Krajská prokuratúra Banská Bystrica Partizánska cesta 1, 975 62 Banská Bystrica

Krajským prokurátorom je JUDr. Jessy Hassan.

Na prokuratúre evidujeme 38 prokurátorov, 12 vedúcich pracovníkov a 79 právoplatných uznesení.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 49,54 odsúdených za rok. Krajský ročný priemer je 39,78.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 112,79 ročne. Krajský ročný priemer je 140,79.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 2,94 ročne. Krajský ročný priemer je 3,21.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 56,14 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 75,94% vecí v danom registri. Krajský ročný priemer je 69,61 (92,67%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Partizánska cesta 1
975 62 Banská Bystrica
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Čas vymedzený pre prijímanie ústne urobených podaní do zápisnice na Krajskej prokuratúre Banská Bystrica a okresných prokuratúrach v obvode jej pôsobnosti od 9:00 h do 11:00 h a od 13:00 h do 14:30 h.
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:00 – 15:00
Utorok: 7:00 – 15:00
Streda: 7:00 – 15:00
Štvrtok: 7:00 – 15:00
Piatok: 7:00 – 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Jessy Hassan krajský prokurátor
JUDr. Peter Odaloš námestník krajského prokurátora pre trestný úsek
JUDr. Jana Gallová námestníčka krajského prokurátora pre netrestný úsek
JUDr. Katarína Hrušecká vedúca organizačného a personálneho oddelenia
JUDr. Jana Kopernická, PhD. vedúca medzinárodného oddelenia
JUDr. Marek Kostor vedúci oddelenia prvostupňového a boja proti organizovanému zločinu
JUDr. Kamil Baran vedúci trestného oddelenia
JUDr. Elena Remetová vedúca netrestného oddelenia
Ing. Kristína Mlynárčiková vedúca oddelenia vnútornej správy
Ing. Ladislav Szatmári vedúci oddelenia informatiky
Mgr. Elena Lénártová vedúca správy registratúry
Mgr. Lenka Cabanová referát ochrany utajovaných skutočností

Zoznam právoplatných rozhodnutí (79)

Filtrované podľa § 221 – Podvod ×

Prokurátor Poradové číslo Právoplatné Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
JUDr. Rastislav Remeta, PhD. BB/6600/11/12/2014 19.11.2014 Kv 26/14/6600 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Peter Néč BB/6600/40/07/2017 20.10.2017 Kv 24/15/6600 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Kamil Baran BB/6600/31/04/2018 20.04.2018 Kv 11/17/6600 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Marek Kostor BB/6600/64/05/2019 01.06.2019 Kv 77/18/6600 § 221 – Podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Marek Kostor BB/6600/400/04/2020 29.04.2020 Kv 28/18/6600 § 221 – Podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Marek Kostor BB/6600/860/08/2020 01.09.2020 Kv 77/18/6600 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Marek Kostor BB/6600/448/05/2021 01.06.2021 Kv 28/18/6600 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Peter Néč BB/6600/904/10/2021 29.10.2021 1 Kv 42/20/6600 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Marek Kostor BB/6600/1015/09/2022 20.11.2022 1 Kv 5/22/6600 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.