Krajská prokuratúra Trenčín Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín

Krajským prokurátorom je JUDr. Monika Piknová.

Na prokuratúre evidujeme 24 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 6 právoplatných uznesení.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 37,77 odsúdených za rok. Krajský ročný priemer je 39,78.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 211,43 ročne. Krajský ročný priemer je 140,79.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 4,15 ročne. Krajský ročný priemer je 3,21.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 55,86 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 87,77% vecí v danom registri. Krajský ročný priemer je 69,61 (92,67%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Krajská prokuratúra Trenčín
Legionárska 7158/5
912 50 Trenčín
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:00 – 15:00
Utorok: 7:00 – 15:00
Streda: 7:00 – 15:00
Štvrtok: 7:00 – 15:00
Piatok: 7:00 – 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
Mgr. Ivana Spišiaková námestníčka krajskej prokurátorky - netrestný úsek
JUDr. Silvia Fabová námestníčka krajskej prokurátorky
JUDr. Monika Piknová krajská prokurátorka

Zoznam právoplatných rozhodnutí (6)

Filtrované podľa § 285 – Všeobecné ohrozenie ×

Prokurátor Poradové číslo Právoplatné Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
JUDr. Jaromír Prokeš, PhD. TN/3300/55/06/2018 04.06.2018 1 Kv 42/16/3300 § 285 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.