Krajská prokuratúra Trenčín Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín

Na prokuratúre evidujeme 24 prokurátorov, 11 vedúcich pracovníkov a 9 právoplatných uznesení.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 37,77 odsúdených za rok. Krajský ročný priemer je 39,78.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 211,43 ročne. Krajský ročný priemer je 140,79.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 4,15 ročne. Krajský ročný priemer je 3,21.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 55,86 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 87,77% vecí v danom registri. Krajský ročný priemer je 69,61 (92,67%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Krajská prokuratúra Trenčín
Legionárska 7158/5
912 50 Trenčín
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:00 – 15:00
Utorok: 7:00 – 15:00
Streda: 7:00 – 15:00
Štvrtok: 7:00 – 15:00
Piatok: 7:00 – 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Monika Piknová krajská prokurátorka
JUDr. Silvia Fabová námestníčka krajskej prokurátorky pre trestný úsek
Mgr. Ivana Spišiaková námestníčka krajskej prokurátorky pre netrestný úsek
Mgr. Ronald Kutiš vedúci oddelenia trestného a boja s organizovaným zločinom
Mgr. Ľudmila Porubská vedúca medzinárodného oddelenia
JUDr. Jaroslav Bartošek vedúci netrestného oddelenia
Mgr. Marián Sipavý vedúci organizačného a personálneho oddelenia
Ing. Anna Kazárová vedúca oddelenia vnútornej správy
Mgr. Silvia Repová bezpečnostný zamestnanec
Mgr. Renáta Kyselicová vedúca správy registratúry
Ing. Vladimír Žákovic vedúci oddelenia informatiky

Zoznam právoplatných rozhodnutí (9)

Filtrované podľa § 275 – Falšovanie a pozmeňovanie kontrolných technických opatrení na označenie tovaru a § 276 – Skrátenie dane a poistného ×

Prokurátor Poradové číslo Právoplatné Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
JUDr. Monika Piknová TN/3300/1/08/2013 29.07.2013 1 Kv 21/12/3300 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.