Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
garáž darovacia zmluva 1997 3300
byt kúpna zmluva 2008-03-01 76350
byt kúpna zmluva 2018-01-01 133000
nebytový priestor kúpna zmluva 2018-01-01 10000
nebytový priestor kúpna zmluva 2018-11-01 9990
nebytový priestor kúpna zmluva 2021-09-01 9000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné auto kúpna zmluva 2019-04-01 17500 18500
cenné papiere kúpa - investovanie 2021-03-01 16000 16000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažnom ústave úspory 2023-12-31 11.000 11.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2017-11-29
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
garáž darovacia zmluva 1997 3300
byt kúpna zmluva 2008-03-01 76350
byt kúpna zmluva 2018-01-01 133000
nebytový priestor kúpna zmluva 2018-01-01 10000
nebytový priestor kúpna zmluva 2018-11-01 9990
nebytový priestor kúpna zmluva 2021-09-01 9000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné auto kúpna zmluva 2019-04-01 17500 18500
cenné papiere kúpa - investovanie 2021-03-01 9600 9600
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažnom ústave úspory 2022-12-31 21.000 21.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2017-11-29
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
garáž darovacia zmluva 1997 3300
byt kúpna zmluva 2008-03-01 76350
byt kúpna zmluva 2018-01-01 133000
nebytový priestor kúpna zmluva 2018-01-01 10000
nebytový priestor kúpna zmluva 2018-11-01 9990
nebytový priestor kúpna zmluva 2021-09-01 9000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné auto kúpna zmluva 2019-04-01 17500 18500
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažnom ústave úspory 2021-12-31 16.000 16.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2017-11-29
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
garáž darovacia zmluva 1997 3300
byt kúpna zmluva 2008-03-01 76350
byt kúpna zmluva 2018-01-01 133000
nebytový priestor kúpna zmluva 2018-01-01 10000
nebytový priestor kúpna zmluva 2018-11-01 9990
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné auto kúpna zmluva 2019-04-01 17500 18500
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažnom ústave úspory 2020-12-31 17.000 17.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2017-11-29
úver 2019-03-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
garáž darovacia zmluva 1997 3300
byt kúpna zmluva 2008-03-01 76350
byt kúpna zmluva 2018-01-01 133000
nebytový priestor kúpna zmluva 2018-01-01 10000
nebytový priestor kúpna zmluva 2018-11-01 9990
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné auto kúpna zmluva 2019-04-01 17500 18500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2017-11-29
úver 2019-03-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
garáž darovacia zmluva 1997
byt kúpna zmluva 2008-03-01
byt kúpna zmluva 2018-01-01
nebytový priestor kúpna zmluva 2018-01-01
nebytový priestor kúpna zmluva 2018-11-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné auto kúpna zmluva 2012-02-01 16.500 EUR cca. 17.000 EUR
peňažné prostriedky úspory 2018-12-31 16.000 16.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2017-11-29
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
garáž darovacia zmluva 1997
byt kúpna zmluva 2008-03-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné auto kúpna zmluva 2012-02-01 16.500 EUR cca. 17.000 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pohľadávka pôžička 2017-12-01 23000 23000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2017-11-29
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
garáž darovacia zmluva 1997
byt kúpna zmluva 2008-03-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v banke úspory 2016-12-31 22.000 EUR
auto kúpna zmluva 2012-02-01 16.500 EUR cca. 17.000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vklady v banke 2016-12-31 22.000 EUR
auto 2012-02-01 cca. 17.000 EUR
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
garáž darovacia zmluva 1997
byt kúpna zmluva 2008-03-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v banke úspory 2015-12-31
auto kúpna zmluva 2012-02-01
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v banke 2015-12-31
auto 2012-02-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
garáž darovacia zmluva 1997
byt kúpna zmluva 2008-03-01
byt kúpna zmluva 2012-02-01
garáž kúpna zmluva 2012-02-01
zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy kúpna zmluva 2012-02-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v banke úspory 2014-12-31
auto kúpna zmluva 2012-02-01
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v banke 2014-12-31
auto 2012-02-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
garáž darovacia zmluva 1997
byt kúpna zmluva 2008-03-01
byt kúpna zmluva 2012-02-01
garáž kúpna zmluva 2012-02-01
zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy kúpna zmluva 2012-02-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v banke úspory 2013-12-31
auto kúpna zmluva 2012-02-01
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v banke 2013-12-31
auto 2012-02-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
garáž darovacia zmluva 1997
byt kúpna zmluva 2008-03-01
byt kúpna zmluva 2012-02-01
garáž kúpna zmluva 2012-02-01
zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy kúpna zmluva 2012-02-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v banke úspory 2012-12-31
auto kúpna zmluva 2012-02-01
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v banke 2012-12-31
auto 2012-02-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
garáž darovacia zmluva 1997
byt kúpna zmluva 2008-03-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v banke úspory 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (21)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/38/07/2015 (rtf, 43 KB) 2015-07-10 2 Pv 509/13/2204 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/3172/12/2022 2023-01-11 VII/2 Gv 84/20/1000 § 423 – Hanobenie národa, rasy a presvedčenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/89/07/2012 (rtf, 208 KB) 2012-06-25 2 Pv 181/11/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/68/05/2012 (rtf, 209 KB) 2012-05-14 3 Pv 699/11/4403 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/790/03/2022 2022-03-23 VII/3 Gv 103/21/1000 § 423 – Hanobenie národa, rasy a presvedčenia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1291/05/2021 2021-05-28 VII/2 Gv 114/20/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/223/01/2021 2021-02-01 VII/2 Gv 144/20/1000 § 423 – Hanobenie národa, rasy a presvedčenia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1205/06/2020 2020-07-14 VII/2 Gv 233/18/1000 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1046/06/2020 2020-06-12 VII/2 Gv 74/16/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1511/12/2019 2020-01-04 VII/2 Gv 177/18/1000 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1451/12/2019 2019-12-24 VII/2 Gv 153/19/1000 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/191/01/2024 2024-01-30 VII/3 Gv 6/24/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/191/01/2024 (pdf, 123 KB) 2024-01-30 VII/3 Gv 6/24/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/3172/12/2022 (pdf, 103 KB) 2023-01-11 VII/2 Gv 84/20/1000 § 423 – Hanobenie národa, rasy a presvedčenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/790/03/2022 (pdf, 104 KB) 2022-03-23 VII/3 Gv 103/21/1000 § 423 – Hanobenie národa, rasy a presvedčenia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1291/05/2021 (pdf, 92 KB) 2021-05-28 VII/2 Gv 114/20/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/223/01/2021 (pdf, 128 KB) 2021-02-01 VII/2 Gv 144/20/1000 § 423 – Hanobenie národa, rasy a presvedčenia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1205/06/2020 (pdf, 95 KB) 2020-07-14 VII/2 Gv 233/18/1000 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1046/06/2020 (pdf, 171 KB) 2020-06-12 VII/2 Gv 74/16/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1511/12/2019 (pdf, 101 KB) 2020-01-04 VII/2 Gv 177/18/1000 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1451/12/2019 (pdf, 98 KB) 2019-12-24 VII/2 Gv 153/19/1000 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.