej prokurátorky na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava IV.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt darovacia zmluva 25.11.2014 107.000,- eur
nebytový priestor - garáž darovacia zmluva 25.11.2014 10.000,- eur
pozemok- trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 04.11.2014 27,12 eura
pozemok- ostatné plochy darovacia zmluva 04.11.2014 51,93 eura
byt kúpna zmluva 22.03.2021 145.000,- eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave úspory rok 2021 16.198,- eur 16.198,- eur
vklad v peňažnom ústave úspory rok 2021 264,63 eura 264,63 eura
zariadenie bytu rok 2021 35.000,- eur 35.000,- eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 15.12.2020
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
byt darovacia zmluva 25.11.2014 107.000,- eur
nebytový priestor - garáž darovacia zmluva 25.11.2014 10.000,- eur
pozemok- trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 04.11.2014 27,12 eura
pozemok- ostatné plochy darovacia zmluva 04.11.2014 51,93 eura
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave príjem z výkonu funkcie prokurátora 31.12.2020 24.634,08 eura 24.634,08 eura
vklad v peňažnom ústave príjem z výkonu funkcie prokurátora 31.12.2020 205,- eur 205,- eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 15.12.2020
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
byt darovacia zmluva 25.11.2014 63.000,- eur
nebytový priestor - garáž darovacia zmluva 25.11.2014 15.000,- eur
pozemok- trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 04.11.2014 27,12 eura
pozemok- ostatné plochy darovacia zmluva 04.11.2014 51,93 eura
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave príjem z výkonu funkcie prokurátora 31.12.2019 36.042,- eur 36.042,- eur
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt darovacia zmluva 25.11.2014
nebytový priestor - garáž darovacia zmluva 25.11.2014
pozemok- trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 04.11.2014
pozemok- ostatné plochy darovacia zmluva 04.11.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave príjem z výkonu funkcie prokurátora 31.12.2018 13.914,04 eura 13.914,04 eura
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt darovacia zmluva 25.11.2014
nebytový priestor- garáž darovacia zmluva 25.11.2014
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 04.11.2014
ostatné plochy darovacia zmluva 04.11.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
osobný automobil darovacia zmluva 15.03.2014 7.000,- eur
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.