Prokurátori

 1. JUDr. Katarína Marušáková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 2. JUDr. Branislav Murgaš

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 9 majetkových priznaní a 16 zmienok v novinách.
 3. JUDr. Viera Muríňová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 2 majetkové priznania a 2 zmienky v novinách.
 4. JUDr. Michal Oravec

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 3 majetkové priznania a 20 zmienok v novinách.
 5. JUDr. Karol Pánik

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 3 majetkové priznania.
 6. Mgr. Jarmila Pastýriková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 3 majetkové priznania.
 7. JUDr. Matúš Pavlík

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Trenčín.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 4 majetkové priznania a 20 zmienok v novinách.
 8. JUDr. Adam Petrovič, PhD.

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Trnava.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 2 majetkové priznania.
 9. JUDr. Monika Piknová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 16 zmienok v novinách.
 10. Mgr. Ľudmila Porubská

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 11. JUDr. Jaromír Prokeš, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní.
 12. Mgr. Jozef Sedlák

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 7 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 13. Mgr. Marián Sipavý

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 17 zmienok v novinách.
 14. JUDr. Jarmila Slobodová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 5 zmienok v novinách.
 15. Mgr. Ivana Spišiaková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 3 majetkové priznania.