JUDr. Radoslava Schwarzová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Banská Bystrica.

Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Banská Bystrica.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
pozemok kúpa 27.05.2008 26949
pozemok kúpa 27.05.2008 13143
rodinny dom výstavba 01.04.2012 160000
pozemok kúpa 30.12.2017 43719
pozemok kúpa 30.12.2017 6513
pozemok kúpa 30.12.2017 234
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo Hyundai Tucson 1,8 r.v.2016 kúpa 05.01.2021 10000€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 10.10.2009
úver 01.10.2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
pozemok kúpa 27.05.2008 26949
pozemok kúpa 27.05.2008 13143
rodinny dom výstavba 01.04.2012 160000
pozemok kúpa 30.12.2017 43719
pozemok kúpa 30.12.2017 6513
pozemok kúpa 30.12.2017 234
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo Škoda Octavia combi 2,0 kúpa 19.11.2016 14100€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 10.10.2009
úver 01.10.2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
pozemok kúpa 27.05.2008 26949
pozemok kúpa 27.05.2008 13143
rodinny dom výstavba 01.04.2012 160000
pozemok kúpa 30.12.2017 43719
pozemok kúpa 30.12.2017 6513
pozemok kúpa 30.12.2017 234
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo Škoda Octavia combi 2,0 kúpa 19.11.2016 14100€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 10.10.2009
úver 01.10.2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok kúpa 27.05.2008
pozemok kúpa 27.05.2008
rodinny dom výstavba 01.04.2012
pozemok kúpa 30.12.2017
pozemok kúpa 30.12.2017
pozemok kúpa 30.12.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo Škoda Octavia combi 2,0 kúpa 19.11.2016 14100€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 10.10.2009
úver 01.10.2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok kúpa 27.05.2008
pozemok kúpa 27.05.2008
rodinny dom výstavba 01.04.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo Škoda Octavia combi 2,0 kúpa 19.11.2016 14100€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 10.10.2009
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok kúpa 27.05.2008
pozemok kúpa 27.05.2008
rodinny dom výstavba 01.04.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo Škoda Octavia combi 2,0 kúpa 19.11.2016 14100€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 10.10.2009
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.