JUDr. Miroslav Ľalík

Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
garáž darovacia zmluva 1997 3300
byt kúpna zmluva 01.03.2008 76350
byt kúpna zmluva 01.01.2018 133000
nebytový priestor kúpna zmluva 01.01.2018 10000
nebytový priestor kúpna zmluva 01.11.2018 9990
nebytový priestor kúpna zmluva 01.09.2021 9000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné auto kúpna zmluva 01.04.2019 17500 18500
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady v peňažnom ústave úspory 31.12.2021 16.000 16.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 29.11.2017
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
garáž darovacia zmluva 1997 3300
byt kúpna zmluva 01.03.2008 76350
byt kúpna zmluva 01.01.2018 133000
nebytový priestor kúpna zmluva 01.01.2018 10000
nebytový priestor kúpna zmluva 01.11.2018 9990
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné auto kúpna zmluva 01.04.2019 17500 18500
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady v peňažnom ústave úspory 31.12.2020 17.000 17.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 29.11.2017
úver 26.03.2019
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
garáž darovacia zmluva 1997 3300
byt kúpna zmluva 01.03.2008 76350
byt kúpna zmluva 01.01.2018 133000
nebytový priestor kúpna zmluva 01.01.2018 10000
nebytový priestor kúpna zmluva 01.11.2018 9990
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné auto kúpna zmluva 01.04.2019 17500 18500
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 29.11.2017
úver 26.03.2019
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
garáž darovacia zmluva 1997
byt kúpna zmluva 01.03.2008
byt kúpna zmluva 01.01.2018
nebytový priestor kúpna zmluva 01.01.2018
nebytový priestor kúpna zmluva 01.11.2018
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné auto kúpna zmluva 01.02.2012 16.500 EUR cca. 17.000 EUR
peňažné prostriedky úspory 31.12.2018 16.000 16.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 29.11.2017
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (11)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/3172/12/2022 11.01.2023 VII/2 Gv 84/20/1000 § 423 – Hanobenie národa, rasy a presvedčenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/790/03/2022 23.03.2022 VII/3 Gv 103/21/1000 § 423 – Hanobenie národa, rasy a presvedčenia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1291/05/2021 28.05.2021 VII/2 Gv 114/20/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/223/01/2021 01.02.2021 VII/2 Gv 144/20/1000 § 423 – Hanobenie národa, rasy a presvedčenia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1205/06/2020 14.07.2020 VII/2 Gv 233/18/1000 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1046/06/2020 12.06.2020 VII/2 Gv 74/16/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1511/12/2019 04.01.2020 VII/2 Gv 177/18/1000 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1451/12/2019 24.12.2019 VII/2 Gv 153/19/1000 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/38/07/2015 10.07.2015 2 Pv 509/13/2204 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/89/07/2012 25.06.2012 2 Pv 181/11/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/68/05/2012 14.05.2012 3 Pv 699/11/4403 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.