Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov 1

Krajským prokurátorom je JUDr. Pavol Matija.

Na prokuratúre evidujeme 32 prokurátorov, 12 vedúcich pracovníkov a 52 právoplatných uznesení.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 27,38 odsúdených za rok. Krajský ročný priemer je 39,78.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 128,92 ročne. Krajský ročný priemer je 140,79.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 2,38 ročne. Krajský ročný priemer je 3,21.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 43,93 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 95,2% vecí v danom registri. Krajský ročný priemer je 69,61 (92,67%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16
080 01 Prešov 1
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:30 – 15:30
Utorok: 7:30 – 15:30
Streda: 7:30 – 15:30
Štvrtok: 7:30 – 15:30
Piatok: 7:30 – 15:30

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Pavol Matija krajský prokurátor
JUDr. Drahoslav Dorič, PhD. námestník krajského prokurátora pre trestný úsek
Mgr. Peter Sabo námestník krajského prokurátora pre netrestný úsek
JUDr. Marián Spišák vedúci organizačného a personálneho oddelenia
JUDr. Diana Fabianová poverená výkonom funkcie vedúcej trestného oddelenia
JUDr. Ľuboslava Sisáková vedúca netrestného oddelenia
JUDr. Rudolf Staško vedúci medzinárodného oddelenia
JUDr. Marek Švagerko vedúci oddelenia dozoru v trestnom konaní
Ing. Jana Grejták Kandráčová vedúca oddelenia vnútornej správy
JUDr. Ing. Marek Mikolaj vedúci oddelenia informatiky
PhDr. Anna Cupráková vedúca správy registratúry
PhDr. Lýdia Priesterová bezpečnostný zamestnanec

Zoznam právoplatných rozhodnutí (52)

Filtrované podľa § 275 – Falšovanie a pozmeňovanie kontrolných technických opatrení na označenie tovaru ×

Prokurátor Poradové číslo Právoplatné Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
JUDr. Marek Švagerko PO/7700/4/09/2014 04.08.2014 Kv 18/14/7700 § 275 – Falšovanie a pozmeňovanie kontrolných technických opatrení na označenie tovaru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.