JUDr. Matej Izakovič

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt, nebytový priestor (kobka), garážové státie kúpna zmluva/hypoúver 03.04.2014 192.000 EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva/hypoúver 03.04.2014
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva/hypoúver 03.04.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
vklady v peňažných ústavoch úspory 2016-2020 36.400 EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 31.01.2014
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt, nebytový priestor (kobka), garážové státie kúpna zmluva/hypoúver 03.04.2014 192.000 EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva/hypoúver 03.04.2014
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva/hypoúver 03.04.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady v peňažných ústavoch úspory 2016 16.900 EUR
motorové vozidlo leasing 2016 12.156 EUR 14.000 EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 31.01.2014
leasing OMV 20.12.2016
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt, nebytový priestor (kobka), garážové státie kúpna zmluva/hypoúver 03.04.2014
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva/hypoúver 03.04.2014
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva/hypoúver 03.04.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady v peňažných ústavoch úspory 2016 27.000 EUR
motorové vozidlo leasing 2016 12.156 EUR 14.000 EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 31.01.2014
leasing OMV 20.12.2016
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt, nebytový priestor (kobka), garážové státie kúpna zmluva/hypoúver 03.04.2014
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva/hypoúver 03.04.2014
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva/hypoúver 03.04.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
vklady v peňažných ústavoch úspory 2016 50.000 EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 31.01.2014
leasing OMV 20.12.2016
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.