JUDr. Jana Vajzerová

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a Okresná prokuratúra Námestovo.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt č. 40, dvojizbový kúpna zmluva V1444/10 29.09.2010 31 000 eur
pozemok kúpna zmluva V 1700/16 23.08.2016 12 194 eur
pozemok kúpna zmluva V1700/16, GP 23.08.2016 6 552 eur
pozemok kúpna zmluva V 1700/16, GP 23.08.2016 2 626 eur
pozemok kúpna zmluva V 1700/16, GP 23.08.2016 2 470 eur
pozemok kúpna zmluva V 1700/16, GP 23.08.2016 338 eur
rodinný dom výstavba 20.11.2017 125.000,-eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo MERCEDES-BENZ GLA200d 4MATIC kúpna zmluva 10.05.2021 16000 eur
peniaze úspory z platu 31.12.2023 6500 eur 6500
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt č. 40, dvojizbový kúpna zmluva V1444/10 29.09.2010 31 000 eur
pozemok kúpna zmluva V 1700/16 23.08.2016 12 194 eur
pozemok kúpna zmluva V1700/16, GP 23.08.2016 6 552 eur
pozemok kúpna zmluva V 1700/16, GP 23.08.2016 2 626 eur
pozemok kúpna zmluva V 1700/16, GP 23.08.2016 2 470 eur
pozemok kúpna zmluva V 1700/16, GP 23.08.2016 338 eur
rodinný dom výstavba 20.11.2017 125.000,-eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo MERCEDES-BENZ GLA200d 4MATIC kúpna zmluva 10.05.2021 16000 eur
peniaze úspory z platu 31.12.2022 6287 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 15.01.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt č. 40, dvojizbový kúpna zmluva V1444/10 29.09.2010 31 000 eur
pozemok kúpna zmluva V 1700/16 23.08.2016 12 194 eur
pozemok kúpna zmluva V1700/16, GP 23.08.2016 6 552 eur
pozemok kúpna zmluva V 1700/16, GP 23.08.2016 2 626 eur
pozemok kúpna zmluva V 1700/16, GP 23.08.2016 2 470 eur
pozemok kúpna zmluva V 1700/16, GP 23.08.2016 338 eur
rodinný dom výstavba 20.11.2017 125.000,-eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo MERCEDES-BENZ GLA200d 4MATIC kúpna zmluva 10.05.2021 16000 eur
peniaze úspory z platu 31.12.2021 4850 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 15.01.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt č. 40, dvojizbový kúpna zmluva V1444/10 29.09.2010 31 000 eur
pozemok kúpna zmluva V 1700/16 23.08.2016 12 194 eur
pozemok kúpna zmluva V1700/16, GP 23.08.2016 6 552 eur
pozemok kúpna zmluva V 1700/16, GP 23.08.2016 2 626 eur
pozemok kúpna zmluva V 1700/16, GP 23.08.2016 2 470 eur
pozemok kúpna zmluva V 1700/16, GP 23.08.2016 338 eur
rozostavaný rodinný dom výstavba 20.11.2017 125.000,-eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo BMW X1 20d xDrive kúpna zmluva 29.09.2014 21900 eur
peniaze úspory z platu 31.12.2020 6900 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 15.01.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt č. 40, dvojizbový kúpna zmluva V1444/10 29.09.2010 31 000 eur
pozemok kúpna zmluva V 1700/16 23.08.2016 12 194 eur
pozemok kúpna zmluva V1700/16, GP 23.08.2016 6 552 eur
pozemok kúpna zmluva V 1700/16, GP 23.08.2016 2 626 eur
pozemok kúpna zmluva V 1700/16, GP 23.08.2016 2 470 eur
pozemok kúpna zmluva V 1700/16, GP 23.08.2016 338 eur
rozostavaný rodinný dom výstavba 20.11.2017 105.000,-eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo BMW X1 20d xDrive kúpna zmluva 29.09.2014 21900 eur
peniaze úspory z platu 31.12.2019 800 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 15.01.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt č. 40, dvojizbový kúpna zmluva V1444/10 29.09.2010
pozemok kúpna zmluva V 1700/16 23.08.2016
rodinný dom darovacia zmluva č. V 1995/16 21.10.2016
pozemok kúpna zmluva V1700/16, GP 23.08.2016
pozemok kúpna zmluva V 1700/16, GP 23.08.2016
pozemok kúpna zmluva V 1700/16, GP 23.08.2016
pozemok kúpna zmluva V 1700/16, GP 23.08.2016
rozostavaný rodinný dom výstavba 20.11.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo BMW X1 20d xDrive kúpna zmluva 29.09.2014 21900 eur
peniaze úspory z platu 31.12.2018 11800 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 25.09.2014
hypotekárny úver 15.01.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt č. 40, dvojizbový kúpna zmluva V1444/10 29.09.2010
