Prokurátori

 1. JUDr. Viera Lichá Valicová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní.
 2. JUDr. Radoslav Mandalík

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 3 majetkové priznania a 2 zmienky v novinách.
 3. JUDr. Lenka Medveďová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Banská Bystrica.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní.
 4. Mgr. Jakub Mikuda

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 1 majetkové priznanie..
 5. JUDr. Peter Néč

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 6. JUDr. Peter Odaloš

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 7. Mgr. Dalibor Považan

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 3 majetkové priznania.
 8. JUDr. Rastislav Remeta, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 8 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 9. JUDr. Elena Remetová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 10. JUDr. Ľubomír Saksa

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 8 majetkových priznaní.
 11. JUDr. Radoslava Schwarzová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Banská Bystrica.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní.
 12. JUDr. Juraj Slezák

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 6 zmienok v novinách.
 13. JUDr. Zuzana Šupínová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 4 majetkové priznania.
 14. Mgr. Ondrej Tomko

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 3 majetkové priznania a 20 zmienok v novinách.
 15. JUDr. Jana Urbáneková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 3 majetkové priznania.