JUDr. Branislav Reday

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a Okresná prokuratúra Košice II.

Prokurátora evidujeme v pozícii vedúci oddelenia dozoru v trestnom konaní vo veciach organizovaného zločinu a príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.

Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
2 izbový byt úspory z platu 23.07.1997 13.955,- Sk (463,22,- €)
4 izbový byt hypotekárny úver, úspory z oboch platov, dary od rodín 17.06.2009 170.949,- €
garáž s pozemkom úspory z platu 16.06.2009 4.979,- €
garáž s pozemkom dar od starých rodičov 20.11.2006 3.000,- € (odhad)
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Honda CR-V 2,0 AT Elegance úspory z platu 07.09.2010 26.138,- € 26.138,- €
peniaze na účtoch úspory z platu 31.12.2023 55.000,- € (odhad) 55.000, -€
Kia X-ceed 1.4 úspory z platu 05.06.2020 22.010,- € 22.010,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
investície do ETF úspory z platov, zrušenie VK detí, výplata stavebného sporenia manželky, zrušenie investičného poistenia moje a manželky 01.03.2023 193.500,- € 193.500,- €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
2 izbový byt úspory z platu 23.07.1997 13.955,- Sk (463,22,- €)
4 izbový byt hypotekárny úver, úspory z oboch platov, dary od rodín 17.06.2009 170.949,- €
garáž s pozemkom úspory z platu 16.06.2009 4.979,- €
garáž s pozemkom dar od starých rodičov 20.11.2006 3.000,- € (odhad)
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Honda CR-V 2,0 AT Elegance úspory z platu 07.09.2010 26.138,- € 26.138,- €
peniaze úspory z platu a stavebné sporenie 31.12.2022 120.000,- € (odhad)
Kia X-ceed 1.4 úspory z platu 05.06.2020 22.010,- € 22.010,- €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
2 izbový byt úspory z platu 23.07.1997 13.955,- Sk (463,22,- €)
4 izbový byt hypotekárny úver, úspory z oboch platov, dary od rodín 17.06.2009 170.949,- €
garáž s pozemkom úspory z platu 16.06.2009 4.979,- €
garáž s pozemkom dar od starých rodičov 20.11.2006 3.000,- € (odhad)
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Honda CR-V 2,0 AT Elegance úspory z platu 07.09.2010 26.138,- € 26.138,- €
peniaze úspory z platu a stavebné sporenie 31.12.2021 100.000,- € (odhad)
Kia X-ceed 1.4 úspory z platu 05.06.2020 22.010,- € 22.010,- €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
2 izbový byt úspory z platu 23.07.1997 13.955,- Sk (463,22,- €)
4 izbový byt hypotekárny úver, úspory z oboch platov, dary od rodín 17.06.2009 170.949,- €
garáž s pozemkom úspory z platu 16.06.2009 4.979,- €
garáž s pozemkom dar od starých rodičov 20.11.2006 3.000,- € (odhad)
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Honda CR-V 2,0 AT Elegance úspory z platu 07.09.2010 26.138,- € 26.138,- €
peniaze úspory z platu a stavebné sporenie 31.12.2020 110.000,- € (odhad)
Kia X-ceed 1.4 úspory z platu 05.06.2020 22.010,- € 22.010,- €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
2 izbový byt úspory z platu 23.07.1997 13.955,- Sk (463,22,- €)
4 izbový byt hypotekárny úver, úspory z oboch platov, dary od rodín 17.06.2009 170.949,- €
garáž s pozemkom úspory z platu 16.06.2009 4.979,- €
garáž s pozemkom dar od starých rodičov 20.11.2006 3.000,- € (odhad)
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Honda CR-V 2,0 AT Elegance úspory z platu 07.09.2010 26.138,- € 26.138,- €
peniaze úspory z platu a stavebné sporenie 31.12.2018 95.000,- € (odhad)
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
2 izbový byt úspory z platu 23.07.1997
4 izbový byt hypotekárny úver, úspory z oboch platov, dary od rodín 17.06.2009
garáž s pozemkom úspory z platu 16.06.2009
garáž s pozemkom dar od starých rodičov 20.11.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Honda CR-V 2,0 AT Elegance úspory z platu 07.09.2010 26.138 26.138
peniaze úspory z platu a stavebné sporenie 31.12.2018 odhad 75.000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
garáž s pozemkom dar od starých rodičov 20.11.2006
garáž s pozemkom úspory z platu 16.06.2009
2 izbový byt úspory z platu 23.07.1997
4 izbový byt hypotekárny úver, úspory z oboch platov, dary od rodín 17.06.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Honda CR-V 2,0 AT Elegance úspory z platu 07.09.2010 26.138 26.138
