Mgr. Daniel Mikuláš

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
lesný pozemok, umiestnený mimo zastavaného územia obce kúpna zmluva 02.06.2011 100 €
lesný pozemok, umiestnený mimo zastaveného územia obce kúpna zmluva 04.07.2012 4.000 €
orná pôda darovacia zmluva 26.10.2017 102,39 €
orná pôda darovacia zmluva 26.10.2017 65,67 €
zastavané plochy a nádvoria - rozostavaná stavba rodinného domu darovacia zmluva 26.10.2017 60.000 €
rodinný dom - pred kolaudáciou dostavba - hypotéka + dar od rodičov 31.12.2020 150.000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo, Volkswagen Sharan, kúpna zmluva 22.02.2017 17.500.-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Vybavenie domácnosti a veci slúžiace na voľnočasové aktivity (športové a poľovnícke potreby) priebežne od 2012 cca 20.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 15.01.2018
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
lesný pozemok, umiestnený mimo zastavaného územia obce kúpna zmluva 02.06.2011 100 €
lesný pozemok, umiestnený mimo zastaveného územia obce kúpna zmluva 04.07.2012 4.000 €
orná pôda darovacia zmluva 26.10.2017 102,39 €
orná pôda darovacia zmluva 26.10.2017 65,67 €
zastavané plochy a nádvoria - rozostavaná stavba rodinného domu darovacia zmluva 26.10.2017 60.000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo, Volkswagen Sharan, kúpna zmluva 22.02.2017 17.500.-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Vybavenie domácnosti a veci slúžiace na voľnočasové aktivity (športové a poľovnícke potreby) priebežne od 2012 cca 20.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 15.01.2018
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
lesný pozemok, umiestnený mimo zastavaného územia obce kúpna zmluva 02.06.2011
lesný pozemok, umiestnený mimo zastaveného územia obce kúpna zmluva 04.07.2012
orná pôda darovacia zmluva 26.10.2017
orná pôda darovacia zmluva 26.10.2017
zastavané plochy a nádvoria - rozostavaná stavba rodinného domu darovacia zmluva 26.10.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo, Volkswagen Sharan, kúpna zmluva 22.02.2017 17.500.-€
zostatok na bankových účtoch čerpanie hypotekárneho úveru 01.12.2018 67.146,88 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Vybavenie domácnosti a veci slúžiace na voľnočasové aktivity (športové a poľovnícke potreby) priebežne od 2012 cca 20.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 15.01.2018
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
  • Zaľúbenci darujú krv · SME
    Zaľúbenci i jednotlivci prichádzajú na transfúzku a darujú krv. Pridajte sa i vy.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.