JUDr. Miroslav Ľalík

The prosecutor is appointed to Úrad špeciálnej prokuratúry.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
garáž darovacia zmluva 1997 3300
byt kúpna zmluva 2008-03-01 76350
byt kúpna zmluva 2018-01-01 133000
nebytový priestor kúpna zmluva 2018-01-01 10000
nebytový priestor kúpna zmluva 2018-11-01 9990
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné auto kúpna zmluva 2019-04-01 17500 18500
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažnom ústave úspory 2020-12-31 17.000 17.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2017-11-29
úver 2019-03-26
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
garáž darovacia zmluva 1997 3300
byt kúpna zmluva 2008-03-01 76350
byt kúpna zmluva 2018-01-01 133000
nebytový priestor kúpna zmluva 2018-01-01 10000
nebytový priestor kúpna zmluva 2018-11-01 9990
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné auto kúpna zmluva 2019-04-01 17500 18500
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2017-11-29
úver 2019-03-26
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
garáž darovacia zmluva 1997
byt kúpna zmluva 2008-03-01
byt kúpna zmluva 2018-01-01
nebytový priestor kúpna zmluva 2018-01-01
nebytový priestor kúpna zmluva 2018-11-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné auto kúpna zmluva 2012-02-01 16.500 EUR cca. 17.000 EUR
peňažné prostriedky úspory 2018-12-31 16.000 16.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2017-11-29
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.