peniaze úspory z platu a stavebné sporenie 31.12.2017 odhad 35000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
2 izbový byt úspory z platu 23.07.1997
4 izbový byt hypotekárny úver, úspory z oboch platov, dary od rodín 17.06.2009
garáž s pozemkom úspory z platu 16.06.2009
garáž s pozemkom dar od starých rodičov 20.11.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Honda CR-V 2,0 AT Elegance úspory z platu 07.09.2010 26.138 26.138
peniaze úspory z platu a stavebné sporenie 31.12.2016 odhad 35000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
2 izbový byt úspory z platu 23.07.1997
4 izbový byt hypotekárny úver, úspory z oboch platov, dary od rodín 17.06.2009
garáž s pozemkom úspory z platu 16.06.2009
garáž s pozemkom dar od starých rodičov 20.11.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Honda CR-V 2,0 AT Elegance úspory z platu 07.09.2010
peniaze úspory z platu a stavebné sporenie 31.12.2012
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
2 izbový byt úspory z platu 23.07.1997
4 izbový byt hypotekárny úver, úspory z oboch platov, dary od rodín 17.06.2009
garáž s pozemkom úspory z platu 16.06.2009
garáž s pozemkom dar od starých rodičov 20.11.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Honda CR-V 2,0 AT Elegance úspory z platu 07.09.2010
peniaze úspory z platu a stavebné sporenie 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
2 izbový byt úspory z platu 23.07.1997
4 izbový byt hypotekárny úver, úspory z oboch platov, dary od rodín 17.06.2009
garáž s pozemkom úspory z platu 16.06.2009
garáž s pozemkom dar od starých rodičov 20.11.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Honda CR-V 2,0 AT Elegance úspory z platu 07.09.2010
peniaze úspory z platu a stavebné sporenie 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
2 izbový byt úspory z platu 23.07.1997
4 izbový byt hypotekárny úver, úspory z oboch platov, dary od rodín 17.06.2009
garáž s pozemkom úspory z platu 16.06.2009
garáž s pozemkom dar od starých rodičov 20.11.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Honda CR-V 2,0 AT Elegance úspory z platu 07.09.2010
peniaze úspory z platu a stavebné sporenie 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
2 izbový byt úspory z platu 23.07.1997
4 izbový byt hypotekárny úver, úspory z oboch platov, dary od rodín 17.06.2009
garáž s pozemkom úspory z platu 16.06.2009
garáž s pozemkom dar od starých rodičov 20.11.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Honda CR-V 2,0 AT Elegance úspory z platu 07.09.2010
peniaze úspory z platu a stavebné sporenie 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (58)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/12/11/2016 21.02.2017 1 Kv 48/16/8800 § 252 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/14/10/2015 07.11.2015 1 Kv 19/13/8800 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/2231/10/2023 09.11.2023 2 Kv 18/20/8800 § 251 – Neoprávnené podnikanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/13/08/2015 (rtf, 49 KB) 25.08.2015 1 Kv 50/15/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/12/07/2015 (rtf, 53 KB) 21.07.2015 1 Kv 40/15/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/10/07/2015 (rtf, 56 KB) 30.01.2016 1 Kv 50/15/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/11/07/2015 (rtf, 68 KB) 29.09.2015 1 Kv 50/15/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/9/06/2015 (rtf, 45 KB) 23.06.2015 1 Kv 50/15/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/8/06/2015 (rtf, 75 KB) 03.05.2016 1 Kv 26/07/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/1574/07/2023 29.07.2023 2 Kv 8/23/8800 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/5/04/2015 (rtf, 48 KB) 24.04.2015 1 Kv 40/15/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/4/02/2015 (rtf, 79 KB) 06.02.2015 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/2/02/2015 (rtf, 52 KB) 06.02.2015 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/3/02/2015 (rtf, 51 KB) 06.02.2015 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/1/01/2015 (rtf, 48 KB) 27.01.2015 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/28/12/2014 (rtf, 50 KB) 23.12.