JUDr. Miroslav Ľalík

Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
garáž darovacia zmluva 1997 3300
byt kúpna zmluva 01.03.2008 76350
byt kúpna zmluva 01.01.2018 133000
nebytový priestor kúpna zmluva 01.01.2018 10000
nebytový priestor kúpna zmluva 01.11.2018 9990
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné auto kúpna zmluva 01.04.2019 17500 18500
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady v peňažnom ústave úspory 31.12.2020 17.000 17.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 29.11.2017
úver 26.03.2019
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
garáž darovacia zmluva 1997 3300
byt kúpna zmluva 01.03.2008 76350
byt kúpna zmluva 01.01.2018 133000
nebytový priestor kúpna zmluva 01.01.2018 10000
nebytový priestor kúpna zmluva 01.11.2018 9990
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné auto kúpna zmluva 01.04.2019 17500 18500
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 29.11.2017
úver 26.03.2019
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
garáž darovacia zmluva 1997
byt kúpna zmluva 01.03.2008
byt kúpna zmluva 01.01.2018
nebytový priestor kúpna zmluva 01.01.2018
nebytový priestor kúpna zmluva 01.11.2018
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné auto kúpna zmluva 01.02.2012 16.500 EUR cca. 17.000 EUR
peňažné prostriedky úspory 31.12.2018 16.000 16.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 29.11.2017
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.