Prokurátori

 1. JUDr. Elena Remetová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 2. JUDr. Emil Poprac

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 4 majetkové priznania a 7 zmienok v novinách.
 3. JUDr. Eva Drgoňová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava V.
  Evidujeme 6 majetkových priznaní a 3 zmienky v novinách.
 4. JUDr. Eva Halásová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 4 zmienky v novinách.
 5. JUDr. Eva Hatalová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava I.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní a 7 zmienok v novinách.
 6. JUDr. Eva Masárová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 2 majetkové priznania a 3 zmienky v novinách.
 7. JUDr. Eva Mazúrová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava II.
  Evidujeme 6 majetkových priznaní a 4 zmienky v novinách.
 8. JUDr. Eva Olajošová Mamojková

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Pezinok.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 9. JUDr. Eva Satinová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 8 majetkových priznaní a 5 zmienok v novinách.
 10. JUDr. František Eliaš

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 3 majetkové priznania a 7 zmienok v novinách.
 11. JUDr. Gabriela Kováčová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava IV.
  Evidujeme 2 majetkové priznania a 18 zmienok v novinách.
 12. JUDr. Hana Otiepková

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 2 majetkové priznania a 1 zmienku v novinách.
 13. JUDr. Hana Štaffenová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava I.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 14. JUDr. Henrieta Tumová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava III.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 15. JUDr. Igor Dorica

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 1 majetkové priznanie. a 15 zmienok v novinách.