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/27/12/2014 (rtf, 47 KB) 09.12.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/25/11/2014 (rtf, 48 KB) 25.11.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/24/11/2014 (rtf, 47 KB) 19.11.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/23/11/2014 (rtf, 49 KB) 19.11.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/21/11/2014 (rtf, 48 KB) 19.11.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/22/11/2014 (rtf, 47 KB) 19.11.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/20/11/2014 (rtf, 47 KB) 25.11.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/17/11/2014 (rtf, 47 KB) 04.11.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/19/12/2014 (rtf, 47 KB) 28.10.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/18/11/2014 (rtf, 47 KB) 11.11.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/16/10/2014 (rtf, 47 KB) 14.10.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/15/11/2014 (rtf, 49 KB) 21.10.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/14/10/2014 (rtf, 47 KB) 17.10.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/13/10/2014 (rtf, 48 KB) 14.10.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/12/10/2014 (rtf, 48 KB) 17.10.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/9/10/2014 (rtf, 47 KB) 30.09.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/10/10/2014 (rtf, 47 KB) 30.09.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/11/10/2014 (rtf, 50 KB) 27.09.2014 1 Kv 3/14/8800 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/808/03/2023 05.04.2023 2 Kv 16/22/8800 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/428/01/2014 (rtf, 44 KB) 10.12.2013 2 Pv 91/12/8803 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/402/06/2014 (rtf, 48 KB) 18.03.2014 1 Pv 242/11/8803 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/354/12/2013 (rtf, 45 KB) 22.11.2013 1 Pv 225/13/8803 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/327/10/2013 (rtf, 44 KB) 22.10.2013 4 Pv 493/12/8803 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/287/09/2013 (rtf, 43 KB) 17.09.2013 3 Pv 795/11/8803 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/274/09/2013 (rtf, 46 KB) 10.09.2013 2 Pv 174/13/8803 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/191/07/2013 (rtf, 45 KB) 01.06.2013 1 Pv 84/12/8803 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/167/05/2013 (rtf, 48 KB) 21.05.2013 4 Pv 693/12/8803 § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/76/05/2013 (rtf, 44 KB) 19.03.2013 3 Pv 679/11/8803 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/11/02/2013 (rtf, 43 KB) 01.02.2013 3 Pv 678/11/8803 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/307/02/2013 (rtf, 48 KB) 11.01.2013 2 Pv 413/08/8803 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/274/10/2012 (rtf, 42 KB) 14.09.2012 2 Pv 138/11/8803 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/93/04/2012 (rtf, 206 KB) 17.04.2012 4 Pv 781/11/8803 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/73/03/2012 (rtf, 205 KB) 30.03.2012 1 Pv 224/12/8803 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/9/03/2012 (rtf, 204 KB) 20.03.2012 2 Pv 91/12/8803 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/8/02/2012 (rtf, 204 KB) 11.02.2012 1 Pv 84/12/8803 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/329/07/2019 25.07.2019 1 Kv 33/18/8800 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/2231/10/2023 (pdf, 131 KB) 09.11.2023 2 Kv 18/20/8800 § 251 – Neoprávnené podnikanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/1574/07/2023 (pdf, 99 KB) 29.07.2023 2 Kv 8/23/8800 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/808/03/2023 (pdf, 104 KB) 05.04.2023 2 Kv 16/22/8800 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/329/07/2019 (pdf, 108 KB) 25.07.2019 1 Kv 33/18/8800 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/12/11/2016 (pdf, 97 KB) 21.02.2017 1 Kv 48/16/8800 § 252 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Krajská prokuratúra Košice KE/8800/14/10/2015 (pdf, 106 KB) 07.11.2015 1 Kv 19/13/8800 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.