JUDr. Mgr. Svetlana Močková

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Galanta.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpna zmluva 10.09.2014
pozemok okolo rodinného domu kúpna zmluva 10.09.2014
byt kúpna zmluva 29.06.2018
pozemok pod bytovým domom kúpna zmluva 29.06.2018
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver na dom s pozemkom Hviesdoslavov 01.08.2014
hypoúver na byt 29.06.2018
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.