pozemok kúpna zmluva V 1700/16 23.08.2016
rodinný dom darovacia zmluva č. V 1995/16 21.10.2016
pozemok kúpna zmluva V1700/16, GP 23.08.2016
pozemok kúpna zmluva V 1700/16, GP 23.08.2016
pozemok kúpna zmluva V 1700/16, GP 23.08.2016
pozemok kúpna zmluva V 1700/16, GP 23.08.2016
rozostavaný rodinný dom výstavba 20.11.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo BMW X1 20d xDrive kúpna zmluva 29.09.2014 21900 eur
peniaze úspory z platu 31.12.2017 7000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 25.09.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt č. 40, dvojizbový kúpna zmluva V1444/10 29.09.2010
pozemok kúpna zmluva V 1700/16 23.08.2016
rodinný dom darovacia zmluva č. V 1995/16 21.10.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo BMW X1 20d xDrive kúpna zmluva 29.09.2014 21900 eur
peniaze úspory z platu 31.12.2016 15000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 25.09.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt č. 40, dvojizbový kúpna zmluva V1444/10 29.09.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo BMW X1 20d xDrive kúpna zmluva 29.09.2014
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze na účtoch 31.12.2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 25.09.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt č. 40, dvojizbový kúpna zmluva V1444/10 29.09.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo BMW X1 20d xDrive kúpna zmluva 29.09.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt č. 40, dvojizbový kúpna zmluva V1444/10 29.09.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo BMW X3 3,0 D kúpna zmluva 28.05.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt č. 40, dvojizbový kúpna zmluva V1444/10 29.09.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo BMW X3 3,0 D kúpna zmluva 28.05.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Námestovo
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt č. 40, dvojizbový kúpna zmluva V1444/10 29.09.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (18)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/20/07/2015 (rtf, 52 KB) 30.06.2015 Pv 186/14/5503 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/18/04/2015 (rtf, 48 KB) 28.04.2015 Pv 359/14/5503 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/17/05/2015 (rtf, 57 KB) 15.05.2015 Pv 142/14/5503 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/15/03/2015 (rtf, 50 KB) 24.03.2015 Pv 169/14/5503 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/52/04/2013 (rtf, 49 KB) 30.04.2013 Pv 586/12/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/50/04/2013 (rtf, 45 KB) 19.04.2013 Pv 548/11/5507 § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/6/02/2013 (rtf, 48 KB) 06.02.2013 Pv 202/12/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/99/11/2012 (rtf, 50 KB) 09.11.2012 Pv 464/12/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/91/10/2012 (rtf, 49 KB) 13.10.2012 Pv 426/12/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/89/11/2012 (rtf, 50 KB) 03.11.2012 Pv 398/12/5507 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/87/11/2012 (rtf, 50 KB) 03.11.2012 Pv 398/12/5507 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/66/09/2012 (rtf, 49 KB) 21.08.2012 Pv 278/12/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/45/07/2012 (rtf, 210 KB) 03.07.2012 Pv 687/11/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/20/03/2012 (rtf, 210 KB) 16.03.2012 Pv 548/11/5507 § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/13/03/2012 (rtf, 220 KB) 16.03.2012 Pv 349/11/5507 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/8/02/2012 (rtf, 210 KB) 10.02.2012 Pv 207/11/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/3/03/2012 (rtf, 210 KB) 27.03.2012 Pv 690/11/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Námestovo ZA/5507/2/02/2012 (rtf, 211 KB) 10.02.2012 Pv 328/11/5507 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.