Prokurátori

Sídlo prokuratúry
Podľa paragrafov
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov. Filter vyhľadáva prokurátorov, ktorí vydali jedno alebo viac uznesení podľa daného paragrafu.
 1. Mgr. Andrea Banská

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 19 právoplatných uznesení a 6 majetkových priznaní.
 2. JUDr. Kamil Baran

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 15 právoplatných uznesení, 12 majetkových priznaní a 7 zmienok v novinách.
 3. JUDr. Jana Gallová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 6 zmienok v novinách.
 4. Mgr. Zuzana Gengelová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 21 právoplatných uznesení a 5 majetkových priznaní.
 5. JUDr. Jessy Hassan

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 6 právoplatných uznesení, 12 majetkových priznaní a 3 zmienky v novinách.
 6. JUDr. Lenka Hazáková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní.
 7. JUDr. Katarína Hrušecká

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 9 majetkových priznaní.
 8. JUDr. Juraj Kaniansky

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 56 právoplatných uznesení a 5 majetkových priznaní.
 9. JUDr. Daniel Komora

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 53 právoplatných uznesení, 4 majetkové priznania a 1 zmienku v novinách.
 10. JUDr. Jana Kopernická, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 1 právoplatné uznesenie, 12 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 11. JUDr. Marek Kostor

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 23 právoplatných uznesení, 12 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 12. JUDr. Martin Králik

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 61 právoplatných uznesení, 3 majetkové priznania a 20 zmienok v novinách.
 13. Mgr. Roman Krúpa

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 5 zmienok v novinách.
 14. JUDr. Jana Kupcová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 2 zmienky v novinách.
 15. JUDr. Janka Kupcová

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 21 právoplatných uznesení a 12 majetkových priznaní.
1 – 15 z celkovo 34 prokurátorov (85 ms)