JUDr. Pavol Zeleňák

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Orná pôda kúpa-zmluva V-1026/99 1999 m2-1200Sk (celkom 691 200Sk)
Zastavané plochy-dom výstavba r.2000 2005-kolaudácia odhadom 2.4 mil.Sk
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Suzuki SX4 predaj 04.04.2020 4 600€ 4 600 €
Suzuki Ignis kúpa 07.04.2020 14 100 € 14 100 €
Škoda Superb3 predaj 03.06.2020 20 000 € 20 000 €
Audi Q3-sportback kúpa 23.06.2021 50 000 € 50 000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Hotovosť na účte sporanie z platu 31.12.2021 96 250 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Zariadenie domu 2005-2020 20.000 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekérny úver 15.04.2002
Operatívny leasing ročný(Audi Q3) 17.07.2020
Hypotekárnzy úver 31.12.2021
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Orná pôda kúpa-zmluva V-1026/99 1999 m2-1200Sk (celkom 691 200Sk)
Zastavané plochy-dom výstavba r.2000 2005-kolaudácia odhadom 2.4 mil.Sk
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Suzuki SX4 predaj 04.04.2020 4 600€ 4 600 €
Suzuki Ignis kúpa 07.04.2020 14 100 € 14 100 €
Škoda Superb3 predaj 03.06.2020 20 000 € 20 000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hotovosť na účte sporanie z platu 31.12.2020
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Zariadenie domu 2005-2020 20.000 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekérny úver 15.04.2002
Operatívny leasing ročný(Audi Q3) 17.07.2020
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Orná pôda kúpa-zmluva V-1026/99 1999 m2-1200Sk (celkom 691 200Sk)
Zastavané plochy-dom výstavba r.2000 2005-kolaudácia odhadom 2.4 mil.Sk
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Suzuki SX4 kúpa 2010 11.000€ 8.000€
Finančná hotovosť na účte sporenie z platu 31.12.2019 8.165 €
Výmena os.mot.vozidla kúpa 21.03.2017 16.500 € 16.500 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Zariadenie domu 2005-2019 20.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekérny úver 15.04.2002
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda kúpa 1999
Zastavané plochy-dom kúpa 2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Suzuki SX4 kúpa 2010 11.000€ 8.000€
Finančná hotovosť na účte sporenie 31.12.2018 3.390 €
Výmena os.mot.vozidla kúpa 21.03.2017 16.500 € 16.500 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekérny úver 15.04.2002
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda kúpa 1999
Zastavané plochy-dom kúpa 2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Suzuki SX4 kúpa 2010 11.000€ 8.000€
Finančná hotovosť na účte sporenie 31.12.2017 10.100 €
Výmena os.mot.vozidla kúpa 21.03.2017 16.500 € 16.500 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekérny úver 15.04.2002
Hypotekárny úver 13.10.2005
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.