Krajská prokuratúra Košice Mojmírova 5, 041 62 Košice

At the prosecutor's office we register 44 prosecutors, 11 leading employees, and 102 decrees.

We register 21.38 convited people per year on avarage. Regional yearly average is 39.78.

Average incoming cases for prosecutor is 127.38 yearly. Regional yearly average is 140.79.

Average amount of filed prosecutions is 2.28 yearly. Regional yearly average is 3.21.

Average amount of rest cases from previous period is 43.79 yearly, which is 99.51% of all cases in the registry. Regional yearly average is 69.61 (92.67%).

Aggregation is perfomed only on the data from the ‘V’ register

Address

Krajská prokuratúra Košice
Mojmírova 5
041 62 Košice
Slovak Republic

Registry

Phone Number
Note
Business Hours
Monday: 8:00 – 15:00
Tuesday: 8:00 – 15:00
Wednesday: 8:00 – 15:00
Thursday: 8:00 – 15:00
Friday: 8:00 – 15:00

Leading Employees

List of leading employees we currently register at the attorney general's office

Name Position
JUDr.  Judita Gulbišová krajská prokurátorka
JUDr. Branislav Bujňák námestník krajskej prokurátorky pre trestný úsek
JUDr. Jarmila Janová vedúca organizačného a personálneho oddelenia
JUDr. Martina Chmurová vedúca trestného oddelenia
Mgr. Jana Závišová vedúca medzinárodného oddelenia
JUDr. Zuzana Šotiková vedúca netrestného oddelenia
Ing. Michal Telepovský vedúci oddelenia informatiky
Ing. Adrián Šenkýr vedúci oddelenia vnútornej správy
Ing. Adriana Sopková vedúca správy registratúry
Mgr. Lucia Maindlová bezpečnostný zamestnanec
JUDr. Branislav Reday vedúci oddelenia dozoru v trestnom konaní vo veciach organizovaného zločinu a príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov

List of Decrees (102)

Prosecutor Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutors' office and therefore not all the results might be relevant.